woensdag 17 december 2014

Wat speelt zich af in de krochten van jouw kasteel? Gelaatkunde weet meer...

Deze keer heb ik besloten om een blog te schrijven over wat mij als gelaatkundige zoal bezig houdt. Vaak worden er namelijk allerlei interessante vragen aan mij gesteld, die ik in een blog eigenlijk nooit behandel. Aangezien de interesse voor gelaatkunde nog steeds groeiende is, lijkt het mij nu de tijd om jullie eens wat meer inzicht te geven in de ins en outs van mijn vak.

Na vandaag wordt jouw leven nooit meer hetzelfde!

Dit is een van mijn veel gebruikte uitspraken in het kader van gelaatkunde. Gelaatkunde geeft namelijk een nieuwe, of eigenlijk andere, kijk op een mens. Een manier van kijken die de gemiddelde mens niet kent. Het is een optelsom van lijnen en vormen van het hele lichaam in samenspel met het hoofd. Het is dus geen kwestie van het uit je hoofd leren van 8 soorten neuzen en mondvormen, zoals men soms wel eens schetst op een aantal (verouderde) sites.

Regelmatig krijg ik berichten met één enkele foto en de vraag of ik deze kan analyseren. En al zou ik dat willen, het is onmogelijk een volledig profiel te schetsen op grond van één enkel beeld. Sowieso ben ik persoonlijk al helemaal geen fan van online analyses. Ik zeg hiermee niet dat dit onmogelijk is hoor. Want zoals jullie kunnen zien in mijn analyseblogs, kun je mensen vragen om foto's te sturen van alle hoeken van hun hoofd en gezicht en een totaal foto.
Ikzelf ben echter voorstander van levend beeld. Ik wil zien én voelen hoe een persoon zich manifesteert. Want voor mij is gelaatkunde niet alleen het duiden van vormen in het gezicht, al doet de term dat wel vermoeden natuurlijk. In elk mens heersen allerlei onzichtbare processen. Emoties is daar een voorbeeld van. Tijdens een gesprek laten mensen doorgaans veel energieveranderingen zien. Met energieveranderingen heb ik het niet over een aura, maar bijvoorbeeld over innerlijke verandering van spierspanning, chemische processen en stressfactoren.
Hoe heftiger de emotie van een persoon, hoe duidelijker deze zichtbaar EN voelbaar zal zijn in de taal van ons lichaam en de microsignalen in het gezicht. Vooral een onderdrukte emotie geeft een duidelijk zichtbaar beeld. In het gezicht zijn dan vaak allerlei verkleuringen in het gelaat waarneembaar. Verkleuringen die komen en gaan, al naar gelang de gemoedstoestand van de persoon. Tijdens het analyseren van een persoon is dat één van de zaken die mij veel informatie kan geven. Eén van de voorbeelden die je zelf zal herkennen zijn de rode vlekken aan de zijkanten van de nek, een rode kin of het verschijnen van een rodere neus(punt). Inderdaad, gelaatkunde is dus een vorm van het zogenaamde "cold reading".

Dashbord

Dat is zoals mijn lerares Anette Müller een gezicht vaak noemde: het dashbord van het lichaam. Hoofd en lichaam leveren doorgaans verschillende impulsen. Wij mensen zoeken regelmatig lichamelijke- en geestelijke grenzen op, of we gaan er "gewoon" overheen. Dit geeft stress in het lichaam. Stress zet allerlei chemische processen in gang zoals het vrijkomen van adrenaline en cortisol en het heeft een invloed op onze bloedsuikerspiegel. In de gezondheidsleer van de praktische mensenkennis, de pathofyiognomie, stelt men dat het gezicht kan laten zien dat er processen in het lichaam niet goed verlopen. Ons gezicht is dus letterlijk de spiegel van onze gezondheid.
In het geval van stress zul je heel snel (subtiele) rode verkleuringen zien ontstaan. Bij langdurige stress zullen de verkleuringen zich manifesteren als pigment en/of lijnen en rimpels. Het is algemeen bekend dat stress enorm huid verouderend is.

Naast het waarnemen van stress laat het gezicht onder andere stofwisselingsprocessen, bloedsomloop en gesteldheid van verschillende organen zien. Elk orgaan heeft namelijk zijn eigen levensenergie; de Ki, Chi ofwel Helioda en kent processen van onderenergie, overenergie en natuurlijk, balans.

Het gezicht geeft vaak al ver van te voren aan wanneer er aandacht besteed zou mogen worden aan bepaalde lichamelijke of geestelijke factoren. Een mooi voorbeeld daarvan zijn rode bovenste oogleden bij geestelijke stress of overbelasting. Bij het negeren van de oorzaak, zal het lichaam zich steeds duidelijker uiten en kunnen deze vlekken zich bijvoorbeeld ontwikkelen tot (chronisch) eczeem. Nu graag niet gaan denken dat bij u bij oogeczeem meteen in de ziektewet moet omdat u een burn-out heeft....één ding is géén ding en het is dus echt geheel onmogelijk op grond van één symptoom een diagnose te gaan stellen. Daar is heel wat meer voor nodig! Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken!!

Geen nieuws is goed nieuws?

Dat is zoals gelaatkunde werkt. Want als het goed is, vertelt een gelaatkundige je eigenlijk helemaal niets nieuws over jezelf. Of het zou zo moeten zijn dat je zelf niet goed op de hoogte bent van je eigen karakter..... In de regel kennen mensen zichzelf heel goed, maar wat wij als persoon aan gedrag laten zien naar de buitenwereld, kan helemaal wat anders zijn. Soms hebben mensen namelijk door negatieve ervaringen met de buitenwereld geleerd dat een bepaalde karaktereigenschap niet wordt gewaardeerd. Deze aangeleerde overtuiging zorgt er dan voor dat men zich ogenschijnlijk wat anders openbaart, uit zelfbehoud.

Het is niet zelden dat binnen bijvoorbeeld een vriendinnengroep, een persoon geanalyseerd wordt en er een aantal vriendinnen de beschrijving niet kunnen plaatsen. De persoon zelf bevestigt doorgaans dan toch dat het klopt wat er wordt verteld. Ik roep vaak plagend aan het begin van zo'n sessie dat ik ga rondkijken in de krochten van hun mooie kasteel, want daar vind je gewoonlijk de verborgen schatten EN geheime wapens ;-) Zulke sessies zijn vaak ontzettend leuk en waardevol voor de onderlinge vriendschapsband en ik heb niet zelden prachtige taferelen van verdiepende vriendschappen zien ontstaan door het naar boven halen en voorzichtig afstoffen van deze, soms tientallen jaren, verborgen kasteelgeheimen.....

Gelaatkunde is niet moeilijk om te leren, maar zonder veel oefenen is het bijna onmogelijk om de techniek goed onder de knie te krijgen. Het is een feit dat bijna iedereen die hoort wat gelaatkunde nou werkelijk inhoudt, nog beter begrijpt dat het uiterlijk slechts één kant is van het mens zijn!


Voor degene die het leuk vindt om een keer een openbare lezing over gelaatkunde bij te wonen, is daar op woensdag 28 januari een gelegenheid toe in:

Zalencentrum `De Smeltkroes`
Kijkakkers 1
6026 ER Maarheeze

De lezing start om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur.
De kosten voor entree bedragen 10 euro en de volledige opbrengst van de evenement zal beschikbaar gesteld worden aan stichting Angelwings van Annelies Aarts.

