maandag 14 april 2014

Krassen op je ziel en je ware aard.


Geregeld vraagt men aan mij wat voor soort mensen er zoal bij mij op consult komen en wat voor "problemen" zij hebben. Het is lastig om daar een duidelijk antwoord op te geven, want de mogelijkheden van gelaatkunde zijn zo goed als oneindig. Het is dus inzetbaar bij bijna elk menselijk probleem dat van mildere aard is. Het is absoluut niet te bedoeling om ingewikkelde stoornissen van lichamelijke- of geestelijke aard te ontleden. En wanneer ik vermoed dat dit een rol speelt, zal ik zelfs een consult afraden/ontraden met de mededeling dat ik niet de aangewezen persoon ben voor hun knelpunt.

Het is zo dat er een soort van golfbeweging plaatsvindt in de aard van onderwerpen waar men mij voor raadpleegt. Zo zijn er de laatste maanden aardig wat mensen voorbij gekomen met eenzelfde vraag en beletsel. Het zijn de mensen die door hun omgeving totaal anders worden ingeschat dan dat ze daadwerkelijk zijn of ervaren te zijn. Dat kan positief of negatief uitwerken, dat mag duidelijk zijn.

Dikwijls zegt men dat het gezicht een open boek is. En vanuit dit standpunt kijken wij onbewust allemaal naar een gezicht. Het is zo dat ieder mens vanuit zijn basis al gezichten leest, het zal moeten want als baby en kind is dat van levensbelang. Een kind is immers totaal afhankelijk van de personen om hem/haar heen. Op grond van het gezicht en de gelaatstrekken en -vormen krijgen we een duidelijk beeld van een persoon, zijn/haar karaktereigenschappen en humeur. Althans, wij denken dat te hebben, want niet zelden is ons gecreëerde gezicht een vorm van bescherming voor ons zelf, tegen de buitenwereld!

Wat lijkt ie toch op zijn vader...

Het is boeiend om de verandering in een gezicht te bekijken in de loop van een leven. In een van mijn eerste blogs kun je Lotte zien die door haar vader is vastgelegd op camerabeelden in een fase van haar leven. Prachtig om te zien hoe haar gezicht uitgroeit van baby naar tiener. Het gezicht is heel dynamisch en dus ook veranderlijk zolang als wij bestaan.

De oorzaken van de veranderingen die plaatsvinden in ons gezicht zijn meervoudig: ten eerste word je geboren uit een vader en een moeder. Dat genenpakket zorgt in eerste instantie voor een bepaald uiterlijk van de pasgeborene. Volgens de evolutietheorie zou elke baby op zijn vader moeten lijken, omdat dit de gevoelens van de vader aan zou zetten om voor het kind te gaan zorgen. Het grappige is echter dat er onderzoeken zijn gedaan dat jong geadopteerde kinderen gaandeweg hun kinderjaren steeds meer op hun niet biologische ouders gaan lijken. Er moet dus nóg een factor zijn dat het uiterlijk mede bepaald; de omgeving van het kind.

Bron

In onze omgeving ligt een grote oorsprong van de verandering die een jong mens uiterlijk ondergaat. De manier waarop wij als kind behandeld en benaderd zijn door onze ouders, verzorgers, familie, leraren, leraressen, vrienden en onbekenden heeft enorm veel impact op de overtuigingen over onszelf die wij de rest van ons leven meenemen. Daarom zal het gezicht van een gelukkig en tevreden mens een heel ander uiterlijk hebben dat dat van een persoon die een moeilijke en verdrietig leven heeft gehad en slecht of oneerlijk behandeld is. Daar kennen we waarschijnlijk allemaal levende voorbeelden van in onze eigen omgeving.

Hiermee kom ik terug op de vraag waarom mensen anders worden ingeschat dan ze zelf vinden dat ze zijn. Het antwoord hierop is dat wij door de ander worden beoordeeld op basis van ons gezicht, dat zich heeft gevormd door onze levenservaringen. Het gezicht is de uiting van zoals men zich wenst te laten zien naar de buitenwereld toe. Echter....Het grote geheim is dat ons daadwerkelijk (basis)karakter verborgen ligt aan de achterzijde: het achterhoofd!

Ken jezelf!
Het achterhoofd is de plek waaraan men kan zien wat iemands onbewuste motorische en sociale impulsen zijn (voor meer info over het achterhoofd zie hier). Het laat zien wat onze behoeften zijn m.b.t. gezin, werk en vrienden en hoe wij kunnen opkomen voor onszelf. Het geeft dus informatie over ons basiskarakter, datgene waar wij naar terug grijpen in tijden van (innerlijk) nood.

Het is dus heel goed mogelijk dat een persoon met een hele introverte en gevoelige basis (achterhoofd) met gebrek aan zelfvertrouwen, een gezicht heeft gecreëerd van een extraverte brutale, goed gebekte grappenmaker. Of omgekeerd: dat iemand met een drukke en extraverte basis, er aan de voorkant uit ziet als een angstig en introvert persoon. De reden hiervoor ligt in dat wat wij als mens hebben mogen ervaren aan positieve en negatieve aspecten. de vraag hierbij is: hoe is er op ons als jong mens gereageerd en hoe hebben wij dat dan ervaren? Een voorbeeld hiervan is dat een snelle en beweeglijke kleuter die met een harde hand is gecorrigeerd, het voortaan wel uit zijn hoofd zal laten om spontaan "los" te gaan. Ook pesterijen, respectloze benadering of machtsverhoudingen geven krassen op onze ziel. Daar ontstaat een wortel van hoe wij ons later als mens kunnen presenteren en functioneren in de maatschappij.
Omgekeerd is het vanzelfsprekend ook mogelijk om een verlegen kind uit de schulp te trekken, waardoor deze zichzelf wat extraverter kan ontwikkelen. Het kan zich dus zowel positief als negatief vestigen.

Wij foppen elkaar door met ons gezicht iets te laten zien wat soms loodrecht staat op onze diepere kern. Een gezicht dat iets anders uitdraagt dan wat men vanbinnen "is", geeft doorgaans onbegrip van de omgeving. Dit komt omdat de indruk die iemand geeft, niet overeen komt met het gedrag dat wij op basis van het uiterlijk verwachten. Het laatste is daarom niet zelden een aanleiding tot conflicten met anderen en manifesteert het individu zich in dat geval als een regelrecht verrassingspakket voor de omgeving!
In een ander geval komt dit verrassingspakketje in de knoop zichzelf omdat men het ideale masker naar de buitenwereld vanuit de basis niet meer vol kan houden, wat kan leiden tot depressie of burn-out.

Hoe groter de deuken die wij hebben opgelopen in onze basis, hoe groter het verschil zal zijn in dat wat iemands persoonlijkheid lijkt op grond van het gezicht en daadwerkelijk is vanuit zijn fundament. Simpelweg als bescherming voor onze kwetsbare en soms gekwetste ziel.

Mahatma Gandhi “Nobody can hurt me without my permission"

~Mahatma Ghandi~


woensdag 2 april 2014

De kracht van microsignalen: in één oogopslag.

Wat vinden wij van een persoon die wij voor het eerst ontmoeten? Dat wordt vaak duidelijk in één oogopslag. Naast het feit dat wij als mens afgaan op het globale uiterlijk van een ander (ja echt...wij oordelen allen op het eerste gezicht) hebben wij te maken met een ander sterk communicatiemiddel: ons gezicht.

Het geheim van de driehoek

Wanneer wij voor het eerst kennis maken met iemand, zijn er verschillende manieren van kijken naar elkaar. Binnen een aantal seconden hebben wij de eerste mening gevormd over een persoon. Je "voelt" een klik of mogelijk zelfs een afkeer of voorzichtigheid. Binnen een aantal seconden bepalen wij bijvoorbeeld of we de persoon voor ons als aantrekkelijk beschouwen, zomaar in een donderslag. De blik van de communicatie-driehoek is hierbij een sterk middel en....geheel onbewust. Ogen en mond zijn de meest aanwezige en bruikbare tools van onze intermenselijke verbinding. Ogen verraden voor de oplettende kijker wat er gaande is achter het gezicht van een persoon. Door middel van gelaatkunde kan men aflezen aan de hand van oog- en mondvormen en de positie ervan in een gezicht, op welke wijze men zijn communicatie hanteert. Of heeft leren hanteren.

