woensdag 22 oktober 2014

Ook door de volwassenheid heen stroomt de rivier van mijn jeugd. Gelaatkunde en het profielwerkstuk van Margriet en Janike

Een tijdje geleden werd ik verrast door een hele leuke mail van twee jonge dames, Margriet en Janike. Ze zitten in het examenjaar van het VWO in Zwolle en vroegen zich af of ik me wilde laten interviewen voor hun profielwerkstuk. Het profielwerkstuk (pws) is een verplicht onderdeel van het eindexamen voor VWO-leerlingen. Voor het werkstuk onderzoek je een onderwerp wat je zelf uit mag kiezen en aan een aantal gestelde voorwaarden moet voldoen. Natuurlijk was ik onmiddellijk enthousiast! Onze jeugd heeft de toekomst, ook wat betreft gelaatkunde. Daarnaast heb ik zelf warme herinneringen aan mijn middelbareschooltijd waarbij ik me nog heel goed kan herinneren dat het zo leuk en spannend kan zijn om je in zaken te verdiepen die voor jezelf nog onbekend zijn.
Ik hoefde dus geen seconde na te denken en stuurde een mail teug met een enthousiaste "JA". Zo gezegd werd er een afspraak gemaakt en verschenen de scholieren vandaag voor een middag vol informatie over gelaatkunde.

De diepte in...

Na onze kennismaking volgde een behoorlijk diepgaand interview met een filosofische inslag. De meiden hadden zich super goed voorbereid door middel van het lezen van artikelen op internet en mijn blog. Het is nog niet zo gemakkelijk om informatie te vinden over gelaatkunde in het Nederlands. Daarnaast zijn er veel oude artikelen op internet te vinden die een ratjetoe van informatie bevatten en niet altijd even betrouwbare informatie bevatten. Een voorbeeld daarvan is een website met een riedel aan oor- en neusvormen waarbij allerlei op zichzelf staande eigenschappen worden genoemd. Mijns inziens te simpel om dit gelaatkunde te noemen. Gelaatkunde is de kunst van het lezen van een heel mens en dus eigenlijk een onderdeel van de grotere leer: praktische mensenkennis. Het is echt erg belangrijk om naar het geheel te kijken van het hoofd en lichaam en niet alleen naar de gelaatstrekken, zoals dit wel vaak wordt gedacht. Vaak is het zo dat door bepaalde gecombineerde factoren een eigenschap wordt versterkt of juist verzwakt. Alleen de vorm van een neus of mond zegt dus vrij weinig, het gaat om het grotere geheel!

Twee gezichten in één oogopslag!

Na het interview was het natuurlijk tijd om ook wat zaken in de praktijk te gaan uitproberen! Ik zelf was heel benieuwd om te ervaren of beide dames ook al wat op hadden gestoken van mijn vrij uitgebreide uitleg tijdens het interview.
Een goede gelaatkunde "tool" is die van de gespiegelde halve zijden van het gezicht. Deze kennen jullie van mijn analyse blogs. Met het halveren, spiegelen en samenvoegen van een gezichtshelft krijg je, in één oogopslag, een heel duidelijk beeld van je eigen twee gezichten. In eerste instantie geeft elke helft een heel duidelijk en gevoelsmatig te interpreteren beeld weer. Beiden dames bekeken elkaar en zichzelf op deze wijze, wat leidde tot heel wat verfrissend grappige, bijdehante opmerkingen!:-)) De eigen analyses gaven duidelijk weer dat ze al veel hadden opgestoken van de uitleg, wat ik echt heel knap vind.
Na de knip-en-plak sessie kwam er een ander heel interessant item aan de orde: de guldensnede ook wel Phi genoemd. Bijna elk mens heeft een buitengewoon scherp gevoel voor deze vorm van schoonheid. Op het oog kunnen wij schoonheid al beoordelen en de oude meesters hebben veel van hun werken op deze wijze vormgegeven. In de schoonheidswereld wordt er zelfs gebruikt gemaakt van een masker dat is bepaald op basis van de gulden snede: het masker van Marquardt. De persoon van wie het gezicht "past" in het masker zou de ultieme schoonheid bezitten. Natuurlijk hebben we het masker losgelaten op zowel Margriet als Janike en ik kan jullie verklappen dat hun gezichten er niet onaardig ingegoten zaten!

Op 22 januari 2015 presenteren ze het profielwerkstuk op school en ben ik daar (als mijn MMC rooster het toelaat) een trotse getuige van!
Lieve dames, bedankt voor jullie gezellige bezoek! Fijn om te weten dat er al zoveel interesse is bij mensen van jullie leeftijdscategorie. Iets dat mij goede hoop geeft voor een mooie en wellicht wetenschappelijke toekomst voor de praktische mensenkennis.

dinsdag 21 oktober 2014

2 Daagse workshop: hoe lees je een kind? Dinsdag 11+18 november van 10.00-16.00 uur.

Datum:
dinsdag 11+18 november van 10.00-16.00 uur

Wat ga je leren?

Op deze dagen leer je om op een hele andere wijze naar je kind te kijken! Kinderen hebben namelijk allemaal een "geheime" gebruiksaanwijzing die zichtbaar is aan de vormen van hun hoofd. Het hoofd geeft onder andere geheimen prijs over denkvermogens, weerstandsvermogen, dominantie en gevoeligheid.
Wie het hoofd kan lezen van een kind kan in één oogopslag zien wat het basiskarakter van het kind is en daarmee de behoeften van het kind. Je kan hiermee aansluiten op het karakter waardoor je soepeler kan reageren op valkuilen en talenten.
Ook onderwerpen als dyslexie en hooggevoeligheid passeren de revue.

De cursus is zinvol voor een ieder die op wat voor wijze dan ook te maken heeft met kinderen zoals bijvoorbeeld leerkrachten, kindercoaches, pedagogisch medewerkers en natuurlijk ouders.