Inschrijven voor deze avond is gewenst en kan door middel van het sturen van een mail aan:
info@anneliesaarts.com

Vol=vol!

woensdag 26 november 2014

Hey koning, ga eens op zoek naar een goochelaar! Lichaamstaal en gelaatkunde.

Ik hoor jullie denken, na het lezen van de titel van deze blog. Nee hoor...geen typisch gevalletje van doorgeslagen fantasie, maar een mooi geval van diepgaande lichaamstaal met een leuke draai. Het betreft hier namelijk een vernieuwde variant van de temperamentenleer die ik graag aan jullie wil presenteren. Niet door mij uitgevonden overigens, maar door de Zwitserse psycholoog Carl Gustav Jung!

Hoofdbrekende humeuren

Zo kan ik de temperamentenleer in mijn geval beschrijven... Ik had er niks mee.... "voelde" het niet en kon het niet grijpen, werd er humeur-ig van.... Vaak liet ik het enigszins achterwege in mijn analyses, mede omdat ik het geluk heb dat ik van nature al heel snel zie en voel wat voor vlees ik in de kuip heb. Iets dat in mijn werk als kinderverpleegkundige ook heel noodzakelijk is, omdat kinderen zich op een hele andere wijze presenteren dan volwassenen. Dat zullen mijn collega's zeker beamen. Vaak "doe je het dan al goed", zonder te weten waar je precies mee bezig bent.
Wanneer je werkt in een setting waarbij mensen uit hun balans raken, zoals in een ziekenhuis, kom je sneller uit bij de basis van een mens. Het sociale masker valt, de beschermende laagjes brokkelen af en de ware aard verschijnt aan de oppervlakte.... Anticiperen is dan één van de kunsten die je kan toepassen om iemand op het gemak te stellen. Maar waarop anticipeer je dan? Dat blijft een lastige vraag omdat dit voor velen een voornamelijk gevoelsmatig karakter zal hebben. De leer van de temperamenten heeft daar een heel goed theoretisch antwoord op.

De temperamentenleer is afkomstig uit de Griekse oudheid en bedacht door de grondlegger van de westerse geneeskunde: Hippocrates. Deze was ervan overtuigd dat de gezondheid van de mens afhankelijk was van de balans tussen lichaamssappen en beschreef hierbij vier temperamenten: flegmatisch, melancholisch, sanguinisch en cholerisch. De temperamenten noemt men ook wel humeuren en zijn zichtbaar in het gedrag van de mens.
Vroeger paste men deze leer toe om psychische- en lichamelijke kwalen te kunnen diagnosticeren. Tegenwoordig worden de temperamenten nog steeds wel gebruikt in het gezondheidswezen, echter voornamelijk complementair gericht.

Taaie stof allemaal...Toch is het zeker de moeite waard om je te verdiepen in deze materie, zeker gezien het feit dat je meer inzicht zal krijgen in welke behoeften een persoon heeft en je heel goed aanvulling en ondersteuning kan bieden op een relatief simpele wijze. Het goede nieuws hierbij is dat van de taaie stof ook een hele leuke moderne vorm bestaat! Die bruikbaar is en heel gemakkelijk toepasbaar op elk denkbaar vlak, van zakenwereld, tot aan de liefde!

Geef er maar een draai aan!

Dat is wat ik ga doen. Want voor oude taaie maar belangrijke theorieën, worden heel vaak nieuwe jasjes gevonden! In dit geval een verfrissend jasje, zo eentje waar de lucht nog doorheen kan in plaats van een stugge winddichte...

Het is het jasje van de archetypes van Jung, die beschrijft dat er in ons onderbewuste vier verschillende symbolische menstypen bestaan. Oorspronkelijk werd dit beschreven in het rijpingsproces van de man: van klein jongetje naar oude wijze man. De archetypes die Jung benoemd zijn echter zowel op mannen als op vrouwen toepasbaar. Ze hebben een meer beeldende vorm dan de oude temperamenten, zodat ze voor iedereen heel gemakkelijk te interpreteren zijn gezien hun symbolische waarde.

De archetypes die Jung noemt zijn:
De koning(in), dit symbolisch type komt overeen met het flegmatische humeur. De lover die overeen komt met het melancholische type. De magiër die vergelijkbaar is met het sanguinische type en als laatste de strijder die de cholerische humeur bij zich draagt.
Allen zijn in te delen in een cirkel die verdeeld is in vieren, waarbij men rekening houdt met de linker- en rechter hersenhelft (dus taakgericht of mensgericht) en de mannelijke- en vrouwelijke energie ook wel Yin en Yang. Het lijkt een vrij ingewikkeld geheel, maar is eigenlijk heel logisch!Iedereen kan zich iets voorstellen bij de bovenstaande genoemde archetypen. Iedereen weet wat een koning is en hoe statig en intellectueel deze zich zal gedragen. Iedereen kent de zorgzame en gevoelsmatige kwaliteiten van een lover, de avontuurlijke magiër die in het middelpunt van de belangstelling staat en de agressieve doelgerichte acties van een strijder! De archetypen zijn herkenbaar in hun uiting en hun lichaamstaal en daardoor heel snel te bepalen. Zo weet je snel wat je van iemand kan verwachten in het geval van samenwerking of een (partner)relatie.

De intellectuele, avontuurlijke, gevoelsmatige en actieve koning

Dat is het streven, want ieder mens bezit alle archetypen. Het is alleen afhankelijk van leeftijdsfase en persoonlijk groei, in welke mate een archetype eigen is gemaakt. Doorgaans overheerst er ééntje, die zich dan ook laat zien in de manier waarop wij ons uiten naar een ander.

Om te weten wat een ander kan ondersteunen is het van belang op de hoogte te zijn van de gouden regels die het systeem van de archetypes erop na houden. Alleen door de regels te begrijpen en op de juiste wijze toe te passen, kan het werken met archetypen een aanvullende vorm geven. Om te beginnen zeg ik opnieuw: "ken u zelve". Weet wie je bent en welk archetype in jou schuilt om tot de beste samenwerking te komen!

Welke uitwerkingen er mogelijke zijn tussen de archetypes, lees je hieronder. Alles is vrij logisch verklaarbaar vanuit het bovenstaande schema. In het bedrijfsleven heeft men eveneens een ander en heel "fancy" jasje gevonden voor hetzelfde en noemt men het de DISC methode. Alles komt dus eigenlijk neer op hetzelfde fenomeen: de oeroude temperamentenleer van Hippocrates!!

1. 
Gelijk gestemden gaan hand in hand, maar zonder input van buiten en vernieuwing komt er strijd en vervagen grenzen. Tevens is er kans op onderlinge concurrentie.

2.
Typen van de bovenste- OF onderste helft (K+L of S+M) gaan samen, maar missen uiteindelijk de input van mannelijke- (zoals actie) of vrouwelijke (zoals rust) energie. Hierdoor ontstaat een stagnatie in innerlijke groei en geeft irritatie.

3.
Typen uit de linker- OF rechter helft van de cirkel ( K+S of L+M) gaan samen omdat ze beiden handelen vanuit dezelfde hersenhelft, maar missen de analyse of het creatieve proces in de ander. Hierdoor ontstaat een stagnatie van innerlijke groei en kan leiden tot escalatie (too much).

4.
Typen uit de diagonaal tegenovergestelde zijden vullen elkaar aan op elke wijze; de wijze, serieuze koning is dus eigenlijk opzoek naar een creatieve, entertainende magiër. En de verzorgende, emotionele lover zoekt een sportieve, doelgerichte strijder. Omgekeerd werkt het voor beiden natuurlijk hetzelfde.