Naast de eerste indruk die een gezicht ons aangeeft speelt de taal van het lichaam een hele grote rol. Binnen de lichaamstaal is namelijk uit onderzoek gebleken dat er twee vormen zijn van deze communicatie driehoek.


De eerste is de driehoek van de zakelijke- of neutrale driehoek. Bij deze blikrichting zijn de ogen gericht op de driehoek van de ogen en het midden van het voorhoofd. De tweede vorm is die van de intieme driehoek waarbij de blik neerwaarts gaat, dus gericht op de ogen en de kin, of andere delen van het lichaam. Beiden geven een hele andere indruk bij een ontmoeting en een hele andere lading aan het vervolg in de minuten daarna.

Een les in intimideren

Gelaatkunde en lichaamstaal worden dus eigenlijk door iedereen al dagelijks beoefend, alleen zijn wij ons er niet van bewust. Of toch wel...? Ik stuitte namelijk onlangs op een filmpje van de bokser Mike Tyson dat heet "A lesson on intimidation" (voor de Ipad lezer, klik op de link)
.
Het filmpje laat zien dat Tyson bewust gebruik maakt van het spel van lichaamstaal en microsignalen. Hij "test" in de ring vóór het gevecht al of zijn tegenstander zich laat intimideren en leidt daar voor zichzelf vanaf wat zijn eigen kansen zijn om te winnen. Het filmpje is een leuke en duidelijke weergave van dat wat zich ogenschijnlijk onzichtbaar afspeelt achter een stoere blik. Boeiend en leerzaam om naar te kijken!
 
I'm a dreamer. I have to dream and reach for the stars, and if I miss a star then I grab a handful of clouds.~Mike Tyson~maandag 24 maart 2014

Gelaatkunde op het eerste gezicht, dat tweede doen we later nog.

Ooit ben ik, ook advies van een vriend, begonnen met het schrijven over mijn grote passie: gelaatkunde. Een reden daarvoor was dat er in Nederland zo weinig leuks te vinden is over dit boeiende onderwerp. In Amerika en Duitsland is dat wel anders. Daar wordt de praktische mensenkennis veel breder en dieper uitgemeten bijvoorbeeld door de gerenommeerde Wilma Castrian en Lilian Bridges. In Azië is Joey Yap een grote naam. De een brengt het wat spectaculairder en grootser dan de ander, maar ach....een mens wil nou eenmaal vermaakt worden!

Gelaatkunde in de geschiedenis; Jaco Berveling

En dan nu....Een dik jaar later kom ik vorige week per toeval een artikel tegen over de socioloog Jaco Berveling, die de gelaatkunde minstens net zo boeiend moet vinden. Hij heeft namelijk 5 jaar van zijn leven gespendeerd om zich te verdiepen in de geschiedenis ervan en er een boek over geschreven! Ik heb het nog niet gelezen, maar ga dat zeker doen! Gelaatkunde heeft namelijk een interessante en bewogen geschiedenis en is in het verleden helaas ook flink misbruikt geweest. De kennis is onder andere flink onteerd in de tweede wereldoorlog en later nog in de strijd tussen de Hutu's en tutsi's. Misselijkmakend en alles behalve vleiend voor dat wat met het lezen van mensen te maken heeft.

Een ander toeval wilde dat ik in die zelfde vorige week werd getipt door een alerte facebook vriendin: Berveling zou een interview afgeven over zijn nieuwste boek op radio 1 in het programma dat de "Tros nieuwsshow" heet. U kan zelf het interview beluisteren (lang leven internet) via deze link. Het is een leuk interview waarbij mij opviel dat meneer Berveling een hele aangename stem heeft. Nee, nee ben niet bang....ik ga geen stemmen lezen want dat gaat zelfs mij te ver! Wat betreft het borsten lezen (ja dat wordt besproken in het interview, dus ga het luisteren!) zou men zelfs daar nog een kern van waarheid uit kunnen halen, gezien een lichaam een weerspiegeling is van onze hormoonhuishouding. Daar zijn tegenwoordig aardig wat (wetenschappelijke) boeken over te vinden, maar dat is een heeeeel ander onderwerp. Ik houdt het voor nu liever bij het hoofd, dat lijkt mij meer dan voldoende!

Is gelaatkunde waar?

Gelaatkunde is mijn inziens een waarheid, maar het is terecht dat Berveling het vragend bekijkt en ik ben altijd blij met een kritische kijker omdat juist deze kan onthullen waar er nog werk aan de winkel is.
De geschiedenis van gelaatkunde gaat ver terug. Zoals Berveling terecht vertelt in zijn interview is het waarschijnlijk zo oud als de mensheid zelf en is over de hele wereld in stromingen verdeeld. Er bestaan verschillende vormen gelaatkunde. De gelaatkunde die men beoefend in het Oosten van de wereld is helemaal anders dan die van het Westen. Ze kunnen heel mooi samen, dus bijten elkaar niet.
De gelaatkunde kent in zijn historie een golfbeweging. Het komt en het gaat, over de lange loop van de jaren gezien. In deze golfbeweging zijn er ook veranderingen opgetreden in het komen en gaan van de kennis over gezichten lezen. De "jonge" gelaatkundigen van het Westen zijn natuurlijk zelf ook niet stil blijven zitten en het lijkt mij wat overdreven dat Berveling stelt dat men zich tegenwoordig nog altijd vasthoudt aan de regeltjes van de 18e eeuw. Ik moet daar een beetje om lachen omdat ik het al helemaal voor me zie dat ik bij een analyse van een persoon aankom met die lijst van Lombroso over zware wenkbrauwen en vastzittende oorlellen, of mensen ga vergelijken met een dier zoals della Porta dat ooit deed.


Gelaatkunde is dus niet alleen de oude kennis. Veel oude inzichten zijn verworpen en veel nieuwe zijn erbij gekomen. Enkele namen die hierin een grote rol hebben gespeeld zijn Hollander, Huter, Prof. Bouts en ook mijn lerares Anette Müller.
De moderne gelaatkundige kijkt óók naar de laatste wetenschappelijke- en psychologische onderzoeken die die Berveling benoemd en trekt daar lering uit. Het gezicht is communicatiemiddel nummer één, dus daar MOET veel aan te zien zijn. En ja, dat heeft te maken met de evolutieleer.
Precies dat is de rede waarom veel gelaatkundigen zullen beamen dat gelaatkunde iets heel natuurlijks is. Iedereen bezit het al van nature, echter iemand die getraind is om naar gezichten te kijken zal er veel meer en veel gerichter over kunnen vertellen dan de gemiddelde mens.

Eén bonk spieren

Een goed getrainde gelaatkundige ziet in één oogopslag datgene wat een niet getraind persoon intuïtief voelt. Het is een optelsom van vele aspecten. Menstype, verhoudingen en vormen geven veel informatie over dat wat een mens is. Geen enkel gedeelte van het menselijk lichaam heeft zoveel verschillende spieren (meer dan 50!) dan het aangezicht. Door het maken van veel dezelfde mimieken worden bepaalde gelaatsspieren meer getraind. Wij kunnen gezichtsspieren aanspannen en ontspannen en in het gezicht gaat daarvan veel onbewust. Een mens vorm zo deels zijn eigen gezicht: zo vanbinnen, zo vanbuiten. Denk hierbij aan de afhangende mondhoeken van teleurstelling en de zonnestraaltjes (een positief woord voor kraaiepootjes) bij de lachebekjes onder ons.