Deze wijze van kijken is toepasbaar op kinderen vanaf 6 maanden tot en met 18 jaar. Deze workshop heeft een voornamelijk theoretisch karakter.


Locatie

De cursus zal gegeven worden in het prachtige pand van centrum Staatsie Vivere, een centrum voor lichaam en geest. Dit pand is van oorsprong een statie (staatsie betekent “pracht”) en Vivere staat voor leef.

Staatsie Vivere, Centrum voor lichaam en geest
Kelperweg 23
6037 RL Kelpen-Oler

De kosten van deze workshop bedragen 160 euro.
Dit is inclusief naslagwerk,koffie, thee en water.


Aanmelden kan middels een mailtje naar:

info@staatsievivere.com 


Voor meer info of telefonisch opgeven:
Laura Triepels-Broeders

Tel: +316-52668699


woensdag 15 oktober 2014

Gelaatkunde neemt vandaag niet de weg van de minste weerstand!

De twee daagse gelaatkunde basiscursus heeft mij ontzettend veel inspiratie gegeven. Het waren de cursisten en de combinatie van mensen die mij opnieuw veel hebben laten zien. Bijzonder genoeg heeft iedere groep toch steeds zijn eigen groepsgeest of -thema. Geen enkele cursus verloopt hetzelfde omdat de groepen altijd weer anders zijn. Het thema van de afgelopen groep leek mij zorgzaamheid, gevoeligheid, welwillendheid en bescheidenheid. De nodige humor ontbrak er zeker ook niet aan! Nog steeds put ik uit de hartelijke openheid van de aanwezige personen in deze twee mooie dagen.
De komende basisgroep heeft nu al zichtbaar een hele andere energie! De mensen die inmiddels zich hebben ingeschreven voor de 2 daagse basiscursus in januari 2015, hebben ditmaal veel creatief vermogen in zich met de nodige dosis intuïtie en aanvoelend vermogen. Ik kijk al uit naar wat er komen gaat in januari en welke deuren er deze keer open zullen mogen gaan!
Eén van de onderwerpen die in de afgelopen cursus aanbod is gekomen is het onderwerp weerstand of weerstandsvermogen. Weerstand is op vele manieren uit te leggen en begeeft zich zowel op het mentale- als op het fysieke vlak.

De weg van de minste weerstand

Dat is wat voornamelijk de gevoelige menstypen regelmatig doen. Soms heeft het al dan niet geven van weerstand te maken met de mate waarin men het harmoniemodel nastreeft vanuit een karakterstructuur. Een andere rede zou kunnen zijn dat men conflictvermijdend is vanuit de essentie (behoedzaam) en gaat men eerder op de tenen lopen in plaats van tegengas te geven. Dit om de lieve vrede maar te bewaren uit angst voor conflicten.

Het geven van weerstand zal altijd worden gevoed óf geremd door meer dan één aspect, maar de mate waarin men de competentie bezit om weerstand in te zetten is in eerste instantie duidelijk zichtbaar aan de afstand die zich laat bepalen tussen de beiden vooroorpunten.

Om het vooroorpunt te vinden bij jezelf, voel je vóór je oor met je vinger, bij je kaakgewricht. Van daaruit ga je iets omlaag zodat je op het bot bent. Dat is het vooroorpunt. Wanneer je je vingers aan beide zijden van je hoofd op dit punt houdt, is dit de doorsnede van vooroorpunt tot vooroorpunt, ook wel de pré-auriculaire doorsnede genoemd.


De dwarsdoorsnede van vooroorpunt tot vooroorpunt is bepalend voor de kracht van ons weerstandsvermogen.


In de leer van de praktische mensenkennis geeft de afstand tussen de vooroorpunten aan hoe sterk het lichaam in de aanleg is met betrekking tot uithoudingsvermogen (fysiek en mentaal) en herstellen van ons lichaam (recupereren). We noemen het ook wel het weerstandsvermogen. 

Omdat ook hier de wetten van de kraftruchtungsordung meespelen, kunnen we stellen hoe elektrischer (dus breder) een hoofd is in deze dwarsdoorsnede, hoe groter de behoefte is aan bewegen en leefruimte omdat breedtelijnen "doe-energie" geven. Soms ook letterlijk in de zin van weerstand geven aan.... Het herstelvermogen en/of recuperatievermogen is in dit geval dan ook groter dan gemiddeld. Het weerstandsvermogen helpt ons dus om ons lichaam en onze geest te herstellen door middel van celvernieuwing en het zet het lichaam aan tot herstel middels opbouw van nieuwe cellen.


De vicieuze cirkel: hoe helpt het weerstandsvermogen ons het lichaam te herstellen?

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, wordt mate van herstelvermogen (recuperatie) mede bepaald door het weerstandsvermogen. Hoe dit werkt kunt u hieronder zien in de cirkel.
Door het wegnemen van één van de pijlen uit de cirkel, zal er een onbalans ontstaan in het menselijk lichaam en het lichaam automatisch gaan werken aan herstel. Hoe breder de weerstandslijn is in het gezicht, hoe sneller het herstel van cellen zal zijn.

Met bovenstaande theorie zal ieder individu kunnen begrijpen dat de mate van herstel en de behoefte aan beweging enorm persoonsafhankelijk is. In het geval van bijvoorbeeld een groep met (jonge) kinderen, die allen in het bezit zijn van verschillende hoofdvormen, zal het zo zijn dat niet alle kinderen een even grote behoefte hebben aan beweging. Dit puur bekeken vanuit het weerstandsvermogen in het gezicht.