De laatste variant heeft daarom begrijpelijkerwijze de voorkeur en hierin zit de gelegenheid tot innerlijke groei en vervolmaking, zonder dat er al teveel energie in gestoken hoeft te worden! In dit geval is degene die je bent ook degene die de ander wil en nodig heeft!
Natuurlijk schuilt hierin een mogelijkheid om iemand om te tuin te leiden door een mooie toneelstukje op te voeren. Iets waarin men zal slagen als het gaat om een vluchtig contact met bijvoorbeeld een klant in een winkel. Echter in het geval van een langere relatie, zullen vroeg of laat de wetten gelden van de echtheid: het archetype zonder masker. Gewoon dat wat je bent, bent geworden en niet dat wat je wíl zijn.

Er is nog ZOOOOO veel meer over te weten en te vertellen over dit boeiende onderwerp. Eén eigenlijk blog is te weinig. In de cursus lichaamstaal van februari 2015 (klik HIER voor meer info) komt de uitvoering en toepassing van de archetypes van Jung dan ook uitgebreid aan bod. Een leuk en leerzaam spel waarbij je leert wat jouw eigen invulling daarvan in het leven tot nu toe is.


woensdag 19 november 2014

Het gezicht toont je de weg naar je innerlijke natuur. Gelaatkunde ontmoet Mia Verachtert.

Dat een gezicht een schat aan informatie bevat is voor mij een feit. Het is dan ook ons eerste communicatiemiddel. Mensen kijken naar elkaar en nemen waar hoe de persoon voor hen eruit ziet. Al naar gelang je eigen persoonlijkheid, zul je de ander beoordelen. Zo is het voor een angstig persoon van belang om te kunnen "zien" en weten of degene voor hem niets kwaads in de zin heeft. Maar zoveel mensen, zoveel wensen. Ieder heeft een eigen manier van kijken met een eigen geschiedenis.
Daar waar mensen samenleven, gaat men elkaar als het ware een beetje imiteren, spiegelen wordt dat ook wel genoemd. Het proces van spiegelen is iets natuurlijks, het is een beetje delen van persoonlijke geschiedenis. Je dient als voorbeeld voor een ander en dat begint letterlijk al in de wieg! De baby die de mimiek imiteert van de ouders. Het geeft een gevoel van verbinding en van begrip: "ik ben net als jij...".

In de reeks van: "gelaatkunde ontmoet", ontmoette ik deze keer Mia Verachtert. Mia ken ik al een aantal jaren vanuit het gelaatkunde "circuit".
Ze heeft al veel gelaatkunde cursussen gevolgd en volgt nu de twee jarige opleiding bij collega Rhené Emmerich.
Mia is een bezige bij met een brede kennis en interesse gerelateerd aan mens en natuur. Dit is overduidelijk terug te vinden in haar werkzaamheden, onder andere als verpleegkundige. Tevens heeft ze zich verdiept in de ondersteunende krachten van de natuur: ze is bloesemconsulente en celzouttherapeute. Voor haar eindscriptie in de opleiding tot celzouttherapeute, maakte ze een boeiende eindscriptie over de raakvlakken tussen de gelaatsdiagnostiek volgens de celzouten en de Chinese gelaatsdiagnostiek volgens de vijf elementenleer.
Mia reageerde spontaan op mijn oproep aan eenieder die een leuke link kon maken vanuit zijn of haar eigen professie, naar de gelaatkunde. Ze maakte voor mij de link van het lezen van het gezicht, naar het toepassen van celzouten en bloesems. Ik kan je vertellen, dat is enorm boeiend en aanvullend voor een gelaatkundige!

Stap voor stap

Dat is precies de manier die past bij Mia, ze is een ster in het maken van een planning in stappen en zo werkt ze ook in haar praktijk. In haar bescheidenheid heeft ze gevraagd om geen foto van haar te plaatsen in mijn blog, dus voor de visueel ingestelden onder jullie, helaas geen beeldend voorbeeld van Mia in deze blog. Ik kan Mia beschrijven als, verzorgend, rustig, gevoelig en sterk met een vrouwelijke zachtheid. Haar stemgeluid is evenals haar persoonlijkheid zacht en aangenaam rustgevend.
De manier waarop Mia naar een mens kijkt is heel boeiend. Het raakt de vorm van een gelaatkundige analyse, maar is meer afgebakend en gericht op de totale balans in gezondheid van een mens. In het gezicht zoekt ze de oplossing van onze puzzel tot de basis, de innerlijke natuur. Mia vertelt hoe ze haar "puzzeltje" probeert te leggen:

1. Herken de 5 elementen
De 5 elementen, metaal, water, hout, vuur en aarde, verbeelden de manier waarop energiestromen op elkaar inwerken. De elementen geven energie aan elkaar af die de andere aanwakkert, tot rust brengt of vernietigt. Dit maakt dat er zowel een productieve cyclus als een controlerende cyclus bestaat. Productief wil zeggen dat de elementen elkaar versterken, controlerend betekent dat de elementen elkaar onder controle kunnen houden en in een ernstige geval elkaar kunnen vernietigen.
Ieder individu heeft kenmerken van deze bovengenoemde elementen in het gezicht. Door middel van het leren herkennen en interpreteren van deze elementen in een gezicht, kan je bepalen in welk element het persoon zich bevindt zodat je zijn of haar talenten en levenslessen kunt ondersteunen, begrijpen en stimuleren.

2. Herken het kiemblad
Elk kiemblad heeft een eigen thema.
Zo heeft het endoderm kiemblad het thema stofwisseling, het mesoderm het thema bewegen en het ectoderm het thema fijn gevoeligheid. Door te bepalen welke kiembladen er overheersen, kan men inschatten waar zich mogelijke stagnaties manifesteren.

3. Luisteren naar een verhaal
Door goed te luisteren naar wat een persoon vertelt en de wijze waarop deze persoon dat doet is veel informatie te verkrijgen. Door goed te kijken en te luisteren worden alle aspecten bij elkaar gebracht tot een holistisch beeld: de mens gezien met de samenhang tussen lichaam, geest, energie en ziel. Binnen de holistische opvatting speelt de interactie tussen lichaam en geest een belangrijke rol.

4. (Gelaatkundige) informatie koppelen naar celzouten en bloesemremedies
Bij dit gedeelte van het stappenplan kijkt men alleen naar het gezicht van de cliënt op basis van de heersende elementen en de gelaatsdiagnostiek volgens Schüssler.

Schüsslerzouten zijn celzouten of ook wel mineraalzouten genoemd. Op grond van het element waarin een persoon zich beweegt, zullen de zouten worden gekoppeld. Voor elk element: aarde, water, vuur, metaal en hout, zijn er bepaalde celzouten aan te wijzen.
Celzouten zijn vooral gericht op de lichamelijke stofwisseling en het zelfherstellend vermogen van het lichaam.


Metaal element: een sieraad of een bijl...

Natuurlijk was ik heel nieuwsgierig in welk element Mia mij zou plaatsen en welke zouten daarbij zouden passen. Volgens Mia bevind ik mij momenteel in het metaal element, te zien aan mijn vlakkere wangen en de relatief grote afmetingen tussen mijn gelaatstrekken en de fijngevoelige huid. Elk element kent een scala aan karakter eigenschappen (en ja hoor, dan is het metaal heel herkenbaar in mijn geval...)
Bij het metaal element horen zout 3 (ferrum phosphoricum) en 8 (natrium chloratum). Deze zouten zijn dus ondersteunend voor het metaalelement in geval van tekort komen EN in het geval van overdaad. Ze geven als het ware de mogelijkheid om bij een onbalans in het element metaal, van de bijl een mooi sieraad te maken. Wie wil dit nu niet!