Ik vind het dan ook wat jammer en bijzonder dat Berveling zich enkel middels een foto heeft laten "lezen" door een gelaatkundige. Ik weet namelijk zeker dat een goed getrainde, moderne gelaatkundige (en daar kan ik er echt een stuk of tien van opnoemen) nooit op basis van één foto een karakteranalyse zou willen maken. Daarvoor heb je namelijk minimaal 6-8 duidelijke foto's nodig die alle hoeken en gaten van de te analyseren persoon op een juiste manier belichten. Zelfs hiermee is het nog lastig een analyse te maken omdat ook de microsignalen en mimiek die een persoon gebruikt veel inhoud geeft over wie hij of zij is. Net zoals het temperament of archetype van een persoon dat doet en dat is niet zichtbaar op een foto.
Een goede gelaatkundige zal in een "live" analyse dus óók de negatieve karaktereigenschappen kunnen zien en vertellen, in tegenstelling tot wat Berveling beschrijft naar aanleiding van zijn veilige fotoanalyse. Het is dus echt geen kwestie van "gewoon een foto opsturen".

Laten we voorop stellen dat ik tot nu toe erg blij ben met dat wat Berveling voor de gelaatkunde doet. Gelaatkunde laat weer steeds meer haar gezicht zien! Het boek van Berveling heb ik inmiddels besteld en ga er eens goed mijn neus in steken zal jullie op de hoogte stellen van mijn bevindingen! Voor degene die het ook wil gaan bestellen: het goedkoopst is het te vinden bij Ako zowel in paperback (19,95 euro incl verzenden), als ebook (stuk goedkoper).
woensdag 12 maart 2014

Zit u wel eens met de handen in het haar (of in dat van een ander)?

Dit nieuwe blog liet even op zich wachten vanwege het niet te missen artikel in het Eindhovens Dagblad. Ik ben werkelijk overweldigd met (voornamelijk) leuke reacties! Zelfs mensen die ik al jaren niet meer had gezien of gesproken deden de moeite om mij te zoeken en enthousiast te mailen en te feliciteren met het mooie artikel. Iedereen mijn hartelijke dank daarvoor!
Voor mij is het erg leuk om te merken dat gelaatkunde een onderwerp is waar blijkbaar veel interesse voor bestaat. Natuurlijk zijn er ook altijd de sceptische mensen, en dat is helemaal prima want juist dat houdt de zaken beter in balans. Gelaatkunde is echter niet iets wat zweverig is. Het is een eeuwen oude leer die zowel in de oosterse- als westerse wereld terug te vinden is. Daarnaast kent het ook in verschillende geloven zijn vormen, zoals in de Kabbala.

Het onderwerp dat ik wil aansnijden in dit blog is een wat luchtige, die van het haren lezen. En jaaaa, ik hoor de sceptische lezer alweer hardop lachen. Harenlezen is echter veel logischer dan je denken zou!

Een haarscherp gevoel voor gevaar

Onlangs viel per toeval mijn oog op een gepost artikel op het web over een onderzoek dat zou zijn gedaan door de Amerikaanse defensie.
Bron
Het artikel beschrijft een casus waarbij het leger opzoek ging naar getalenteerde jonge scouts. Men was met name op zoek naar jonge mannen met een bijna bovennatuurlijk speur- en overlevings-talent. Aangezien dat jonge Indianen hierbij een logische keuze waren, werden een selectief aantal van hen gevraagd voor deze special forces. Eenmaal in training binnen het leger leken hun bijzonder talenten, vreemd genoeg, als sneeuw voor de zon verdwenen!
Bij navraag gaven de oudere rekruten aan dat hun zesde zintuig verloren was gegaan met het afscheren van hun lange haren tot het welbekende Amerikaanse legerkapsel. Het leger besloot hierop een test uit te voeren:
Een langharige recruut slaapt in het bos en wordt bespied en beslopen door "de vijand". Nog lang voordat er echt gevaar ontstond werd de recruut wakker en kon het gevaar voortijdig ontwijken. Na het aanbrengen van het militaire kapsel faalde dezelfde rekruut volledig en leek zijn bovengemiddelde gevoeligheid voor gevaar te zijn verdwenen.

De conclusie van het verhaal is dat de haren zouden fungeren als naar buiten gebrachte uiteinden van het zenuwstelsel. Men beschouwd ze in het artikel als verlengde voelsprieten die onze hersenen voortijdig van veranderingen in energie informeren, waardoor de personen met lange haren gevoeliger zouden zijn voor veranderingen in energie of gevaar.

Een mooi verhaal en of het nou waar is of niet, er zit zeker een goed punt in aangaande de structuren leer van Huter. Haren, huid en zenuwstelsel vallen volgens deze theorie namelijk onder het ectodermale kiemblad. Dat is het kiemblad van waaruit onze "buitenkant" zich ontwikkelt.

Geen haar op mijn hoofd die daar aan denkt

Binnen de praktische mensenkennis weten we dat haren reageren op een verandering in de gemoedstoestand.
Dat wil zeggen dat onze haren letterlijk ergens van overeind gaan staan. In de dierenwereld is dat iets wat heel duidelijk zichtbaar is. Kijk maar eens naar de nekharen van de hond die zich bedreigd voelt, of de dikke staart van een kat in een negatieve stemming.
Huid en haren reageren op onze innerlijke gemoedstoestand. Zo ook bij de mens op het hoofd. De verandering ontstaat door een onbewuste reactie van ons zenuwstelsel op een emotie. Met de wetenschap van de 42 plekken die te duiden zijn op een hoofd (volgens de schedelleer of frenologie) is het een logisch geheel dat men zou moeten kunnen zien, aan veranderingen van hoofdhuid en/of haren, wat er gaande is in de gestemdheid van een mens. Het is zelfs mogelijk om te bepalen aan de hand van de locatie van de verandering, waar de reactie mee te maken zal hebben.

Uit ervaring kan ik mededelen dat haren inderdaad heel wat te vertellen hebben. Wat ik zelf heel frequent zie bij het kijken naar hoofd en haren, is dat bij spanningen in een liefdesrelatie de nekharen op de plaats van het zogenaamde "nest" (geduid in de tekening als lichamelijke liefde) rechtop staan of de spanning van de huid als spanningsloos of slap te duiden is. En ander voorbeeld is die van de persoon die zich heeft geërgerd aan een collega. Hierbij wijken de haren op de plek van het "huis" (midden van het achterhoofd) aan de rechterzijde van het hoofd uiteen. Ik kan nog vele voorbeelden noemen het is een boeiend geheel, het haren lezen.
Bij het geven van lezingen en consulten zijn mensen regelmatig stomverbaasd over mijn verklarende uitspraken m.b.t. hun haar, gezien het feit dat ik hen nooit eerder zag en niet op de hoogte kan zijn van deze zaken. Het leidt vaak tot hilarische taferelen!

Ondanks de spannende verhalen over langharige soldaten met extra antennes naar het zenuwstelsel, is het leren zien van emoties aan huid en haren wel degelijk een feitelijk leerbaar iets. Wanneer men bekend is met de faculteiten van de frenologie is het niet zo heel moeilijk om het te kunnen verklaren, iets dat u zonder dat u er grijze haren van krijgt kan leren! Dat wat vanbinnen leeft laat zich naar buiten toe zien, dat is wat gelaatkunde keer op keer laat zien. Dus...waarom zou dat niet ook andersom het geval kunnen zijn?

Müsset im Naturbetrachten
Immer eins wie alles achten;
Nichts ist drinnen, nichts ist draußen;
Denn was innen, das ist außen.
So ergreifet, ohne Säumnis,
Heilig öffentlich Geheimnis
.

~J.W. von Goethe~
woensdag 19 februari 2014

Schoonheid is wat je geest er van maakt. Een gelaatkundige analyse van Maartje Verspaget.

Een tijd geleden deed ik een oproep op facebook. Ik was opzoek naar een jeugdige, tussen de 14 en 20 jaar. Men vroeg zich mogelijk af waarom juist deze leeftijdsperiode. De rede hiervoor is dat binnen de gelaatkunde je periodes van zeven levensjaren kan aanduiden. Het gezicht dat ik zocht voor mijn blog was dat van een jong mens in de derde periode van het leven: van puber naar jong volwassene. De interessante fase waarin wij ons steeds bewuster worden van ons eigen "zijn" en de invloed van ons persoonlijk handelen op de wereld om ons heen.