Voor het kind met het smalle hoofd zal bovenstaande betekenen dat het behoefte heeft aan rust na het speelkwartier vanwege de vertraagde heropbouw van cellen. Het lichaam zal moe worden door het vrijkomen van afvalstoffen en heeft rust nodig om alles te verwerken. In dit geval zal een flinke mentale inspanning zoals het maken van een toets een lastigere opgave worden.
Omgekeerd zal het kind met een groot weerstandsvermogen (breed hoofd) de ontlading nodig hebben om de onrust van de breedtelijnen te kalmeren. In dit geval zal de prestatie er na de ontlasting van de energie, bijv. tijdens het speelkwartier, er juist op vooruit gaan. Bij de celafbraak tgv de inspanning, zullen er in dit geval niet overdreven veel afvalstoffen vrijkomen. Daarnaast zal de celvernieuwing voorspoedig verlopen en er treedt veel minder snel extreme vermoeidheid op.

maandag 6 oktober 2014

Spiegeltje, spiegeltje....... in je hand! Een impressie van de twee daagse gelaatkunde basiscursus


Afgelopen vrijdag was het dan zover! De gelaatkunde basiscursus ging van start. Het was een geweldig leuke groep met hele enthousiaste en leergierige dames en heer. Veel mensen hebben er behoorlijk lang naar uit moeten kijken omdat ik de cursus al vroeg had gepromoot en de beschikbare plaatsen ook snel gevuld waren.
Wat wij samen zoal uitgevoerd hebben op deze dagen, zie je hieronder in het kort weergegeven.

Spiegeltje spiegeltje....... in je hand!

De cursisten houden zichzelf de spiegel voor
Dat is de manier waarom wij de cursus zijn begonnen. Gelaatkunde is namelijk iets dat je in eerste instantie heel goed kan toepassen op jezelf! Vaak komen cursisten een cursus gelaatkunde echter volgen omdat ze gelaatkunde willen leren toepassen op een ander individu. Dat je daarbij ook jezelf NOG beter leert kennen middels gelaatkunde technieken is een feit. Ik kan uit eigen ervaring vertellen dat gelaatkunde mij ontzettend veel inzichten in mijn eigen levenspad heeft gegeven. Het motto dat ik hierbij altijd hanteer is de oude spreuk van het orakel van Delphi: "Gnothi Seauton" wat betekend: "ken u zelve". Het houdt in dat voor het verwerven van ware kennis eerst zelfkennis dient verworven te worden.
Tijdens de cursus gaan de cursisten dus ook met zichzelf aan de slag. Het is kijken EN bekeken worden!

Van groot naar klein

Er dienen bij het analyseren altijd een aantal gouden regels gehandhaafd te worden! Deze regels bewaken namelijk een aantal hele belangrijke grenzen in de praktische mensenkennis:

•Kijken in verhoudingen: wat groot is voor de een is mogelijk klein bij een ander.
•Links / rechts: de relatie tussen de persoon in privé versus buitenwereld.
•Lichaam en hoofd: geven niet altijd dezelfde boodschap.
•Gezicht en schedel: de verworven eigenschappen en de basis eigenschappen.
•Eén ding is géén ding: NOOIT een conclusie trekken vanuit één enkele factor.
•Beoordelen, niet veroordelen: er is geen goed of slecht in de praktische menskennis.

Cursisten aan de slag: kiembladen en energiestructuren
De manier waarop de deelnemers hebben leren kijken is de macro/micro methode. Dat wil zeggen het kijken vanuit het grote geheel en van daaruit steeds kleiner. We beginnen met het bekijken van het gehele lichaam en de verhoudingen, welke lijnen er opvallen en wat de verschillen zijn tussen het hoofd en het lichaam. Want hoewel de cursus zich bezighoudt met het lezen van een gezicht, is het van GROOT belang niet te vergeten dat er een heel mens vastzit aan het hoofd.
Uit het hoofd, het lichaam en de lichaamshouding is al veel op te maken; bijvoorbeeld welk menstype je bent (kiembladenleer) en hoe je omgaat met je energie in je lijf (kraftrichtungsordnung). Soms kan men hier al innerlijke conflicten opsporen en verklaren.
In veel van mijn oudere blogs, is hierover informatie te vinden. Deze kan je opzoeken middels de zoekfunctie op de blogpagina (alleen op pc mogelijk).

Ook onze handen geven info over wie wij zijn
Pas ná het herkennen van menstype en energie in hoofd en lichaam, is het tijd voor een volgende stap. En dat is het bekijken van de schedel en het gezicht. Wat steeds hierbij terugkeert, is de kennis van bovenstaande: het toepassen van de kiembladenleer en de richting van de energie. De richting van de energie geeft overal een aanvullend antwoord op en de regels die men hierbij leert de hanteren zijn heel simpel en praktisch toepasbaar.

Hieronder zie je een kort filmpje van de praktijk (en onderling overleg...poeh dat geeft een soort van kippenhokgeluid:-). Het betreft hier het waarnemen van een breedtelijn boven de oren: het zogenaamde bovenoorpunt. Dit is het punt dat, onder andere, informatie geeft over onze motorische drive in zake het plotseling n actie komen (ontploffen). Het leuke is dat iedereen anders is, zo ook in deze groep cursisten waren er prachtige voorbeelden van een sterk en minder sterk ontwikkeld bovenoorpunt. We leren in de cursus van elkaar en leren dat beiden varianten zo hun voordelen en nadelen kunnen hebben. Wie steekt de neus graag ergens in en wie is er loslippig?

Een cursiste houdt zichzelf de spiegel voor!
Na het duiden van lichaam, hoofd en gezicht komen onze gelaatstrekken aan de orde op de zonnige lesdag twee. Opnieuw komen we dan tot de conclusie dat ook voor onze wenkbrauwen, ogen, neus, mond, oren en kin de basisregels van de kiembladen- en energieleer toepasbaar zijn. Eigenlijk is de praktische mensenkennis niet zo moeilijk, als je de basisbegrippen maar begrijpt en correct kan toepassen.
Natuurlijk hebben we alle gelaatstrekken één voor één behandeld. Wauw...wat is er toch veel te vertellen over de kapstokjes van het gezicht (wenkbrauwen), de spiegels van de ziel (ogen), de zetel van wilskracht en gevoel (neus), de sluitspier van de ziel (mond) en de troon van daadkracht (kin/kaak).