Voor elk van de vijf elementen zijn er een aantal bijpassende celzouten op te noemen. Deze kunnen dus zorgen voor een harmonieuze balans in het element. Zo kan het vuur element smeulen bij een te kort, of te groot en laaiend zijn en je opbranden. Een celzout kan in dit geval zorgen voor een lekker behaaglijk warm innerlijk vuurtje, waar iedereen plezier van heeft.

De bloesemsremedies, ook wel karakterremedies genoemd werken in tegenstelling tot de celzouten op onze gemoedstoestand. Ook bij het hanteren van de bloesems is het mogelijk om een keuze te maken op grond van de 5 elementen.


Volgens de bovenstaande methode, kan men heel individueel ingaan op klachten van allerlei aard. Of zoals Mia het zo mooi zelf verwoord: "Het gelaat toont je de weg naar je innerlijke natuur en laat je ontdekken wie je bent. Wanneer je leeft volgens je natuur straal je dat ook uit. Met de gelaatkunde zie ik in één oogopslag de uiterlijke kenmerken van het levensverhaal van iemand. Door in te zoomen op het gezicht, kom ik in het gebied van de celzouten".  

Ook hier zien we opnieuw het kijken van macro naar micro, van het grote geheel naar de kleinere details. Met het streven tot het vormen van één geheel. Eén heel mens als een denkend, energetisch en spiritueel wezen.

Lieve Mia, hartelijk dank voor deze mooie bijdrage. Voor degene die interesse heeft in het werk van Mia, klik HIER


maandag 17 november 2014

Tentoonstelling in Teylers museum te Haarlem: "Op het eerste gezicht".

Wie ben jij...wie ben ik? Dat blijft natuurlijk altijd de vraag. Wij kijken naar elkaar en beoordelen elkaar. Vaak is dit ook op ons uiterlijk gebaseerd en vooral ook op ons gezicht. Mijns inziens gaat het "mis" als BEoordelen overgaat in VERoordelen. De ander krijgt ongewild in label, men vindt iets van hem of haar en dat gebaseerd op het uiterlijk.

Door de eeuwen heen zijn mensen bekeken, gemeten, gefotografeerd, beoordeeld en helaas ook, veroordeeld. In de 19e eeuw bekeek men een mens dat op een hele andere wijze dan vandaag de dag.
Vroeger had men bijvoorbeeld hele andere visies op wat mooi of lelijk is. Wordt ons gezicht dan mede bepaald door modebeelden, bijvoorbeeld door het vormgeven van wenkbrauwen of de vorm van een snor of baard.Tegenwoordig verdiept men zich nog steeds in de vormen en maten van ons gezicht. Daar zijn al aardig wat interessante artikelen over te vinden op internet!

Wat zegt ons uiterlijk over ons innerlijk?

In het Teylers museum in Haarlem is er vanaf 8 november een tentoonstelling te zien die antwoorden probeert te vinden over het menselijk gelaat.
In de tentoonstelling is er een rijkdom aan allerlei beeldmateriaal, kunstwerken, meetappataten, schedels e.d. te vinden die ons vertellen over de geschiedenis van het mensen kijken.

Bron: Communicatie en marketing Teylers museum

Aangezien er veel reacties zijn geweest op de link die ik al eerder plaatste over deze tentoonstelling op de gelaatkunde facebookpagina en op twitter, is het idee ontstaan dat het misschien leuk is om het museum met een groep te bezoeken met dezelfde interesse: het kijken naar mensen middels de moderne gelaatkunde!

Op Vrijdag 30 Januari 2015 om 10.00 uur is er een gelegenheid tot het aansluiten en het gezamenlijk bekijken van de tentoonstelling "op het eerste gezicht".

Het is de bedoeling dat iedereen op eigen gelegenheid naar het museum gaat en dat we elkaar voor de entree treffen.

Mocht je willen aansluiten, graag via de mail een berichtje aan mij zodat we een beetje weten hoe groot de groep is en we ook écht samen naar binnen kunnen gaan en er eventueel mensen kunnen carpoolen die bij elkaar in de buurt wonen.

Groetjes,
Peggy!

Mail: gelaatkunde@outlook.commaandag 10 november 2014

Het hart kent zaken waar het hoofd niets vanaf weet. Gelaatkunde ontmoet neuropsychologe Helen van Rijn

Vorige week ben ik een aantal dagen op pad geweest voor mijn gelaatkunde blog. Zoals jullie weten heb ik een oproep geplaatst op twitter en facebook omdat ik benieuwd ben naar de manier waarop andere professionals, die met mensen werken, tegen hun soortgenoten aankijken. Tot nu toe ben ik hier heel blij van geworden!
Zo hadden we Annelies en haar talent tot het prikkelen van het zelf helend vermogen. En Vivianne met haar antroposofische kijk op menselijke schoonheid. Ik heb nog een aantal interessante mensen en beroepen voor jullie in petto, dus blijf me volgen voor meer complementerende gelaatkunde materie!

Inschrijven voor de blog kan ook op de reguliere website van deze blog. Aan de rechterzijde staat daarvoor een "emailvakje". Als je je hebt aangemeld, krijg je automatisch een update wanneer er weer een nieuwe blog online staat. Erg handig, ook wanneer je graag een cursus of lezing bij wil wonen. Deze worden namelijk ook op mijn blog gepost!
Vertalen naar elke gewenste taal behoord ook tot een mogelijkheid! In het Engels heb ik het geprobeerd en er komt dan nog best een aardig te volgen verhaal uit! Leuk, leuk, leuk!

Deze week is zal mijn blog gaan over neuropsychologe Helen van Rijn. Haar praktijk is alles behalve doorsnee, zeker voor een wetenschapper als Helen!

Op het eerste gezicht

Reuze benieuwd ben ik altijd bij dit soort ontmoetingen, Zo moet een blind date een beetje voelen, hoewel de intentie van mijn bezoek natuurlijk op hele andere vlakken ligt ;-) Het is altijd weer een grote verassing wat voor een menstype de deur openmaakt, wat het eerste gezicht mij zegt en vooral ook...of het op het tweede gezicht klopt.

Bij het openen van de deur zie ik een vrij grote dame met een sterk gezicht met veel gevoelige trekken. Helen nodigt mij vriendelijk uit om binnen te komen. Ik maak ondertussen de eerste balans op:
Helen's romp is relatief groot en heeft zachte ronde vormen met lange armen en benen. Dat wil zeggen: een mix van endoderm (voedingsaard of blauwstructuur) en mesoderm (bewegingsaard of roodstructuur). In de praktische mensenkennis noemen we deze mengvorm van endoderm en mesoderm ook wel de "paarsstructuur".
Paars is dus de kruising van de kiembladen voedingsaard en bewegingsaard. Paars kan bestaan uit veel blauw, waardoor de gezelligheid en het economisch denken overheersen. Wanneer de bewegingsaard groter is zal er bij de paarsstructuur een bepaalde zakelijkheid optreden.

(Waar de kleuren van de kiembladtheorie vandaan komen, staat nog altijd ter discussie. Een theorie die mij aanspreekt is die van de straling of ondertoon van de huid van een persoon , dat gelinkt is aan de structuur van het kiemblad.)