Mijn oproep gaf VEEL leuke reacties haha. Er waren zelfs een paar volwassenen die mij ervan wilden overtuigen dat zij eeuwig 18 waren gebleven ;-) Van hart, ja dat geloof ik graag, gelukkig raakt het kind bij sommigen van ons nooit verloren. Het gezicht laat helaas toch wat anders zien. Dus reuze blij was ik met de zeer spontane "aanmelding" van de 19 jarige Maartje, die zich best bloot durfde te stellen aan een analyse voor mijn blog!!

Oranje, met een vleugje blauw

Zoals altijd beginnen we met het kijken naar de persoon in het geheel. Iets dat wij ook nooit moeten vergeten om tot een goed algemeen beeld te komen van een persoon. Hoofd en lichaam kunnen namelijk twee hele verschillende boodschappen geven aan het karakter, waardoor er een kans bestaat op innerlijke conflicten.
Daarnaast is het van belang om je niet af te laten leiden door kleding. Kleding maakt dat het soms anders lijkt dan het daadwerkelijk is!! Dit is ook het geval bij Maartje. Het lijkt op de foto alsof de nadruk ligt op haar buik/heupen terwijl zij in levende lijve veel slanker is dan op de foto lijkt!!

In het geval van Maartje zien wij bij haar veel beweeglijke aspecten: ze is in het bezit van lange armen en benen en haar hoofd laat zowel lengte als breedte zien.
Binnen de gelaatkunde geven we het beweegtype of mesodermale type de kleur rood.
Naast de bewegingsaspecten zijn er ook duidelijk veel kenmerken van het buitenste kiemblad: te zien aan de sterk stralende ogen, de fijne haren en huidtoon. Het zijn de kenmerken van het het gevoelstype, ook wel bekend als ectodermale type. De kleur geel gebruikt men in de gelaatkunde voor dit type.

Maartje valt dus binnen het mengtype bewegings- gevoelsaard. Wat gelaatkundigen ook kennen als de oranje structuur. Hier en daar zijn er wat vlezigere gedeelten waar te nemen (lippen, neuspunt,voorzijde romp) dus dat geeft een vleugje blauw van het endodermale type, ook wel bekend als de voedingsaard mens. Dit vleugje zorgt bij Maartje voor haar zachtheid en de innerlijke drang naar planning en rust. (Waar zij vaak niet aan toe zal geven...)

Het is voor een buitenstaander vast heel vreemd om te horen wanneer een stel gelaatkunde liefhebbers het onderling hebben over: "die rode vrouw of die paarse baas".
De kleuren geven dus de mengtypen aan die bestaan vanuit de kiembladen leer, de leer die aangeeft dat elk menselijk wezen bestaat uit drie kiembladen die elk hun eigen bijdrage leveren aan ons karakter en uiterlijk.

Een gevoelige magneet 

Kijkende naar het gezicht van Maartje valt mij meteen haar bijna magnetische, zachte uitstraling op. Haar ogen zijn helder en hebben een mooie gevoelige straling, zelfs op de foto is het zichtbaar dat ze een open hart heeft. Je kijkt als het ware via haar ogen naar binnen!


In Maartjes gezicht zijn veel aantrekkende "krachten" te ontdekken. Haar haarlijn geeft volgens de Chinese gelaatkunde aan dat ze bovengemiddeld aantrekkelijk wordt gevonden vanwege haar vrouwelijke uitstraling. Haar ronde neuspunt laten een levensgenietster zien. Haar mooi getekende volle lippen vertellen dat ze houdt van gezellig babbelen en ze beschikt over veel humor (verticale lijn in het midden van de onderlip). Maartje kan praten als Brugman en heeft zeker de gave om mensen te entertainen,te boeien en te overtuigen omdat ze kan vertellen met de kracht van haar innerlijke vuur, haar passie. De passie zal zo nu en dan gevoed worden door haar winzucht, dat ervoor kan zorgen dat ze fel uit de hoek kan komen in een discussie, zeker wanneer ze overtuigd is van haar gelijk.
Hieruit zou een mogelijk innerlijk conflict kunnen ontaarden voor Maartje, want haar gezicht- en hoofdvormen laat zien dat zij houdt van harmonie en ze neigt zichzelf aan te passen op dat wat een ander van haar nodig heeft. Haar hoge mate van gevoeligheid zouden ervoor kunnen zorgen dat ze af en toe een innerlijk gevecht heeft tussen haar aanpassend vermogen en haar ogenschijnlijke felle reactie op onrecht en niet onderbouwde kritiek.

Zoals je hierboven kan zien is Maartjes gezicht best in balans. Opvallend voor een persoon van deze leeftijd, omdat het inhoudt dat Maartje zelf heel goede balans op kan maken tussen ratio en gevoel, binnen- en buitenwereld. Natuurlijk zal ook zij met periodes zoekende zijn, maar doorgaans zit ze goed op haar pad en laat zich daar niet zomaar vanaf leiden.
Maartje kiest met haar gevoel, ze kan niet anders! Alle trekken aan haar linkerzijden wijzen op een zeer actief gevoelsleven. Zelfs de rodere kleur van haar huid geeft dit aan! Daarnaast bezit Maartje alle fysiognomische "kenmerken" van een hooggevoelig persoon, zoals beschreven in deze blog 

En zo kom ik toch weer aan het einde van mijn blog over Maartje. Ik zou nog pagina's vol kunnen schrijven over al dat wat nog verder zichtbaar is aan haar uiterlijke verschijning. Een gelaatkunde analyse duurt gemiddeld gezien namelijk één heel uur! Dat wat de geanalyseerden in de gelaatkundige observatie hebben meegekregen over zichzelf is dan natuurlijk véél meer dan ik hier ooit zou kunnen schrijven!

De reactie van Maartje


Ik heb met plezier meegewerkt aan deze blogpost. Toen ik je oproep op facebook zag, heb ik gelijk gereageerd. 
Ik was ontzettend nieuwsgierig naar gelaatkunde en ik ben nu heel wat wijzer. Ik vond het super interessant om meer over mezelf te leren, maar ook van het vak zoals jij dit met veel passie beoefend. Ik heb de ontmoeting als plezierig beschouwd en stond versteld van alle waarheden die je uitsprak. Ook werd ik gemotiveerd door jou passie en dat heeft er toe geleid dat ik nu nog nieuwsgieriger ben naar gelaatkunde. Bedankt voor de zeer inspirerende reading!maandag 3 februari 2014

Hier heb je dan een stempeltje, geniet ervan!!

Dit keer geen analyse blog, maar een blog naar aanleiding van een ogen openend filmpje dat door een gewaardeerde facebook vriend is gepost. De clip laat zien dat wij ons bewust mogen worden van de talenten die een mens bezit, in plaats van steeds maar weer opnieuw de nadruk te leggen op onze belemmeringen. Iets dat volledig past in mijn ideeën over hoe ik graag zou willen dat wij als mensen naar elkaar kijken en heel toepasbaar binnen de gelaatkunde.
(Voor degene die het filmpje niet kunnen zien op de blogger: volg deze link)


Graag wil ik met klem benadrukken dat onderstaande tekst enkel van toepassing is op personen met een milde of matige diagnose en niet op personen met een ernstige vorm van....!


 Hier heb je dan een stempeltje

Billy, bewoonster van Utopia
Onze stempeltjes- en etiketjes cultuur zorgt ervoor dat ik steeds vaker zie dat kinderen, al heel jong te horen krijgen dat ze niet reageren en functioneren als de gemiddelde mens. Het regent diagnoses zoals ADHD, ADD, autisme en HSP. Hierbij wordt steeds vaker gekeken naar dat wat er niet goed gaat, om vervolgens alle pijlen te richten op deze zere plekken, al dan niet met medicatie en/of therapie. Dit alles in de hoop dat de persoon in kwestie uiteindelijk zonder al te veel hinder van zijn "aandoening", mee kan in de doorsnee van de maatschappij.