Tijdens deze twee dagen hebben de cursisten geleerd om een volledige basisanalyse uit te voeren, stap voor stap! Daarbij kunnen ze altijd terugvallen op de theorie uit de reader, want het naslagwerk is een uitgebreide variant van het doorontwikkelde analyseschema. Zo hebben ze de gelegenheid om op een gestructureerde wijze de geleerde theorie, praktisch toe te passen.

Natuurlijk ook een gepaste balans tussen INspanning en ONTspanning!


Graag wil via deze weg nogmaals ik alle deelnemende cursisten hartelijk bedanken voor hun positieve bijdrage aan deze twee dagen. Ik heb van jullie genoten!!

Op 16 en 17 januari 2015 volgt opnieuw een basiscursus gelaatkunde. Voor meer informatie klik hier .
Inschrijven kan d.m.v. het opvragen van een inschrijfformulier via  
gelaatkunde @ outlook.com

Alléén bij een ontvangen en volledig ingevuld inschrijfformulier zal er een plaats voor je worden gereserveerd! 
Vol=vol (20 personen)

woensdag 1 oktober 2014

De verborgen agenda van je lichaam.

Zoals ik jullie al eens eerder vertelde haal ik mijn inspiratie uit de dingen om mij heen. De mensen die op mijn pad komen tijdens consulten of er al heel lang opzitten zoals vriendinnen en collega's.
Ik heb de afgelopen jaren geleerd dat het een kunst op zichzelf is om te luisteren wat men mij tussen de regels te melden heeft, zowel verbaal als non-verbaal. Niet alleen omdat het mij verder brengt op mijn weg in de praktische mensenkennis, het kijken naar mensen en hoe zij zich door het leven heen bewegen als individu, maar ook omdat het aangeeft wat onze gemeenschappelijke lessen zijn en de herkenning in elkaars energie.

Wat vaak te zien is in groepen vrienden, collega's en zelfs in klantenkringen is dat je aantrekt wat bij je past. Een interessant onderwerp voor een blog, omdat de onderlinge klik meer is dan het "gewoon" aardig vinden van een persoon. Het heeft onder andere te maken met de verborgen agenda van onze lichamelijke structuur die voortkomt uit de kiembladenleer.

Laagje voor laagje

Zoveel mensen, zoveel kleuren. © Nico Nieuwland
Elk mens bestaat uit drie kiembladen. Elk kiemblad zorgt voor ontwikkeling van een bepaald gedeelte van je lichaam. In het (zeer) kort:
Het binnenste kiemblad (endoderm) zorgt voor onze spijsverteringsorganen, het middelste (mesoderm) voor ons bewegingsapparaat en het buitenste (ectoderm) voor onze huid, haren, nagel en het zenuwstelsel. Dit is echt een hele beknopte uitleg! In feite luistert deze uitleg veel nauwer, maar voor nu is dit voldoende om te weten.
Onder invloed van omgevingsfactoren, innerlijke groei en genetisch materiaal zullen de kiembladen zich verder ontwikkelen of laat ik zeggen: hun talenten laten spreken. Hiermee begint het spel van ons lichaam en ons leven. Niets is namelijk zo veranderlijk als een mens met zijn grote talent tot aanpassing aan de omstandigheden waarin die leeft. Doorgaans zullen er zich twee van de drie kiembladen vrij duidelijk laten zien in de uiterlijke vormen van een individu. Hierdoor kunnen we, ook zonder gelaatkundige kennis, op het eerste gezicht vaak al gevoelsmatig uitspraken doen over bepaalde eigenschappen zoals bijvoorbeeld de mate van innerlijke zachtheid, het talent om te verbinden of te ondernemen, de beweeglijkheid en gevoeligheid.

Eigenlijk bekijken we dus elkaar laagje voor laagje, op zoek naar waar onze overeenkomsten en verschillen liggen. Deels zijn de overeenkomsten zichtbaar in de uiterlijke verschijning waarbij wij, zonder het te beseffen, allemaal een beetje opzoek zijn naar onszelf in de ander: een gezamenlijk doel, idee, ideaal. Een groepsgeest ontstaat zo met een feest van herkenning en daarmee het gevoel van verbinding. Hier ligt dus de sleutel verborgen naar sympathie.

De wisseltruc

Elk mens kent in het bestaan grote levensfases, waarbij verschillende behoeften zich aandienen. Dit kan betekenen dat de nadruk komt te liggen op een ander kiemblad. Dit heeft ook gevolgen voor ons lichaam. Hierbij bedoel ik niet de levensfases van baby naar volwassene, maar heb ik het over gebeurtenissen zoals de komst van een kind, de dood van een geliefde, echtscheiding, het krijgen van een kleinkind en de overgang als in meno- en penopauze.

In veel van mijn consulten heb ik gezien dat gebeurtenissen zoals genoemd grote invloed hebben op innerlijke processen en dus in de loop van de tijd ook op de uiterlijke verschijning. Mensen veranderen, vaak periodiek maar niet zelden voor de rest van hun leven. Bijna cliché te noemen is de heroverweging van het leven tussen het 40e en 50e levensjaar en hiermee de herschikking van de kiembladen, als een grote wisseltruc.
Beweegdrang maakt heel vaak plaats voor het blad vol gevoel wat men zich vervolgens ook nooit meer af laat nemen. De strakke vormen van het mesoderm verzachten en geven de levens- en liefdes energie vanuit het ectoderm meer de ruimte om te bestaan. Het zenuwstelsel krijgt hiermee de gelegenheid zich te verfijnen.
Dit is slechts één voorbeeld van het spel tussen de kiembladen onderling. Met de wetenschap dat geen enkel persoon hetzelfde is, zullen er even zoveel verschillende vormen van transformatie zijn en zal een mens veranderen zoals het in zijn eigen leven past.