Eenmaal zittend vóór haar valt mij iets bijzonders op, namelijk dat het hoofd van Helen letterlijk van alle kanten een hele andere boodschap geeft dan haar romp! Haar hoofd heeft trekken van mesoderm (bewegingsaard of roodstructuur) en ectoderm (gevoelsaard of geelstructuur). Deze mengvorm van kiembladen noemen we de oranjestructuur. Dit mengtype heeft hele andere karaktereigenschappen dan de  "paarse mens".
Oranjestructuren zijn spontane, gevoelige idealisten die onvermoeibaar kunnen doordraven. Ze neigen tot impulsief gedrag, eventueel met spijt als later gevolg.

Mijn voorlopige conclusie is dat Helen met deze kwaliteiten zeer veelzijdig zal zijn met af en toe een interne oorlog van "hoofd en hart".

Intuïtieve wetenschapper

Helen geeft weer wat haar praktijk inhoud en hoe zij naar mensen kijkt. Ze blijkt inderdaad ZEER veelzijdig en weet, met de bijzondere combinaties van disciplines die ze beoefend, haar conflicterende paars/oranje kanten te voeden!
Zo is er Helen de rationele wetenschapper: de neuropsychologe met een eigen ICT bedrijf, die zich daarnaast richt op allerlei vormen van onderzoek bij de mens. Ze is tevens ondernemer van aloë vera producten.
Daarnaast is er Helen de intuïtieve en strijdvaardige dame met een groot gevoel voor moraal en respect. Met haar (letterlijke) neus voor pedagogiek gaat haar hart uit naar het welzijn van kinderen.
Helen vertelt dat zij ervan overtuigd is dat er regelmatig kinderen onjuist gediagnosticeerd worden, omdat onze maatschappij is ingesteld op labelen. Helen legt haar focus liever op wat iemand wél kan in plaats van wat iemand niet kan. Met haar therapie is ze in staat om het "gat" in de motorische ontwikkeling op te sporen en kan dit hiaat "opvullen". Zij doet dit onder andere door middel van motorische training. Ze zet koppelingen in hersenen aan tot samenwerken. Hiermee kunnen bijvoorbeeld taal- of geheugenproblemen deels worden opgelost.Verder richt Helen zich ook nog op allerlei vormen van massage en energetisch werk! Veel op zichzelf staande kwaliteiten dus.
Op mijn vraag of haar wetenschappelijke en rationele gedachten haar intuïtieve gevoelsmatige kanten kunnen aanvaarden vertelt Helen dat haar overtuiging is dat je mensen altijd als geheel moet zien. Zij is er zeker van dat wanneer een mens optimaal gebruik kan maken van verstand, gevoel en lichaam, dat resulteert in een totale balans.

Ze erkent zeker dat haar hoofd en hart het niet altijd met elkaar eens zijn en ze allebei hun eigen stem hebben. Precies zoals het te zien is aan haar voorkomen!
Helen is in de loop van de jaren natuurlijk ouder en wijzer geworden. De scherpte van de innerlijke strijd vervaagd. Hiermee ontstaat er steeds meer samenwerking in haar wezen in plaats van worsteling. Het, regie voerende, hoofd gaat steeds beter luisteren naar het hart. Heel rustig en voorzichtig versmelten zij...tot één heel mens met het streven naar een totale balans.....

Het was een mooi bezoekje en eentje om nog lang over na te denken! Wie nog meer wil weten over de praktijk van Helen kan HIER klikken!zondag 9 november 2014

Het gezicht van de oorlog.... Claire Felicie opent onze ogen

Graag wil ik de prachtige en gelaatkundig interessante fotoreportage: "Here Are The Young Men" van de Amsterdamse fotografe Claire Felicie onder jullie aandacht brengen.

Felicie fotografeerde drieluik portretten van Nederlandse soldaten die op missie waren in Afghanistan. Ze maakte foto's van hen voor, tijdens en na de missie. En juist dát is gelaatkundig zeer interessant! De emotionele stress van een missie en oorlog doet iets met je binnenkant en dat is iets wat ook in het gelaat zichtbaar is. Op de foto's die na de missie gemaakt zijn, zijn de innerlijke littekens van alles wat de soldaten hebben meegemaakt overduidelijk zichtbaar.

Voor, tijdens en....... daarna wordt het leven nooit meer hetzelfde

Confronterend om te zien: sterke en communicatieve optimisten voor de oorlog (linkse foto's), de angstige eenzaamheid en gevoelloosheid in hun ogen op missie (middelste foto's) en de bijna voelbare gelaatkundige littekens in vervlakking van communicatie en levensenergie met betrekking tot hun emoties (rechter foto's).

Hieronder zal ik één van de drieluiken bespreken. Ik praat hierbij over links en rechts in het gezicht, gezien vanuit de persoon zelf.

Bron: Claire Felici
Linker foto: de omhoog krullende mondhoeken en de straling in de ogen verraden een optimist. Zijn puntige gelaatstrekken laten innerlijk vuur zien: lef en passie. Daarnaast stralen de ogen Helioda (levensenergie/Chi) uit. Het gezicht is redelijk in balans, er zijn geen extreme links rechts verschillen. Dit staat voor iemand die doorgaans goed in zijn vel zit.

Middelste foto: Opvallend is dat de mond links/rechts verschillen laat zien: de linkerzijde van de mond is strakker, wat duidelijk zichtbaar is aan de vervlakte cupidoboog (bovenlip). Dit staat voor het zakelijker omgaan met de gevoelskant en privé aangelegenheden. De onderlip is droog met korstjes, dit betekent een slechte darmflora in de dikke darm. Mogelijk veroorzaakt door stress en een ander eetpatroon.

De gehele rechterzijde van het gezicht vlakker en meer gespannen. Iets dat je goed kan waarnemen wanneer je de foto voor de helft afdekt met een stukje papier, eerst links dan rechts. Dit wil zeggen dat de persoon in kwestie meer gesloten is geworden,meer  introvert over dat wat hem bezighoudt. Dit is vaak een beschermingsmechanisme van ons gevoel.
Wanneer je, bij het gedeeltelijk afdekken van het gezicht, kijkt naar de uitstraling van de ogen zien we rechts (buitenwereld zijde) angst en links (privé zijde) verdriet.

De wenkbrauwen zijn veel ongelijkmatiger dan op de eerste foto dat wil gelaatkundig zeggen dat het overzicht op situaties en emoties niet compleet en duidelijk meer is. De ogen lijken dieper te liggen, zichtbaar aan de verminderde verdikkingen onder het oog. Ogen zijn de spiegels van de ziel en geven weer in welke mate iemand met de buitenwereld kan en wil communiceren. Dieper liggende ogen staan voor verminderde communicatie. De slapen zijn meer ingevallen, in vergelijking met de foto's links en rechts. Ingevallen slapen laten innerlijke eenzaamheid en vermoeidheid zien.

Rechter foto: op deze foto stralen de ogen een spanningsloze gelatenheid uit, de sprankeling van de levenslust die zichtbaar was voor de missie, is verdwenen.
De mond heeft zijn oorspronkelijke vorm weer terug en is weer symmetrisch. De communicatie is weer meer geopend, zoals het was op de linker foto.
De wenkbrauwen hebben een mooiere vorm gekregen, er is weer overzicht op het leven. Opvallend is de lager staande linker wenkbrauw, dit wil zeggen dat de persoon selectief is in het verbaal uiten van zijn innerlijke beleving.