Niet zelden zie ik in de praktijk compleet vastgelopen kinderen, pubers en volwassenen die alleen nog maar gefocust kunnen zijn op hun "tekortkomingen". Ze zijn opzoek naar een oplossing om de beperkingen van hun stempel te leren hanteren. Enkelen gebruiken het ook wel als een excuus en verschuilen zich achter een diagnose, zoals bijvoorbeeld Utopia bewoonster Billy die je zeer regelmatig haar (gelaatkundig zichtbare) stempel ADHD hoort gebruiken als excuus voor haar niet doorsnee daden en gedrag. Overigens is Utopia een uitermate interessant programma voor alle karakterkundigen en lichaamstaal experts, maar dat even terzijde :-)

Omdenken


Uit: Omdenken door kinderen, B Gunster
Een van de bekendste uitspraken van Cruijf is: "Elk nadeel heeft zijn voordeel". Voor de belastende stempels die men frequent hanteert zou deze Cruijf-wijsheid betekenen dat er nog een andere kant zit aan dat wat niet doorsnee is, of wordt gezien als afwijkend of beperkend in een karakter. Het zou betekenen dat er een kostbare laag zit onder de beperkingen van een diagnose en het mogelijk is om een diagnose te gebruiken als een goed ontwikkeld talent!!
Daarmee komen we terug bij het lezen van een mens middels de fysiognomie, de praktische mensenkennis. Iedereen kan namelijk leren lezen wat de opvallende aspecten zijn aan het basiskarakter van een persoon. Om een deugdelijke en diepgaande karakteranalyse te kunnen maken, heb je natuurlijk jaren ervaring nodig en uitgebreide kennis. Maar het is heel goed mogelijk om middels een aantal simpelere duidingen binnen de gelaatkunde, handvatten te geven aan bijvoorbeeld leerkrachten of therapeuten. Hiermee is het niet moeilijk om "te lezen" wat de valkuilen EN de onderliggende talenten zijn in een karakter. Een persoon hóeft niet te veranderen en mag vooral ook zichzelf blijven! Het is een kwestie van Omdenken en kijken naar kansen, zonder de problemen op de voorgrond te stellen.

Zonder zon kan er geen schaduw zijn

Soms vraagt men mij waarom mijn analyses meestal opsommingen zijn van alle positieve factoren. Laat ik de negatieve aspecten dan achterwege? Dat zit zo..... het is niet zo dat ik geen negatieve eigenschappen zie en kan aanwijzen, maar ik hanteer in de analyse graag het systeem van middelen in plaats van excuses. Dat wil zeggen dat ik wel degelijk negatieve eigenschappen zie, maar heb geleerd dat alles in het leven twee kanten heeft. Zonder zon is er geen schaduw. Aansluitend hierop zeg ik: "hoe duidelijker de schaduw, hoe sterker de zon moet zijn!"
Met andere woorden houdt dat in dat elke negatieve karakter eigenschap, een onderliggend positief aspect zal bevatten. Hoe groter de kracht van het negatieve aspect, hoe groter de kracht in de potentie van het positieve zou kunnen zijn. Het is maar net hoe je ermee omgaat, wat wordt belicht en benadrukt. Weer opnieuw geldt hier de door mij veelvuldig gebruikte quote, dat wat aandacht krijgt groeit. En ik zoek nou eenmaal graag naar de zon!
Wanneer wij de aandacht verplaatsen naar het mooie onderliggende talent in een negatief aspect, kunnen we proberen om een persoon ervan te overtuigen dat de gestelde diagnose niet alleen zijn nadelen heeft. Wanneer dit lukt (en dat is heel regelmatig!) kan iemand uitgroeien tot bijvoorbeeld een bovengemiddeld goede leider of een uitzonderlijk creatieve kunstenaar. Niet doorsnee, alles behalve dat! Je kan je hierbij afvragen of wij vandaag de dag niet juist opzoek zijn naar diegene die de potentie heeft om te kijken en te handelen vanuit een niet alledaagse blik, om de schoonheid van de toekomst nog te kunnen blijven zien!

maandag 27 januari 2014

Van rups naar vlinder, een gelaatkundige omvorming. Sanne Heijnens gelaatkundig geanalyseerd.


Veel mensen zijn vandaag de dag bezig met allerlei vormen van transformatie. Het zit in de mens om op zoek te zijn naar veranderingen en verbeteringen. Ook op het gebied van gelaatkunde zijn er allerlei vormen van metamorfoses denkbaar. Het kan hierbij gaan om een correctie of verandering op gebied van cosmetische chirurgie, of heel simpel het aanbrengen van make-up op een andere wijze zodat het gezicht een andere uitstraling krijgt. Een hele andere variant van een metamorfose is die van iemand die het voor elkaar krijgt om diep vanbinnen een proces aan te gaan met zichzelf. Bijvoorbeeld in het geval van het verliezen van gewicht, letterlijke ballast. Door gewicht te verliezen gaan er ook aan de buitenkant dingen anders uitzien. Dat geldt voor het lichaam, maar ook voor het gezicht. Een hoofd- en gezichtsvorm kan werkelijk sterk veranderen dmv het verliezen van het gewicht. Dat wat er na het afvallen te zien is, is eigenlijk dichtbij de werkelijke kern van de persoon. Tenminste...als het past bij de typologie van de persoon!

In strijd met jezelf

Sanne is zo'n persoon die de innerlijke strijd met zichzelf heeft aan durven gaan, zij verloor in 1 jaar tijd zo'n 30 Kg aan lichaamsgewicht. Omdat ik Sanne regelmatig zie omdat zij een collega is van mij, viel mij steeds meer op dat de vorm van haar gezicht een soort van her-vorming onderging.
Sanne in transformatie, rechts na het verliezen van heel wat kilo's
Wat interessant is, is dat bij het afvalproces ook het gezicht gaat afnemen in volume. De plaatsen waar het smaller gaat worden, geven informatie over dat wat er in het innerlijk proces gaande is. Dat wat aandacht krijgt groeit, geldt immers ook voor de gelaatkunde. Dat wat groot of groter is, zijn de eigenschappen waar meer dan gemiddeld energie in wordt gestoken. En het omgekeerde werkt dus ook: dat wat minder groot wordt, zal een verandering in het karakter gaan geven en een minder uitgesproken eigenschap geven.

Bij het gezicht van Sanne zien we hetzelfde gebeuren! Op de linker foto zien we een grotere nadruk van het gezicht op het onderste gedeelte van het gezicht, bekeken vanaf de ooglijn. Voornamelijk bij de kin en wangen zien we een grote verandering. De zachte en gezellige vorm van de levensgenietser, maakt plaatst voor een daadkrachtige en vasthoudende aard. Dit zou kunnen betekenen dat Sanne in de loop van het afvalproces is toegenomen in daadkracht, discipline en standvastigheid. Haar communicatieve talent zal zich nog steeds laten zien, maar op een meer zelfbewuste en meer directe wijze omdat ze zichzelf meer durft neer te zetten. Dit is zichtbaar aan de verandering van vorm van haar neus.
Over het hele gezicht gezien lijkt alles opener, zonder extra laagje en met meer emotie. Sanne is na het verliezen van haar ballast aangekomen bij een diepere laag van haarzelf. Haar uiterlijk laat dit zien en zeker is dat ook haar omgeving gaat reageren op haar metamorfose, wat haar opnieuw zal helpen in het varen van haar innerlijke koers.

Conflicten van het lichaam

 

Wanneer we kijken naar het hoofd en het lichaam van Sanne zien wij in eerste instantie veel kenmerken van een beweger met wat interne geschillen. Niet alle lichaamsdelen zijn het eens met de bewegingsaard:
Sanne heeft lange benen die willen bewegen, maar de rondere vorm van de heupen en bovenbenen laten de structuur zien van het endodermale type. Dit type is gericht op doordachte beweging. Dit houdt in dat Sanne "moet" bewegen, maar de voorkeur zal geven aan wandelen i.p.v. hardlopen. De armen van Sanne zijn lang, haar schouderlijn breed en de handen zijn heel fijn van vorm. Ze wil doen, aanpakken maar alleen met gevoel. De gevoelsaard zien we terug in de romp van Sanne, die verhoudingsgewijs smal en kort is. Een romp van deze aard geeft aan dat de organen die het bevat ook fijn en klein van aanleg zijn. In het geval van zwaarder worden van het lichaam zal het zo zijn dat het lichaam in de problemen komt met verteringsprocessen omdat de organen meegroeien en als het ware in de knel komen in de kleine romp. Dit kan zich uiten in darmproblemen zoals obstipatie of maagklachten. De lever zal gifstoffen niet kunnen verwerken en raakt overbelast. De persoon zal sneller moe zijn en zich minder fit voelen en de huid kan wat onrustiger ogen.
Kijkende naar bovenstaande past het veel beter bij de structuur van Sanne om te zijn zoals zij nu is, dus minder zwaar. Het gewichtsverlies zal haar vitaler, gezonder en actiever maken.