"Ik ben een stuk beter dan gisteren en nog lang niet zo goed als morgen!"
~Uit: 365 dagen succesvol~


maandag 15 september 2014

De mens achter het gezicht: 2 daagse basiscursus gelaatkunde januari 2015


2 Daagse basiscursus gelaatkunde 2015             

Datum:
Op vrijdag 16 en zaterdag 17 januari 2015 van 10.00-16.00 uur.

Wat gaat je leren?

In deze 2 dagen leer je naar de mens kijken van "macro naar micro". Dat wil zeggen dat we beginnen met de mens in zijn geheel en dit gedurende deze leuke dagen, gaan verfijnen tot het lezen van de basis van het gezicht en de gelaatstrekken.

De theorie van de cursus zal een praktisch karakter krijgen omdat je deze meteen leert toe te passen op medecursisten en natuurlijk ook jezelf!De cursus zal gegeven worden in één van de goed uitgeruste zalen van de sfeervolle locatie "De Brabantse kluis". Deze omgebouwde kloosterboerderij ligt in de schaduw van het statige Missieklooster Heilig Bloed, gelegen in het groene buitengebied van Aarle-Rixtel.


De kosten voor deze 2 dagen + naslagwerk bedragen: € 180,- 
Dit is inclusief koffie/thee/water koekjes en een gezellige broodjes lunch op beide dagen. 


De aanvragen voor inschrijving worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De cursus heeft ruimte voor slechts een beperkt aantal deelnemers (20)! 
Aanmelden kan middels het opvragen van het het inschrijfformulier via:
gelaatkunde@outlook.com
 Of bel: 06-30167946

Hartelijke groeten Peggy Boetzkes

donderdag 4 september 2014

Read my lips! Gelaatkunde is deze keer mondig!

Toch altijd weer een beetje lastig om een nieuw en boeiend onderwerp te bedenken. Soms gaat het vanzelf omdat ik iets opvallends heb gezien of gehoord, soms heb ik een beetje hulp nodig van een ander.
Zo ook deze keer en deed ik een oproep via mijn gelaatkunde facebook pagina. Het antwoord kwam heel snel :-) van Mariëlle. Zij zag een blog over lippen wel zitten.
Ik werd eigenlijk onmiddellijk enthousiast, want ik ben namelijk een echte lippenfan. Ik kan serieus ongegeneerd gegrepen worden door een mooie mond, liefst voorzien van een dito stemgeluid en een mooi gebit.

De sluitspier van de ziel

De mond (de sluitspier van de ziel) zorgt naast de ogen (de spiegels van de ziel), voor de uiting van onze emoties. Dit speelt zich zowel verbaal als non-verbaal af. De mond en de ogen werken altijd samen. Het is onmogelijk om met de mond een andere mimiek te laten zien, dan de ogen aangeven. Ogen en mond worden namelijk gestuurd door dezelfde aangezichtszenuw.
De omgeving van de mond speelt eigenlijk een net zo grote rol bij het communiceren dan de sluitspier van de ziel zelf.
Het pallium (het gebied tussen neusbasis en bovenlip) speelt zo bijvoorbeeld een rol in het uitdrukken van de mimiek van de mond en lippen. In het geval van een mooi “snotgootje”(filtrum) in een zachte en losse omgeving kunnen we stellen dat er veel op basis van emotie en gevoel gehandeld wordt.

Indien het filtrum verstrakt is en bol (de spier is getraind en het snotgootje verdwijnt) dan heeft men vaak zijn rationele wilskracht ingezet boven het gevoel om dat wat men wil te verwezenlijken.
De lippen zijn een onderdeel van de mond en geven eigenlijk de eerste indruk van de wijze waarom wij ons verbaal presenteren. Het geheim dat achter de lippen schuilgaat is die van onze wensvervullingen (geestelijk) en begeerten (lichamelijk) .

Loslippig

Hoe groter de mond, hoe belangrijker de communicatie voor deze persoon zal zijn. Mensen met een grote mond praten graag en ook veel. Zijn daarbij de lippen groot dan spreekt men in de gelaatkunde ook letterlijk over een loslippig persoon: een persoon die veel woorden nodig heeft om weinig te vertellen.
De mens die niet gezegend is met een stel mooi gevormde lippen, maar dunne streepjes heeft, komt doorgaans wat minder spraakzaam uit de hoek en zal zijn verhaal, zonder doekjes eromheen, willen vertellen.
Het is interessant om na te gaan hoe het mogelijk is dat er zoveel verschillende lipvormen bestaan. Hiervoor is de mond mimiek verantwoordelijk. Door steeds dezelfde mimiek te maken of de lippen te verbijten, wordt onder invloed van de aangezichtsspieren ook de lipvorm bepaald. Een persoon die zich verbaal inhoudt, zal de lippen op elkaar persen. Doe dat dagelijks heel vaak en voilà, een smallere lip zal zich laten zien na verloop van tijd.

De "toegestuurde" monden: subtiele verschillen zichtbaar.