Heftig om te zien dat de missie naar Afghanistan zo zijn tol heeft geëist in het leven van een jong mens. De littekens zullen minder zichtbaar worden met de tijd, maar verdwijnen zullen ze nooit.
Het werk van Felicie laat zien dat wij nooit mogen vergeten wat oorlog doet met de ziel van een mens, ongeacht de rol die hij speelde.

Overige portretten zijn te zien op de site van Claire Felicie, daarnaast is de volledige uitgebreide fotoreportage te zien in een prachtig boek met de titel: "Here are the young men", wat te bestellen is op deze site (Klik hier).

dinsdag 4 november 2014

Gelaatkunde ontmoet Vivianne Lemeer: in het ritme van het leven herbergt zich ware schoonheid.


In de reeks van "gelaatkunde ontmoet", had ik deze keer een afspraak gepland met de enthousiaste Dr Hauschka therapeute Vivianne Lemeer. Vivianne kende ik niet persoonlijk maar via de social media, waar zij enthousiast reageerde op mijn oproep om als professional kennis te maken met mijn gelaatkunde. Ze nodigde mij gastvrij uit om haar praktijk gelaatkundig te bekijken en zo geschiedde....


Ervaar zelf wat ware schoonheid is

Vivianne Lemeer
Dat is de quote die je vindt bij de entree van Vivianne's praktijk. Bij binnenkomst wacht op mij een spontane en zacht ogende dame met een twinkel in de ogen.
Haar lichaam verraad de gevoelige en kleinere lichaamsvormen van een gevoelsaard mens (ectoderm) met daarbij de aanwezigheid van de zachte vormen van het kiemblad voedingsaard (endoderm). Haar armen en benen zijn verhoudingsgewijs lang (mesoderm).  Ze heeft opvallend veel uitstralende warmte (od) en straalt van de levensenergie. Deze optelsom van vormen verraden aan mij dat de dame voor mij een zorgzame dame is die het vermogen heeft om met rust en diep gevoel haar behandelingen te geven en tegelijkertijd veel werk kan en wil verzetten. Met haar aangeboren invoelende- en aanpassende natuur is ze instaat om heel snel te weten en te zien waar de behoefte van het cliënt ligt.
Haar communicatie vormen in haar gelaat zijn duidelijk vertegenwoordigd wat haar ongetwijfeld tot een verbaal kundig persoon maakt. Verder zie ik duidelijke vormen in haar gezicht van het hout element: prachtig gevormde en duidelijk aanwezige wenkbrauwen en een rechte haarlijn: een bouwer met een sterke drive. De vurige schittering van Helioda (levensenergie) in haar ogen vertegenwoordigen een scherpe geest, intuïtie en haar ongetwijfeld grote passie voor haar vak!

Even onder vier ogen....

Heel geregeld vraagt men mij of ik een persoon ook meteen analyseer in mijn hoofd bij een eerste ontmoeting. Ik moet bekennen dat dit een waarheid is (en doe dat eigenlijk bij ELKE ontmoeting, ook van mensen die ik ken haha). Dat wil zeggen, de eerste indruk is bij mij inderdaad een razend snelle optelsom van allerlei vormen, waarbij ik natuurlijk getriggerd word door dat wat aan iemand opvalt, omdat daar vaak een duidelijke boodschap inzit. Pas op het tweede gezicht kijk ik "beter" naar lijnen en subtiele gelaatstrekken en niet te vergeten...de lichaamstaal en microsignalen.
Vivianne vertelt mij dat ze in het verleden al eens gelaatkunde lessen heeft gevolgd bij Anette Müller. Anette die inmiddels, zeer helaas, overleden is was het boegbeeld van de gelaatkunde in Nederland. Haar kennis was oneindig en ik ben echt dankbaar dat ik alle gelaatkunde kennis nog van haar heb mogen ontvangen. 
Wanneer je eenmaal kennis hebt genomen van gelaatkunde, vangt het je als het ware. Dat is wat vele cursisten kunnen beamen. Ik roep vaak gekscherend op een presentie of lezing: "na vandaag wordt jullie leven nooit meer hetzelfde...". Maar eigenlijk is niets minder waar!
Zo ook bij Vivianne, die met haar liefde voor de welzijn van de medemens, altijd "anders" naar gezichten is blijven kijken. Ze vertelt dat de kennis wel is vervaagd door de jaren, wat heel begrijpelijk is. Gelaatkunde is groot en om het goed te beheersen, is regelmatig gericht oefenen met analyseren een must!

Mogen zijn wie je echt bent...

Dat is waar de praktijk Vivafit voor staat. Het is geen doorsnee schoonheidssalon, maar een salon met een holistische visie die voortkomt uit de antroposofie! Je kan er terecht voor antroposofische schoonheidsverzorging en lichaamsbehandelingen van hoofd tot voeten. Vivianne behandelt in het concept van Dr Hauschka. Een antroposofische behandelmethode die werkt met enkel natuurzuivere verzorgingsproducten en waarbij men inspeelt op het natuurlijke ritme van het lichaam.

Voor mij is het interessant om te zien dat het mogelijk is om een behandeling aan te passen op de behoefte van de structuren van een individu. Vivianne legt uit dat er tijdens het behandelen wordt gewerkt met rust, beweging, warmte en kou.... Ik wordt meteen enthousiast....er is dus aandacht voor elk aanwezig kiemblad! 
Tijdens de behandeling wordt er, bij voorkeur, niet gesproken zodat het lichaam zich kan herstellen in het natuurlijk ritme wat zelfheling kan stimuleren. Vivianne speelt in op wat het lichaam aangeeft mbv ritmische en vloeiende bewegingen, waardoor het lichaam de gelegenheid krijgt de balans tussen innerlijk en uiterlijk te herstellen. Zoals Vivianne zelf zegt: "Het eerste laagje (masker) valt er zichtbaar af tijdens een behandeling. Je ziet dat iemand terug gaat in zijn wezen. Lekker in je vel zitten heeft niets te maken met spiegels of gewicht. Je mag zijn zoals je bent!".

Tijdens de behandeling van een gezicht bekijkt Vivianne alle details en het huidbeeld van de persoon. Het gezicht wordt hierbij met respect behandeld, dat wil zeggen dat er geen grote veranderingen met 1 behandeling worden beoogd, zoals men bijvoorbeeld ziet bij het inbrengen van botox of fillers of het aanbrengen van permanente make-up. Het is wat het is....en dat is prima! Alles gaat met zachtheid. Een prachtig voorbeeld daarvan is de gezichtsmassage met penselen! Heerlijk zacht en koesterend (ik heb het zelf mogen ervaren;-)).
Een gezicht geeft Vivianne onder andere informatie over hoe iemand omgaat met de energieverdeling. Een onjuist verdeelde energie kan bijvoorbeeld onregelmatige haargroei (extra lange haren) laten zien in de wenkbrauwen. Ook obstakels in de hormoonhuishouding verraden zich in het gezicht op de kin, kaak- en hartlijnen (de lijnen naast de neus tot aan de mondhoeken). Allemaal interessant voor mij om te horen en Vivianne en ik "bomen" samen door over de visie van gelaatkunde en de antroposofie.

Aan het einde van de middag is mijn doel zeker bereikt! Ik ben heel wat wijzer geworden over een andere vorm van schoonheidsbehandelingen en de overduidelijke raakvlakken die gelaatkunde heeft met de antroposofische zienswijze.