Het is van groot belang om te weten dat het extreem verliezen van gewicht niet voor ieder mens gezond is. Het is namelijk zo dat in het geval van een grote ronde of breed gevormde romp de organen groter zijn dan gemiddeld. Dit wil zeggen dat dit menstype meer te verteren MOET hebben. Zij kunnen het lichamelijk aan om meer dan gemiddeld te eten en het extreem afvallen zou ernstige tekorten in hun systeem kunnen veroorzaken. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in haarverlies, vermindering van de weerstand, vermoeidheid en buikpijn.


Heden en verleden 

 

Een mens is een dynamisch wezen. Continue zijn er veranderingsprocessen gaande, zowel lichamelijk als geestelijk. Het achterhoofd speelt hierin een grote rol wat betreft het verleden. Het gezicht laat zien hoe wij zijn omgegaan met onze levenslessen en hoe wij ons karakter willen presenteren naar de buiten toe. Sanne heeft een mooi rond gevormd en smal achterhoofd. Dit laat zien dat ze gevoelig is en selectief in mensen die zij toelaat in haar privéleven. In haar jeugd heeft ze door haar omgeving geleerd om communicatief direct te zijn en zich niet altijd aan te passen aan de wensen van een ander.
Onze omgeving zorgt er samen met ons voelen en denken voor, dat we de gelegenheid hebben om onszelf steeds beter te leren kennen en terug te vinden. Zoals een oud spreekwoord zegt:"Als de discipel er klaar voor is, verschijnt de meester" en Sanne is bereid om de meester te zoeken, te vinden en te leren kennen. 

Reactie van Sanne

Lieve Peggy,
Wederom een super blog van jou! En dan nu met mij en mijn transformatie erin verwerkt!
Je had het over mijn neus die veranderd is, nou hij is nu nadrukkelijk aanwezig in mijn gezicht!
Je beschrijft mijn communicatieve talent, dit heb ik echt moeten leren. Onderbewust was het er misschien wel al maar nooit echt naar voren kunnen komen. In de meeste gevallen kan ik nu goed communiceren maar kan hierin verder blijven ontwikkelen.
Over het bewegingstype kan ik me helemaal vinden, wandelen vind ik heerlijk, hoop dan ook dit jaar weer voor de 4e keer de Nijmeegse vierdaagse uit te gaan lopen. Vroeger vond ik hardlopen/joggen verschrikkelijk maar ben het, sinds mijn afval traject, ook weer gaan waarderen. Ik doe het steeds liever maar dan wel op een rustig tempo en rustig opbouwen maar stel mijn doelen wel steeds weer een beetje, scherper, bij.
Ik ben inderdaad iemand die van aanpakken weet, het liefst met gevoel. Ik ben een doener en leer dan bijvoorbeeld ook het makkelijkste. Zodoende heb ik in 2012 mijn opleiding verpleegkunde op de werken/leren manier kunnen voltooien.
De kleine romp met zijn 'problemen' die daaruit voort kunnen komen als je overgewicht hebt herken ik goed. Ik was destijds vaak moe. Nu ben ik veel fitter!!!
Vroeger wilde ik mij altijd aanpassen aan anderen en aan mijn omgeving. Ik ben nu wel wat directer geworden, ik hoef niet meer door iedereen aardig gevonden te worden, ook al is dat soms natuurlijk wel fijn. De assertieve en directe Sanne is wellicht voor sommigen confronterend en niet gewend maar ook dit is iets wat ik in mijn transformatie mee heb genomen.vrijdag 10 januari 2014

Een adembenemende persoonlijkheid! Een gelaatkundige analyse van Annelie Mooi- van Maanen.

Een bijzondere uiteenzetting in de reeks van mijn bloganalyses is de analyse van Annelie. Annelie is een persoon die al jarenlang leeft in mijn hart. Ik bewonder haar kracht en haar strijdlustige doorzettingsvermogen. Haar hele leven kampt ze namelijk al met ernstige gezondheidsproblemen. Ze heeft de taaislijmziekte ook wel bekend als cystic fibrosis.

Cystic Fibrosis (CF) is een ernstige aandoening die (vooralsnog) niet te genezen is. Het is één van de meest voorkomende erfelijke aandoeningen. Bij CF zijn er problemen in meerdere organen. De belangrijkste klachten van CF zijn regelmatig terugkerende luchtweginfecties en problemen met de voedselvertering. De klachten worden veroorzaakt doordat de slijmklieren een abnormaal taai slijm afscheiden, vandaar ook de naam ‘taaislijmziekte’. (Bron)

In de benadering van de foto's van Annelie zul je dan ook zien dat ook de lichamelijke gesteldheid zichtbaar is in het gehele gezicht. Deze vorm van gelaatkunde heet de pathofysiognomie.

Klein maar fijn?

Annelie is klein van stuk, met haar 1.55 meter, haar kleine romp, de fijne gelaatstrekken, grote ogen en fijne haar valt zij wat betreft de structurenleer voornamelijk onder het type van de gevoelsaard of ectodermale type. Annelie is fijngevoelig en sfeergevoelig, haar kleine smalle romp laat zien dat haar vitale organen klein en sensitief zijn. Dat is een lastig punt voor iemand met een chronische aandoening als CF. Gelukkig leert ons lichaam om te overleven gaandeweg de jaren en ook bij Annelie zien we dat haar gevoelige persoonlijkheid zich al jong heeft aangepast aan haar zware lichamelijke- en daarmee ook geestelijke omstandigheden.
Annelie is namelijk gezegend met aardig wat breedtelijnen, te zien aan de schouderpartij en het hoofd. Breedtelijnen geven een lichaam de energie om te doen, om in actie te komen en de schouders eronder te zetten. Dat wil zeggen dat Annelie letterlijk zal gaan dwarsliggen als er zaken plaatsvinden die voor haar niet goed voelen of buiten haar persoonlijke normen en waarden liggen. Hoe breder deze dwarse lijnen verhoudingsgewijs zijn, hoe groter de weerstand is die iemand kan geven. In het geval van de kleine, fijne Annelie zou een persoon zich zeker kunnen verbazen met hoeveel weerstand en (dwarse) energie ze zich kan laten zien! Ook haar hoofd heeft een prachtige breedtelijn van vooroorspunt tot vooroorspunt. Dit wil zeggen dat haar herstel- en weerstandsvermogen bovengemiddeld groot is. Annelie kan zich doorgaans snel herpakken na een ziekte periode en wanneer dit niet gebeurd is dat een gegronde rede tot ongerustheid.

Lucht geven aan emoties

Wanneer we de linker- en rechter zijde van haar gezicht samenvoegen zien we aan de rechterzijde een wat introvert en enigszins afstandelijk ogende persoonlijkheid. De naar beneden neigende oog- en mondhoek rechts, geven een uitstraling naar de buitenwereld af van een minder optimistisch gestemde geest. Interessant is dat haar linker gezichtshelft juist een beeld geeft van een persoon met een rustig en optimistisch charisma! Annelie blijkt hiermee een verborgen optimist. Ze zal, naar de voor haar onbekenden, niet gauw laten zien dat ze diep vanbinnen ten alle tijden blijft hopen en geloven. Niet zelden is dit een houding die is voortgekomen uit eerder opgedane ervaringen en teleurstellingen. Dit kan zich naar de omgeving uiten in doemdenken en verbaal negatieve uitlatingen, eigenlijk in de hoop dat de omgeving haar het tegendeel zal gaan bewijzen en ze innerlijk kan blijven geloven in het goede.