Zo ook in het geval van de teleurgestelde mond. Hiermee bedoel ik de mond met de hoekjes naar beneden. Hoe vaker de persoon in kwestie teleurstellingen in het leven heeft moeten doorstaan, hoe vaker deze de mimiek van de teleurstelling heeft geoefend. Dit zal tezien zijn aan mondhoeken die naar beneden wijzen.
Ook hierbij is het mogelijk dat er asymmetrie bestaat in links en rechts. Bijvoorbeeld een optimistist naar de buiten wereld (mondhoek aan de rechterzijde omhoog) en teleurgesteld in het privéleven (linker mondhoek omlaag)

Op de lippen bijten

De lippen drukken uit wat er aan gevoel ervaren wordt, zowel geestelijk (bovenlip) als lichamelijk (onderlip). De zijde van de lip waarop gebeten wordt geeft aan of het verbeten onderwerp zich afspeelt in de buitenwereld (rechts) of in de privésferen (links). Het gaat hierbij dus om het onderdrukken van een emotie.
In de wereld van de lichaamstaal past men deze techniek ook veel toe. Het is hierbij de kunst om te zien bij welk woord of handeling de persoon in kwestie zich verbijt. Dit is soms een kwestie van een paar seconden.


VEEL zou ik er nog over kunnen vertellen maar dat lukt helaas niet, zo even tussen neus en lippen, in één blog. Voor degene met interesse..... In de basiscursus gelaatkunde komen de lippen ook uitgebreid aan bod. Houdt mijn blogs in de gaten voor de nieuwe datum in januari!


woensdag 3 september 2014

Van knijprimpels tot rijpe vrouwen bril: de reader van de basiscursus gelaatkunde is geboren!

Even geen blog over wetenswaardigheden van de uiterlijk verschijning van een mens maar "gewoon"een bericht because I'm happy! Dat liedje heb ik serieus even gedraaid in verband met het afsluiten van mijn reader voor de komende basiscursus gelaatkunde.
Het was een hele kluif, gepuzzel, geschuif, gedenk en vooral kostte het fabriceren op de computer mij ook VEEL tijd. Maar wat daarnaast is het ook een hele fijne opluchting voor mijn brein om alle ongedocumenteerde ideeën en gedachten eindelijk voor mij op beeld te zien verschijnen. Gelukkig kreeg ik van mijn liefsten mentale ondersteuning en afleiding met een gezellig belletje, mailtje of appje. Al was het om mij uit te lachen om mijn nieuw aangeschafte "rijpe vrouwenbril" (er is serieus iemand die een dag heeft moeten nadenken wat ik daarmee bedoelde :P) stel je voor dat ik "knijprimpels" of dergelijke krijg na zoveel uren computerwerk. Grapje dus, helaas...ik heb em gewoon nodig. Laat ik stellen dat grapjes over hoeveel glazen ik dan nodig had (ivm mijn "derde oog") en andere complimenteuze, maar ook bemoedigende opmerkingen niet van de lucht waren.

Oefenochtend protocol
Het is heerlijk om mijn, op mijn welwillende collega's uitgetestte, "hoe lees je een hoofd" protocol eindelijk te kunnen gebruiken waar het voor bedoeld was. Het door Nico de tenenlezer (zo noemen wij hem altijd;-) grafisch gefabriceerde studiehoofd te mogen invoegen als oefenmateriaal voor de cursisten (om zelf in te tekenen) en de foto's van een aantal mensen uit mijn bloganalyses te mogen gebruiken ter illustratie. (Lie en Lau :-)
Studie hoofd Nico

Ondertussen heb ik nog een oproep gedaan aan de lezers van mijn blog mbt wensen voor een nieuw artikel. Mariëlle kwam met het leuke idee om iets over lippen te schrijven. Lippen zijn één van mijn favoriete gelaatstrekken, ik kan vaak niet stoppen om ernaar te kijken. Niets zo mooi als een mooie soepel communicerende mond. Ondertussen ben ik middels de sociale media voorzien van een aantal fraaie voorbeeld exemplaren op beeld, die ik mag gebruiken in mijn blog. Dus nog even en you can read your lips. (En die van een ander ook...)

Innerlijke verlangens van het oor
Voor degene die dit leest en op de cursus komt: zorg dat je uitgerust ter plaatste verschijnt, het is namelijk een hele kluif om te behappen en te verteren. Maar ik weet uit ervaring: oefening baart kunst!
Voor degene die ik heb moeten teleurstellen omdat er geen plaats meer is: in januari volgt er waarschijnlijk een herhaling van deze cursus. De datum volgt later nog. Houdt mijn blog goed in de gaten!

woensdag 27 augustus 2014

Waarom een gezicht boekdelen spreekt... onuitgesproken emoties en gelaatkunde

Een mooi gezegde is het: "Je gezicht spreekt boekdelen". Het heeft ongetwijfeld te maken met onze mimiek. Hoe "losser" die is, hoe meer men kan "raden" hoe iemand zich wezenlijk voelt. De een heeft nu eenmaal een betere pokerface dan de ander. (Laten we stellen dat ík daar totaal niet geschikt voor zou zijn.  :-)
Toch zijn er meerdere factoren die meespelen dat wij aan de persoon tegenover ons kunnen zien hoe de zaken er innerlijk voorstaan. Het is niet de mimiek alléén die verraad of wij emotie of  stress ervaren. Ook in het geval van lichaamstaal is ons gezicht een prachtige handleiding van onze innerlijke communicatie. Het laat veel meer zien van onze innerlijke dialogen, dan menigeen zal vermoeden.

Ik zie het aan je neus

Dat is wat mijn moeder vroeger wel eens tegen mij zei wanneer ze dacht dat ik niet helemaal de waarheid sprak, of iets achterhield voor haar. Feitelijk gezien klopt het spreekwoord met de werkelijkheid. De neus is een gevoelig orgaan. Velen van jullie zullen ooit hebben gehoord dat de neus letterlijk ietsje zwelt onder invloed van emotionele druk, zoals bij liegen. Men noemt dit soms ook het Pinokkio fenomeen. De zwelling is zo subtiel dat dit met het blote oog niet waarneembaar is. Wat wel te zien is, is de tijdelijke verkleuring die kan er optreden, wanneer met letterlijk geen lucht geeft aan een issue die een sterke interne emotie oproept. Mensen die het "moeilijk" hebben krijgen dus, heel vaak, eerst een rode neuspunt. Ik verwacht dat bijna iedereen dit fenomeen zal herkennen.