Tot slot

Tot slot wil ik graag praktijk Vivafit, Vivianne, hartelijk bedanken voor deze informatieve en boeiende middag. Het was voor mij zo boeiend dat mijn blog, in mijn enthousiasme, wat groter geworden is dan jullie van mij zijn gewend.

Wie benieuwd is geworden naar de praktijk van deze Hauschka therapeute en haar behandelingen, vind je haar website door te HIER te klikken.
Daarnaast wil ik jullie dolgraag nog op de hoogte brengen van een geweldige actie, genaamd "Piece of health". Dit een initiatief van Dr. Hauschka en Piece of Health, waarbij op 22 en 23 november samen aandacht is voor kanker. Praktijk Vivafit in Eindhoven doet dit door het aanbieden van een gratis Dr. Hauschka-behandeling aan kanker en ex-kankerpatiënten vrijdag 21 november 2014. 
Kun jij als kanker-, of ex-kankerpatiënt wel wat positieve inspiratie gebruiken of heb je een vriendin, moeder, zus, buurvrouw of tante die je de ontspannen Dr. Hauschka-behandeling gunt? Meld jezelf of de ander dan aan via afspraakmaken@praktijkvivafit.nl of bel 0628912555.  maandag 3 november 2014

Vrijdag 20 februari 2015: Cursus lichaamstaal en microsignalen vanuit de gelaatkunde.= VOL

Microsignalen en gelaatkunde zijn elkaars beste vriend! Binnen de gelaatkunde zijn er namelijk meerdere mogelijkheden om de lichaamstaal en microsignalen die een mens maakt, te verklaren.

Het is erg interessant om te kijken waar iemand zich krabt of aanraakt op het hoofd of in het gezicht. Het is namelijk heel goed mogelijk om met kennis van gelaatkunde en frenologie (schedelleer) erachter te komen wat er letterlijk in iemands hoofd omgaat! Je handen weten instinctief de weg en vertellen altijd de waarheid. Natuurlijk is het mogelijk om gebaren te onderdrukken, politieagenten en verpleegkundigen zijn daar blijkbaar goed in. Echter...wanneer de emotie toeslaat en ons gevoel onder druk komt te staan, is er geen houden meer aan en zullen de handen van elk mens gaan "praten".

Toon jij je ware gezicht?

In deze cursus leer je te kijken naar lichaamstaal en microsignalen vanuit de praktische mensenkennis. We beginnen bij de structuren en energieën van de mens en welke lichaamstaal hierbij past.
Daarna wordt uitgelegd welke "hoofdzaken" belangrijk zijn bij het duiden van lichaamstaal en leren we welke rol gelaatstrekken spelen in de geheimtaal van onze gebaren en mimiek!

Na deze workshop zal je nooit meer hetzelfde kijken naar de persoon voor je in een gesprek. Daarnaast zal het een bewustwording geven van je eigen wijze van communiceren!

Locatie en overige informatie

De cursus zal gegeven worden in één van de goed uitgeruste zalen van de sfeervolle locatie "De Brabantse kluis".

Deze omgebouwde kloosterboerderij ligt in de schaduw van het statige Missieklooster Heilig Bloed, gelegen in het groene buitengebied van Aarle-Rixtel.


De kosten voor deze dag bedragen: € 90,-euro.
Dit is inclusief koffie/thee/water koekjes en een gezellige broodjes lunch.
Natuurlijk wordt u tevens voorzien van een duidelijk naslagwerk, zodat u de kennis thuis nog eens kan nalezen!

De aanvragen voor inschrijving worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De cursus heeft ruimte voor slechts een beperkt aantal deelnemers (20)!

Aanmelden kan middels het opvragen van het het inschrijfformulier via:

gelaatkunde@outlook.com


Of bel: 06-30167946

De cursus is inmiddels vol!!


Hartelijke groeten Peggy Boetzkes

dinsdag 28 oktober 2014

Gelaatkunde ontmoet Annelies Aarts: een massage voor lichaam en ziel.

Zoals ik al eerder had aangekondigd, ga ik de komende weken bezoekjes brengen aan allerlei interessante disciplines die op de een of andere manier een raakvlak hebben met gelaatkunde en mij mogelijk vernieuwende inzichten kunnen brengen.
Gelaatkunde is een onderdeel van de z.g. praktische mensenkennis. Wij mensen zijn natuurlijk meer dan een gelaat, dus ook de rest van het lichaam doet mee aan het analyseren van een persoon. Het lichaam geeft naast zijn uiterlijke aspect ook veel boodschappen over de innerlijke staat, wat zowel een statisch karakter (de energie- of kiembladenleer) als dynamisch karakter (het temperament en lichaamstaal of -houding) heeft. Dat is iets waar bijvoorbeeld een fysiotherapeut of masseur naar kijkt.
Zo kwam ik uit bij een lieve vriendin van ons: Annelies Aarts. Ik noem haar persoonlijk een ware kunstenares op het gebied van massage en overige behandelingen voor lichaam en ziel. Ik mocht plaatsnemen op haar massagetafel bij Lijn vijf in Eindhoven en onderging een ontspannende hoofd/voet massage, een massage tussen hemel en aarde waarbij ik mezelf in het midden ontmoette ;-)!

Helioda en het zelfhelend vermogen

Lichaam en geest vormen in het meest gunstige geval één geheel. Toch komt het vaak voor dat er door stress, pijn of heftige negatieve emoties een kink in de kabel komt. Hoofd en hart gaan dan hun eigen weg, wat innerlijke conflicten kan opleveren waar je behoorlijk veel last van kan hebben. Binnen de gelaatkunde cursussen benadruk ik daarom ook altijd dat het niet voldoende is om alleen een hoofd te lezen, het lichaam wil ook gezien worden en te samen vormen zij een mooie sleutel tot onze innerlijke verborgen boodschappen.

Een subtiele massage kan een mooie brug vormen tussen het hoofd dat het hart tijdelijk uit het oog verloren is. Lichaam en geest vinden elkaar terug en zetten het lichaam positief aan tot zelfheling. Voor zelfheling is er nog een andere belangrijke energie nodig, de Helioda ook wel levensenergie, Chi of Ki genoemd. Helioda is ook voor een leek goed te zien in het gezicht en in de ogen. Het is het stralende wat je ziet bij iemand die gelukkig is of verliefd. Helioda doet als het ware het licht aan in je ogen, er komt een twinkel en je huid lijkt bijna lichtgevend en glanzend. Helioda-straling werkt aanstekelijk op andere mensen, als je een ander ziet stralen doet dat iets met je. Je wordt als het ware verlicht door de ander en in de praktijk blijkt dat mensen die veel levensenergie uitstralen, vaak populair zijn en geassocieerd worden met het brengen van een positieve sfeer.

Als je moe bent, ziek of verdrietig straalt het levenslicht niet meer naar buiten, maar keert zich naar binnen om zich te concentreren op innerlijke heling. Met massage wordt de levensenergie als het ware uit zijn tent gelokt. Tenminste....als de behandeling op een zachtaardige en prettige manier plaatsvindt. Dat vraagt subtiliteit en aanvoelend vermogen van de gever. De masseur die deze kunstvorm verstaat is in staat om je naar de balans te brengen tussen hemel en aarde, hoofd en hart, lichaam en ziel.
Natuurlijk is het zo dat elk mens een andere voorkeur kan hebben van massagetechniek. Dit is terug te herleiden vanuit de kiembladtheorie. Zo zal bijvoorbeeld iemand met een talent op het mesoderm, met een goed ontwikkelt bewegingsstelsel, eerder van een stevigere aanpakt houden dan iemand met een goed gevormd zenuwstelsel (het ectoderme blad). Toch mogen we niet vergeten dat in ieder individu ALLE drie de kiembladen vertegenwoordigd zijn en (daar komt ie weer...) dat wat aandacht krijgt groeit. Aandacht in de subtiele uitlokkende vorm naar het blad van de gevoelsaard zal Helioda, dat als vanzelfsprekend sterk reageert op ons zenuwstelsel, opwekken en het lichaam intern ondersteunen waar nodig.
Na een prettige massage is dit overduidelijk zichtbaar in het gezicht. Zo adviseerde ik de voetreflexologen waar ik workshops aan gaf dan ook altijd om het gezicht van hun cliënt zowel vóór, als na de goed te bekijken en (kleur) verschillen op te merken in het gelaat.