Annelie's gezicht is redelijk in harmonie. Dat is een teken dat haar innerlijk bestaan een verbond aan het sluiten is met dat wat Annelie naar buiten toe kan en wil laten zien. Wanneer innerlijke belevingen en uiterlijk gedrag samen gaan werken, zal voor de buitenwereld het beeld van een persoon die in balans is gaan ontstaan. Door de balans in het gezicht zal iemand aantrekkelijker ogen en toegankelijker aanvoelen voor de omgeving.

Spiegel van gezondheid 

Naast het feit dat je gezicht een spiegel is van de ziel, laat het ook veel gezondheidsaspecten zien in reflexzones die zich uiten in het gelaat. Zo staan de lippen van een persoon voor de conditie van de darmen en zegt de kin iets over eventuele problemen in lage onderrug en bekken. Het gezicht geeft dmv vlekjes, verkleuringen, verdikkingen en lijntjes aan waar het lichaam om aandacht vraagt.

In het geval van Annelie zien we dat de neusvleugels klein en stug zijn, een weerspiegeling van haar longen die aangedaan zijn door de CF. De neusvleugels zijn bleek, wat een onderenergie aangeeft. Deze is voort gekomen uit het feit dat Annelie een longtransplantatie heeft ondergaan zo'n 4 jaar geleden. In het geval van een orgaantransplantatie zal het gezicht altijd een onderenergie laten zien in de reflexzone van het betreffende orgaan in het gezicht. Dit komt omdat de natuurlijke levensenergie (Helioda of Chi) van het eigen orgaan verdwenen is uit het lichaam. Een donororgaan kan de natuurlijke levensenergie van een orgaan nooit vervangen, simpelweg omdat het orgaan niet van de persoon zelf is, maar van een ander mens met een andere Chi.

Het gezicht vertelt zoveel meer dan wij beseffen. Het is een scala van boeiende geheimtaal en signalen. Mede wat betreft onze gezondheid kan kennis van de gelaatkundige ziekteleer tijdig ongeregeldheden in ons welbevinden onthullen. Hiermee krijgen wij een extra gelegenheid op een leven met een lange adem!

Reactie van Annelie

Ik ken Peggy natuurlijk al heel lang, maar elke keer blijf ik me verbazen over dingen die ze zo raak weet te verwoorden.
Ik heb altijd vóór mijn transplantatie het gevoel gehad dat ik mezelf niet kon en mocht zijn, want dan zou ik het niet redden. Nu ik een "nieuw" leven heb en de ruimte heb om meer van mezelf te laten zien zoals ik als persoon ben, voelt het nog het allerbeste. Ik heb eindelijk mezelf gevonden en durf dat ook met steeds meer mensen te delen.
Ik wil niet dat mensen de "afstandelijke"rechter kant zien, maar liever de mooie gevoelige linker kant.
Dank je lieve Peggy dat je dat mij weer hebt laten voelen en zien.

dinsdag 31 december 2013

Een knallende analyse met aardig wat vuur! Een gelaatkundige analyse van Marielle van den Hurk- Rovers.

Deze blog schrijf ik op de laatste dag van het jaar! Een mooie afsluiting van een jaar vol verrassingen, waar deze gelaatkunde blogpagina er één van is. Een jaar van keuzes maken vanuit het hart en kiezen voor dat wat echt bij mij hoort en past. Dit leverde mij veel moois op zoals verdieping binnen de gelaatkunde, nieuwe warme contacten en mooie inzichten gebracht door onverwachte mensen en gebeurtenissen op mijn levenspad.
Dat er zoveel interesse zou zijn in gelaatkunde had ik niet verwacht. Ik ben heel blij om te mogen zien dat er aardig wat belangstelling is in dat wat een mens van buiten laat zien. En daarmee ook prijsgeeft wat er van binnen leeft. Dit geldt voor het kijken naar "de ander", je kind, partner of collega, maar zeker ook voor jezelf als individu. Wat laat jij zien aan "de ander"? Hoe hard heb je gewerkt aan jezelf en wat zijn hierbij je valkuilen en talenten....?

Op deze laatste dag van 2013, ga ik opnieuw iemand beschrijven die zo lief was om zich vrijwillig beschikbaar te stellen voor een analyse blog. Dit keer betreft het een dame met snelheid en vuur: Marielle van de Hurk!

Het vuur uit de sloffen lopen

Marielle is een typisch gevalletje van de bovenstaande gezegde! Ik gebruik regelmatig een gezegde voor, of in mijn blogs. Het laat zien dat wij eigenlijk al heel lang de kennis verstaan van gelaatkunde en temperamenten. Ik het geval van Marielle zien wij opnieuw iemand die voornamelijk het kiemblad uit de bewegingsaard representeerd! Dat sluit aan bij de vorige geanalyseerden Paul en Peter. Grappig eigenlijk en ik denk geen toeval. De snelsten hebben ook het snelste gereageerd op mijn oproep....natuurlijk!


Op de foto van Marielle in het geheel heb ik lijnen geplaatst om duidelijker te laten zien hoe lang met name haar benen zijn. De benen van Marielle willen bewegen, wat zal inhouden dat ze alles behalve een stilzitster is, mogelijk zelfs op het onrustige af. (Voor een vergroting van de foto kan je op de foto klikken.)

Ook in haar gezicht is duidelijk de lengte zichtbaar. Dat houdt in dat het hoofd en lichaam het met elkaar eens zijn wat betreft de drang om in beweging te zijn. Haar hoofd is dus ook graag in beweging: wat ze bedenkt wil ze ook graag uitvoeren. Soms gaat dat echter wat té snel en dus impulsief. De armen en vingers van Marielle zijn ook lang en pakken aan. Niet denken maar doen! Wat niet lang is, is haar romp met alle vitale organen. Verhoudingsgewijs is de romp juist wat klein en kort en valt eerder in het buitenste kiemblad die de gevoeligheid representeert. Dat zou kunnen inhouden dat Marielle last kan krijgen van haar verteringsproces, met name in tijden van lichamelijke- of geestelijke stress. Letterlijk het verteren van emoties dus eigenlijk.


Wanneer we kijken naar de verhoudingen in haar gezicht, blijven we voornamelijk de lengtelijnen tegenkomen. Deze zijn te zien aan haar voorhoofd, haar neusbot, het gedeelte tussen neusbasis en bovenlip en haar kin. Vooral de kin laat opnieuw iets zien over hoe wij als mens in beweging komen. De kin van Marielle vertelt ons dat zij neigt tot impulsief zijn.
Gelaatkunde is een optelsom van feiten. Hoe vaker ze voorkomen, hoe sterker de eigenschap zal zijn. Marielle loopt zich dus het vuur uit de sloffen en kan daarbij ook uit haar slof schieten met deze snelheid en de vuurelementen die zichtbaar zijn aan haar gelaat.

Laat de vlammen maar dansen!

In de Chinese gelaatkunde kijkt men naar de 5 elementen die zichtbaar zijn in een gezicht. Elk element heeft zijn karakteristieke kenmerken. Het gezicht van Marielle laat veel vuur elementen zien. Innerlijk vuur maakt volgens de Chinese face reading scherpe hoeken en/of kuiltjes of gleufjes in het gezicht. Marielle heeft veel scherpe hoekjes in het gezicht zoals te zien is aan de scherpe neuspunt, de hoek in de wenkbrauw, de widowspeak (het puntje midden in de haarlijn die naar voren komt), de puntige cupido boog en niet te vergeten heeft ze een lichte deukje/gleufje in de kin!

Vuur geeft bepaalde karaktereigenschappen die onder andere te maken hebben met hoe echt vuur zich gedraagt. Vuur flikkert, het is enthousiast en vurig, wil zich laten zien, kan snel om zich heen grijpen en invloed hebben op de omgeving.  Het is vaak te zien bij mensen die kunnen performen, zoals acteurs en actrices.
Vuur heeft lucht en brandstof nodig om te kunnen branden. Dit kan zich vertalen naar het feit dat Marielle mensen nodig heeft in haar omgeving die haar kunnen stimuleren en haar de gelegenheid geven zich verbaal te uiten, anders kan het vuur gaan doven en daarmee ook het enthousiasme, de creativiteit en de positieve beweging in het leven. Een andere optie is dat het vuur te groot wordt en onbeheersbaar. Dit kan zich uiten in het verbranden van jezelf (burnout/depressie) of door de omgeving een stevige uitbrander te geven.