Ik blijf steeds opnieuw benadrukken dat het van GROOT belang is om naar meerdere factoren in het gezicht te kijken, alvorens een conclusie te willen trekken. Het is dus niet de bedoeling dat je gaat denken dat de buurman een chronische leugenaar is, of iemand is die nooit lucht geeft aan zijn innerlijke stressfactoren indien deze een chronisch rode neus heeft! Dat zou tot hele vervelende situaties kunnen leiden...
Er zijn namelijk altijd meerdere factoren zichtbaar in het gezicht. Om het allemaal wat "gemakkelijker" te maken vertel ik hierbij dat er naast de Westerse gelaatkunde ook nog de Chinese variant bestaat. In deze vorm van gelaatkunde beschouwt men de neus als ons gelddepot (ja echt!). En volgens de pathophysiognomie (de ziekteleer van het gezicht) vertelt onze neuspunt iets over onze maag, ons hart en onze longen.

Het is dus niet zo simpel om een gezicht op een juiste wijze te interpreteren. Daarvoor is kennis, oefening, aanvoelend vermogen en een gezond boerenverstand nodig.

Omdat ik het TE leuk vind jullie enthousiast te maken, om verder te kijken dan je neus lang is, heb ik hieronder op de foto ter illustratie wat gezichtszones aangeduid op het gezicht van Onne. Bij Onne zien de zones er normaal uit, niet rood, zoals het hoort. Het gaat hier dus alleen om de plaats in het gezicht.
De hieronder aangegeven zones reageren doorgaans snel op lichamelijk- of geestelijk stresserende omstandigheden ver verkleuring van de huid. Een aantal andere leuke en duidelijke voorbeelden zijn onze oren en onze ogen.

Met dank aan Onne (klink hier) voor het doneren van zijn foto!

Rode oortjes....

De mensen die zelf kinderen hebben, of ermee werken zullen dit herkennen. Bij vermoeidheid wrijven de kindertjes in de ogen en oren. Voorafgaand daaraan zijn er doorgaans al verkleuringen te zien: de rode oogleden en rode oren! Het wrijven komt daarna, als de roodheid toeneemt en een kriebel sensatie geeft ten gevolge van de toename van de doorbloeding van de huid op deze plaatsten. Met goed kijken kan je een kind dus een grote dienst bewijzen en zowel lichamelijke- als geestelijke oververmoeidheid voorkomen.

De laatste factor die ik wil benoemen is de rode kin die kan optreden in het geval men aan de trots van een persoon tornt, bijvoorbeeld in een gesprek waarin kritiek of feedback gegeven wordt. Een "groter" signaal dat men hierbij vaak ziet is het zogenaamde kreuken van de kin, als bescherming van het ego.

Verkleuringen in het gelaat beginnen vaak héél subtiel. Ze kunnen vluchtig zijn en komen en gaan. Maar ook heel duidelijk zichtbaar zijn en steeds heftiger kleurend.
Het is de meer dan de moeite waard om je te verdiepen in het velletje van de persoon die je tegenover je hebt zitten en je ondertussen af te vragen wat er gaande is in de andere partij. Vergeet daarbij ook niet dat ook jouw gezicht een spiegel is van je ziel en daarmee bewust of onbewust dezelfde soort informatie laat zien aan de buitenwereld.

maandag 18 augustus 2014

Je gelooft je oren niet! Een gelaatkundige analyse van Laura.

Onlangs deed ik een oproepje via facebook en twitter voor een nieuw blog "slachtoffer". Inmiddels is de ervaring dat ik niet heel erg lang hoeft te wachten voor een vrijwillige aanmelding, hoe leuk is dat! Ook deze keer meldde zich heel snel een leuke dame aan: Laura is haar naam. Ik kende haar niet persoonlijk, maar dat is voor mij juist leuk omdat ik dan pas op het moment van de analyse besluit wat ik in mijn blog ga delen over een persoon.
Met de analyse van Laura bleek ze hele interessante oren te hebben! Ik hoor je denken: "wat is daar nou aan te zien?". Nou...een hele boel dus!

Spits je oren!

Oren: met dank aan Mos, Astrid en Ron!
Oren zijn al heel vroeg ontwikkeld bij een embryo. Vanaf de zesde zwangerschapsweek is de vorm zichtbaar. Net als de rest van een mens, kun je oren onder verdelen in de drie menstypen vanuit de kiembladtheorie: endoderm (Grote oren met dikke lel) , mesoderm (harde oren, zonder lelletje) of ectoderm (kleine, fijn gevormde oren).
In mijn blogs schrijf ik regelmatig over deze kiembladen. Je kan sinds kort doelgericht meer informatie daarover opzoeken op mijn blog, wat héél gemakkelijk gaat middels de nieuwe zoekfunctie die ik aan de rechter bovenzijde op mijn pagina heb geïnstalleerd!

Naast de kiembladstructuren kijkt men ook opnieuw bij oren naar de richting van de eigen energie, de kraftrichtungsordnung. Dat wil zeggen dat we kijken naar de lengte, de breedte, rondingen en verkleuringen van de oren.
Geen oor is hetzelfde! Oren zijn dus net zo uniek als een vingerafdruk. Ik heb wel eens gehoord dat bij twijfel over de juiste verdachte misdadiger, er naar de oren gekeken wordt ter bevestiging van de identiteit.
Ook in het geval van eventuele dubbelgangers kan deze methode zinvol zijn. De overleden dictator Sadam Hussein is daar een voorbeeld van. Er zijn destijds hele artikelen gewijd aan dit onderwerp!