Annelies :)

Annelies bij lijn vijf
Annelies is zo iemand die bovenstaande kunstvorm van nature bezit. Vanuit haar gevoels-beweegstructuur heeft zij het vermogen zich in te voelen en haar behandeling in harmonie aan te passen aan de behoeften van de cliënt. Haar ingeschapen gevoel voor idealisme verspreidt zich prachtig in al haar werkzaamheden en gebruikt ze in haar praktijk o.a. alleen natuurlijke en zuivere producten. Annelies heeft zich gespecialiseerd in massages bij baby's en kinderen, zoals het vanuit haar structuur bij haar past. Haar fijne huid en haren verraden namelijk een sterk ontwikkeld zenuwstelsel.  Doorgaans laat ik mij persoonlijk het liefst onder handen nemen door mensen die ook kinderen behandelen, omdat ik dan zo goed als verzekerd ben van een respectvolle benadering van mijn aanwezige gevoeligheid en een subtiele lichamelijke aanpak in plaats van een behandeling als een denderende stoomwals.
Annelies heeft veel gelaatstrekken van een persoon die het vuur element in zich draagt. Haar geprononceerde jukbeenderen, scherpe binnenhoek van de ogen en puntige kin verraden haar passie en enthousiasme letterlijk aanstekelijk kunnen zijn!

Mijn conclusie is dat ik zelf keer op keer ervaar dat het nastreven van innerlijke balans een uitstraling naar buiten geeft en dat door lichaamsgericht werk op een prettige manier hieraan gewerkt kan worden. Een goede massage kan ervoor zorgen dat je het zelfhelend vermogen een positieve boost geeft hetgeen je weerstandsvermogen vergroot. Daarnaast zorgt het ervoor je gevoel weer neerdaalt in het lichaam wat leidt tot innerlijke rust met een weerglans ervan op je omgeving.
Zo vanbinnen, zo vanbuiten......

Wil je meer weten over de werkzaamheden van Annelies in Budel en in Eindhoven? Bezoek dan haar website:www.anneliesaarts.comwoensdag 22 oktober 2014

Ook door de volwassenheid heen stroomt de rivier van mijn jeugd. Gelaatkunde en het profielwerkstuk van Margriet en Janike

Een tijdje geleden werd ik verrast door een hele leuke mail van twee jonge dames, Margriet en Janike. Ze zitten in het examenjaar van het VWO in Zwolle en vroegen zich af of ik me wilde laten interviewen voor hun profielwerkstuk. Het profielwerkstuk (pws) is een verplicht onderdeel van het eindexamen voor VWO-leerlingen. Voor het werkstuk onderzoek je een onderwerp wat je zelf uit mag kiezen en aan een aantal gestelde voorwaarden moet voldoen. Natuurlijk was ik onmiddellijk enthousiast! Onze jeugd heeft de toekomst, ook wat betreft gelaatkunde. Daarnaast heb ik zelf warme herinneringen aan mijn middelbareschooltijd waarbij ik me nog heel goed kan herinneren dat het zo leuk en spannend kan zijn om je in zaken te verdiepen die voor jezelf nog onbekend zijn.
Ik hoefde dus geen seconde na te denken en stuurde een mail teug met een enthousiaste "JA". Zo gezegd werd er een afspraak gemaakt en verschenen de scholieren vandaag voor een middag vol informatie over gelaatkunde.

De diepte in...

Na onze kennismaking volgde een behoorlijk diepgaand interview met een filosofische inslag. De meiden hadden zich super goed voorbereid door middel van het lezen van artikelen op internet en mijn blog. Het is nog niet zo gemakkelijk om informatie te vinden over gelaatkunde in het Nederlands. Daarnaast zijn er veel oude artikelen op internet te vinden die een ratjetoe van informatie bevatten en niet altijd even betrouwbare informatie bevatten. Een voorbeeld daarvan is een website met een riedel aan oor- en neusvormen waarbij allerlei op zichzelf staande eigenschappen worden genoemd. Mijns inziens te simpel om dit gelaatkunde te noemen. Gelaatkunde is de kunst van het lezen van een heel mens en dus eigenlijk een onderdeel van de grotere leer: praktische mensenkennis. Het is echt erg belangrijk om naar het geheel te kijken van het hoofd en lichaam en niet alleen naar de gelaatstrekken, zoals dit wel vaak wordt gedacht. Vaak is het zo dat door bepaalde gecombineerde factoren een eigenschap wordt versterkt of juist verzwakt. Alleen de vorm van een neus of mond zegt dus vrij weinig, het gaat om het grotere geheel!

Twee gezichten in één oogopslag!

Na het interview was het natuurlijk tijd om ook wat zaken in de praktijk te gaan uitproberen! Ik zelf was heel benieuwd om te ervaren of beide dames ook al wat op hadden gestoken van mijn vrij uitgebreide uitleg tijdens het interview.
Een goede gelaatkunde "tool" is die van de gespiegelde halve zijden van het gezicht. Deze kennen jullie van mijn analyse blogs. Met het halveren, spiegelen en samenvoegen van een gezichtshelft krijg je, in één oogopslag, een heel duidelijk beeld van je eigen twee gezichten. In eerste instantie geeft elke helft een heel duidelijk en gevoelsmatig te interpreteren beeld weer. Beiden dames bekeken elkaar en zichzelf op deze wijze, wat leidde tot heel wat verfrissend grappige, bijdehante opmerkingen!:-)) De eigen analyses gaven duidelijk weer dat ze al veel hadden opgestoken van de uitleg, wat ik echt heel knap vind.
Na de knip-en-plak sessie kwam er een ander heel interessant item aan de orde: de guldensnede ook wel Phi genoemd. Bijna elk mens heeft een buitengewoon scherp gevoel voor deze vorm van schoonheid. Op het oog kunnen wij schoonheid al beoordelen en de oude meesters hebben veel van hun werken op deze wijze vormgegeven. In de schoonheidswereld wordt er zelfs gebruikt gemaakt van een masker dat is bepaald op basis van de gulden snede: het masker van Marquardt. De persoon van wie het gezicht "past" in het masker zou de ultieme schoonheid bezitten. Natuurlijk hebben we het masker losgelaten op zowel Margriet als Janike en ik kan jullie verklappen dat hun gezichten er niet onaardig ingegoten zaten!

Op 22 januari 2015 presenteren ze het profielwerkstuk op school en ben ik daar (als mijn MMC rooster het toelaat) een trotse getuige van!
Lieve dames, bedankt voor jullie gezellige bezoek! Fijn om te weten dat er al zoveel interesse is bij mensen van jullie leeftijdscategorie. Iets dat mij goede hoop geeft voor een mooie en wellicht wetenschappelijke toekomst voor de praktische mensenkennis.