De westerse gelaatkunde kijkt op een hele andere wijze naar een gezicht. Vanuit de westerse gelaatkunde zien we naast de eerder genoemde lengtelijnen veel fijne gelaatstrekken en een huid met een gele ondertoon. De fijnheid en de huidtoon past, net als de romp, in het kader van de gevoelsstructuur. Marielle is een gevoelige vrouw.
De communicatiegebieden: neus, wang, mond en ogen laten zien dat Marielle zich in de buitenwereld wat introverter zal opstelt dan in haar privé leven. Haar rechterzijde is smaller en meer gespannen. Meestal berust dit op negatieve ervaringen uit het verleden wat betreft de communicatie. Marielle is voorzichtiger geworden en selectief in dat wat zij naar buiten brengt buiten haar privéleven. 

Tot slot wil ik Marielle, Paul en Peter nogmaals hartelijk bedanken voor het feit dat ik vele mensen heb kunnen laten kennismaken met een analyse op basis van praktische mensenkennis. Daarnaast wil ik alle lezers bedanken en jullie allemaal een prachtig, liefdevol en hartverwarmend 2014 wensen!

Reactie van Marielle 

Leuk om mee te hebben mogen doen. Nooit geweten dat er aan het gelaat en lichaam zoveel af te lezen is. Herkenbare punten, grappig ook om zo terug te lezen. Bedankt dat ik mee heb mogen werken aan je blog.
Groet, Marielle

donderdag 19 december 2013

In verbinding met jezelf. Een gelaatkundige analyse van Paul Goos.

Om te beginnen wil ik jullie bedanken voor de leuke en enthousiaste reacties die ik heb mogen ontvangen op de voorgaande blog die ik schreef over "mee-beweger" Peter! Fijn om te merken dat er zoveel interesse is in de medemens en daarmee eigenlijk ook in jezelf als mens.Vaak is het zo dat wij dingen herkennen in een ander die ook zoveel met onszelf te maken hebben. Kennis van gelaatkunde geeft een spiegel in handen, zelfs via een blog met een beknopte analyse. Ook deze week lezen jullie weer een karakteranalyse en is de beurt aan Paul.

Een snelle creatieveling

Paul is een openhartig en direct persoon. Wanneer wij kijken naar Paul in zijn geheel, zien we bij hem (net als bij Peter) veel lengterichtingen vertegenwoordigt in zijn lichaam en gezicht. Paul heeft lange armen en benen die in beweging willen zijn. Ook zijn gezicht geeft een lengte weer, waarbij de lengte van zijn neus, de lengte van zijn kin en de vastzittende oorlellen de drang naar beweging nogmaals versterken.
Het is zo dat karaktereigenschappen zich kunnen versterken als bepaalde gelaatstrekken met elkaar "samenwerken". Ik roep ook altijd één ding is géén ding. Dat wil zeggen dat je nooit op basis van één karakteristieke gelaatstrek een uitspraak mag doen over een karaktereigenschap van de persoon!
In het geval van Paul betekent de boven benoemde "optelsom" dat hij soms iets té snel is, zowel lichamelijk als geestelijk. Dan is het in plaats van zien- denken/voelen en doen, zien en.....doen! Paul bezit een opvallende snelheid, die hem parten kan spelen in tijden dat zijn gevoelige en creatieve kant aandacht van hem vraagt. Dit kan betekenen dat door zijn snelheid, zijn omgeving soms niet helemaal meer kan volgen waarom Paul tot een bepaalde keuze is gekomen, wat kan leiden tot onbegrip.
Paul heeft naast zijn lengtes ook veel fijne structuren zichtbaar aan zijn lichaam. Zijn handen en voeten zijn klein van stuk (hij heeft schoenmaat 42), zeker gezien zijn lichaamslengte (±1.85 meter). Ook zijn romp is smal en fijn van bouw. Deze fijne elementen vertegenwoordigen het buitenste kiemblad: het ectoderm.
In zo'n smalle en relatief kleine romp zullen zich ook gevoelige en fijnere organen bevinden, waardoor ze in tijden van (emotionele) stress als het ware van slag raken. Hierdoor kan het zijn dat Paul gewicht gaat verliezen wanneer hij stress ervaart. Pauls gezicht straalt eveneens de fijnheid uit. Hij heeft grote ogen, fijne haren en een fijne huid. Zijn creatieve geest zoekt een uitweg via de fijne, kleinere handen. Wat maakt dat zijn handen uiting kunnen geven aan zijn creatieve gedachten en ideeën.

In verbinding met jezelf

Zoals je uit bovenstaande uitleg kan afleiden, is Paul een hele gevoelige man. Het punt is dat zijn snelle impulsieve lichaam en geest zich tegen zijn gevoelige kant kan afzetten. Dit een beschermingsmechanisme wat vaak is gebaseerd op ervaringen. Hiermee bedoel ik dat het kan zijn dat een lichaam een periode van extreme pijn of stress heeft gekend, waardoor het niet wil voelen en je als het ware uit je gevoelige kant "stapt". Dit is zichtbaar in het gezicht! Wanneer lichaam en geest niet meer met elkaar in verbinding staan verschijnt er dat wat wij Sanpaku noemen in de gelaatkunde.
Sanpaku betekent driekanten wit. Daar waar we normaal gesproken links en rechts van de iris een gedeelte oogwit zien, is er dan ook een gedeelte oogwit zichtbaar onder (of boven) het oog. Het kan zich uiten in tijden van extreme stress of wanneer iemand gebruik maakt van genotmiddelen, een extreem ongezonde leefstijl heeft of bepaalde medicatie gebruikt waardoor je op een kunstmatige wijze je gevoelige kant uitschakelt. Je bent dan niet meer in balans.
Een gezicht is een enorm dynamisch instrument. Het reageert snel op dat wat in ons leeft. In het geval van Paul is dit extreem goed zichtbaar. Dat houdt in dat hij onder bepaalde omstandigheden zo'n andere gezichtsuitdrukking heeft, dat ik hem soms op een foto bijna niet herken!
Op de foto links (gemaakt door Eric van Horrik) is duidelijk Sanpaku waarneembaar, Lichaam en geest werken even niet meer samen....

Leren van ervaringen

In de loop van de jaren leren wij allemaal van onze ervaringen. De ene persoon natuurlijk wat meer als de ander, maar uiteindelijk streven wij allemaal naar harmonie in ons leven. Wat is er mooier dan de wens te hebben dat lichaam en geest, binnen en buiten, een pact met elkaar aangaan waardoor voelen en doen overeenkomen met elkaar.
Het gezicht is een vertegenwoordiging van ratio en gevoel, binnenkant en buitenwereld. En hoe beter de balans, hoe symmetrische het gezicht zal zijn.

Voor een uitvergroting en dus leesbaardere tekst; klik op de foto

Ten tijde van de foto waarbij de rechterzijden en linkerzijden aan elkaar zijn geplakt, zien we een vrij symmetrisch gezicht bij Paul. Dit houdt in dat hij zijn gevoelens accepteert en deze vormgeeft naar buiten toe. Paul is een persoon die lang zijn wensvervulling heeft onderdrukt, dit is zichtbaar aan de smalle bovenlip en het relatief langere gedeelte tussen de neusbasis en de bovenlip. Hij heeft zijn gezicht getraind om te zwijgen op bepaalde gebieden. Toch is er zichtbaar dat er een verandering gaande is op dit gebied. Zijn oogleden zijn aan beide kanten zichtbaar, wat inhoudt dat hij zijn gedachten en verlangens niet langer voor zichzelf wil bewaren, maar klaar is om dit met de buitenwereld te delen!
Paul laat met name op de linkerzijde van zijn gezicht rode verkleuringen zien die zeggen dat hij druk bezig is met het verwerken van zaken op gevoels- en privé gebied.
Zijn gedetailleerde, gestructureerde, sceptische kant en daadkrachtig impulsieve, sluit langzaam maar zeker een verbond met zijn gevoelige, creatieve, ruimzichtige en emotionele kant. In verbinding met zichzelf, op zoek naar balans en harmonie.

Reactie van Paul

 :-)