Over oren is een hele boel te vertellen vanuit de gelaatkunde. Ze laten ontzettend veel zien van een persoon. Oren geven, onder andere, informatie over hoe snel je je beweegt in het leven, hoe je omgaat met rust of actie, of je kan delegeren en hoe gevoelig je bent voor geluid dat binnenkomt. Dat laatste is echt heel gemakkelijk om te weten, sommige mensen zijn namelijk letterlijk Oost Indisch doof ;-)
Volgens de pathophysiognomie (dat is de ziekteleer binnen de gelaatkunde) geven oren informatie over de aanleg van de wervelkolom en de eventuele verstoringen daarin. En binnen de Chinese gelaatkunde zijn oren een rijke bron van informatie, onder andere over de eerste 14 levensjaren en de nierenergie. De nierenergie is heel nauw verbonden met onze basisenergie (Jing). Daarnaast worden oorlellen in de Chinese gelaatkunde aangeduid als "reservoirs van de rijkdom": het vermogen om rijkdom te vergaren in zowel materiële zin, als niet-materiële zin (bijvoorbeeld vriendschappen en familie).
Persoonlijk was ik altijd wat sceptisch over al deze beweringen, maar na ruim 10 jaar duizenden oren te hebben gezien en gelezen, moet ik zeggen dat oren altijd de waarheid vertellen en absoluut een schat aan informatie bevatten!

Ik kan me levendig voorstellen dat dit allemaal wat zweverig aandoet, daarom nodig ik je van harte uit om te kijken naar de oren van Laura (en anderen in jouw omgeving).
Kijk, bevraag en maak je conclusie. Een mooi begin is natuurlijk bij jezelf! Onthoudt daarbij opnieuw: één "ding" is géén "ding". Je mag dus nimmer op grond van één kenmerk een conclusie trekken. Ook in het geval van het duiden van oren is het van groot belang ze in het geheel van een mens te beschouwen!

Laura

Laura: Beweging, gevoel,vuur en de wortels stevig in de grond.
Laura is een meer dan stralende persoonlijkheid, zoals jullie zien. Haar huid geeft als het ware licht. Dat wil zeggen dat ze, op het moment van de foto, uitstralende energie heeft. Dat is wat we in de gelaatkunde helioda noemen.
Haar structuur valt in de bewegings- gevoelsaard en ze heeft een tikje van de voedingsaard, dat vlezige gedeelten in het gezicht geeft. Dat is te zien aan de ronde neuspunt, volle lippen en....loszittende oorlellen! Oorlellen zijn bij voorkeur ook stevig of vol, omdat dit aangeeft dat er nog voldoende reserve aanwezig is. Mensen met slappe lelletjes zijn dus vaak moe of hebben weinig reserves.
In de Chinese gelaatkunde zou ik Laura in het vuur-aarde type onderbrengen. Vuur, gezien haar scherper gevormde gelaatstrekken (ogen, bovenlip) en haar sterk stralende ogen (allen vuur). Aarde vanwege haar rondere gezichtsvorm, haar vlezige neuspunt met "puffy" oogleden en haar volle mond.

Over Laura's gezicht valt veel te vertellen. Ze heeft een gezicht als een goed boek, zoals jullie mij altijd horen zeggen. Ze heeft moedervlekjes en talrijke goed zichtbare levens-hoofdstukken in haar gezicht. Toch waren het haar oren die mij het meest intrigeerden, ook deze vertellen namelijk een spannend verhaal: die van haar geboorte tot en met haar 14e levensjaar.

Van nul tot en met veertien jaar

Laura's oren zijn relatief lang en rond van vorm. Haar oorrand van haar linker oor is "scherp", dat zijn mensen die als geen ander tussen de regels kunnen horen en gevoelig zijn voor geluid. Bij jonge kinderen die schrikken van geluiden zijn ze nogal eens te zien. Let er maar eens op!
Het "oorgat", de conga, is wijd. Dit betekent dat Laura een persoon is die open minded is, met name in haar gevoelsleven (haar linkerzijde). De oorlellen staan "los"van haar hoofd: Laura kan delegeren als het nodig is en heeft het vermogen om zaken stap voor stap te beschouwen.

Zoals je zelf kan zien op de foto, geven de oren onze eerste 14 levensjaren weer. Belangrijk te vermelden is dat je bij vrouwen aan hun rechterzijde (Yin) begint te tellen. Bij mannen echter, doe je dat aan de linkerzijde (Yang). Dan krijg je dus de "omgekeerde" telling!

Bij Laura zie je her en der verschillen in diktes van de beiden oorranden: een vrij bewogen eerste levensfase: haar kindertijd/jeugd. In de fases waar haar rand wat dunner is, er wat minder "backup" geweest kan zijn in haar leven. Een verdikking, of een teken als een moedervlek (zie een kleine bij leeftijd 4 en een duidelijke grotere op leeftijd 9-10 jaar), houdt in dat er een gebeurtenis in het leven is geweest in die periode die indruk heeft gemaakt of duidelijke gevolgen heeft gehad voor het leven van de persoon. Voorbeelden hiervan zijn: de komst van een broertje of zusje, echtscheiding van de ouders, ontvallen van een geliefde/dierbare, een ziekte of ziekenhuis opname of simpel een verhuizing. Natuurlijk zijn er nog veel meer zaken die een diepe indruk kunnen maken op een jeugdige, dus pin je vooral niet vast op de genoemde voorbeelden.

Oren...ik kan er een dag lang over vertellen. Deze blog is daarom ook langer geworden dan jullie van mij gewend zijn. Toch is er NOG meer over te vertellen dan hierboven beschreven staat. Wellicht een goede rede om een workshop over oren te overwegen voor de toekomst ;-)