maandag 18 augustus 2014

Je gelooft je oren niet! Een gelaatkundige analyse van Laura.

Onlangs deed ik een oproepje via facebook en twitter voor een nieuw blog "slachtoffer". Inmiddels is de ervaring dat ik niet heel erg lang hoeft te wachten voor een vrijwillige aanmelding, hoe leuk is dat! Ook deze keer meldde zich heel snel een leuke dame aan: Laura is haar naam. Ik kende haar niet persoonlijk, maar dat is voor mij juist leuk omdat ik dan pas op het moment van de analyse besluit wat ik in mijn blog ga delen over een persoon.
Met de analyse van Laura bleek ze hele interessante oren te hebben! Ik hoor je denken: "wat is daar nou aan te zien?". Nou...een hele boel dus!

Spits je oren!

Oren: met dank aan Mos, Astrid en Ron!
Oren zijn al heel vroeg ontwikkeld bij een embryo. Vanaf de zesde zwangerschapsweek is de vorm zichtbaar. Net als de rest van een mens, kun je oren onder verdelen in de drie menstypen vanuit de kiembladtheorie: endoderm (Grote oren met dikke lel) , mesoderm (harde oren, zonder lelletje) of ectoderm (kleine, fijn gevormde oren).
In mijn blogs schrijf ik regelmatig over deze kiembladen. Je kan sinds kort doelgericht meer informatie daarover opzoeken op mijn blog, wat héél gemakkelijk gaat middels de nieuwe zoekfunctie die ik aan de rechter bovenzijde op mijn pagina heb geïnstalleerd!

Naast de kiembladstructuren kijkt men ook opnieuw bij oren naar de richting van de eigen energie, de kraftrichtungsordnung. Dat wil zeggen dat we kijken naar de lengte, de breedte, rondingen en verkleuringen van de oren.
Geen oor is hetzelfde! Oren zijn dus net zo uniek als een vingerafdruk. Ik heb wel eens gehoord dat bij twijfel over de juiste verdachte misdadiger, er naar de oren gekeken wordt ter bevestiging van de identiteit.
Ook in het geval van eventuele dubbelgangers kan deze methode zinvol zijn. De overleden dictator Sadam Hussein is daar een voorbeeld van. Er zijn destijds hele artikelen gewijd aan dit onderwerp!


Over oren is een hele boel te vertellen vanuit de gelaatkunde. Ze laten ontzettend veel zien van een persoon. Oren geven, onder andere, informatie over hoe snel je je beweegt in het leven, hoe je omgaat met rust of actie, of je kan delegeren en hoe gevoelig je bent voor geluid dat binnenkomt. Dat laatste is echt heel gemakkelijk om te weten, sommige mensen zijn namelijk letterlijk Oost Indisch doof ;-)
Volgens de pathophysiognomie (dat is de ziekteleer binnen de gelaatkunde) geven oren informatie over de aanleg van de wervelkolom en de eventuele verstoringen daarin. En binnen de Chinese gelaatkunde zijn oren een rijke bron van informatie, onder andere over de eerste 14 levensjaren en de nierenergie. De nierenergie is heel nauw verbonden met onze basisenergie (Jing). Daarnaast worden oorlellen in de Chinese gelaatkunde aangeduid als "reservoirs van de rijkdom": het vermogen om rijkdom te vergaren in zowel materiële zin, als niet-materiële zin (bijvoorbeeld vriendschappen en familie).
Persoonlijk was ik altijd wat sceptisch over al deze beweringen, maar na ruim 10 jaar duizenden oren te hebben gezien en gelezen, moet ik zeggen dat oren altijd de waarheid vertellen en absoluut een schat aan informatie bevatten!

Ik kan me levendig voorstellen dat dit allemaal wat zweverig aandoet, daarom nodig ik je van harte uit om te kijken naar de oren van Laura (en anderen in jouw omgeving).
Kijk, bevraag en maak je conclusie. Een mooi begin is natuurlijk bij jezelf! Onthoudt daarbij opnieuw: één "ding" is géén "ding". Je mag dus nimmer op grond van één kenmerk een conclusie trekken. Ook in het geval van het duiden van oren is het van groot belang ze in het geheel van een mens te beschouwen!

Laura

Laura: Beweging, gevoel,vuur en de wortels stevig in de grond.
Laura is een meer dan stralende persoonlijkheid, zoals jullie zien. Haar huid geeft als het ware licht. Dat wil zeggen dat ze, op het moment van de foto, uitstralende energie heeft. Dat is wat we in de gelaatkunde helioda noemen.
Haar structuur valt in de bewegings- gevoelsaard en ze heeft een tikje van de voedingsaard, dat vlezige gedeelten in het gezicht geeft. Dat is te zien aan de ronde neuspunt, volle lippen en....loszittende oorlellen! Oorlellen zijn bij voorkeur ook stevig of vol, omdat dit aangeeft dat er nog voldoende reserve aanwezig is. Mensen met slappe lelletjes zijn dus vaak moe of hebben weinig reserves.
In de Chinese gelaatkunde zou ik Laura in het vuur-aarde type onderbrengen. Vuur, gezien haar scherper gevormde gelaatstrekken (ogen, bovenlip) en haar sterk stralende ogen (allen vuur). Aarde vanwege haar rondere gezichtsvorm, haar vlezige neuspunt met "puffy" oogleden en haar volle mond.

Over Laura's gezicht valt veel te vertellen. Ze heeft een gezicht als een goed boek, zoals jullie mij altijd horen zeggen. Ze heeft moedervlekjes en talrijke goed zichtbare levens-hoofdstukken in haar gezicht. Toch waren het haar oren die mij het meest intrigeerden, ook deze vertellen namelijk een spannend verhaal: die van haar geboorte tot en met haar 14e levensjaar.

Van nul tot en met veertien jaar

Laura's oren zijn relatief lang en rond van vorm. Haar oorrand van haar linker oor is "scherp", dat zijn mensen die als geen ander tussen de regels kunnen horen en gevoelig zijn voor geluid. Bij jonge kinderen die schrikken van geluiden zijn ze nogal eens te zien. Let er maar eens op!
Het "oorgat", de conga, is wijd. Dit betekent dat Laura een persoon is die open minded is, met name in haar gevoelsleven (haar linkerzijde). De oorlellen staan "los"van haar hoofd: Laura kan delegeren als het nodig is en heeft het vermogen om zaken stap voor stap te beschouwen.

Zoals je zelf kan zien op de foto, geven de oren onze eerste 14 levensjaren weer. Belangrijk te vermelden is dat je bij vrouwen aan hun rechterzijde (Yin) begint te tellen. Bij mannen echter, doe je dat aan de linkerzijde (Yang). Dan krijg je dus de "omgekeerde" telling!

Bij Laura zie je her en der verschillen in diktes van de beiden oorranden: een vrij bewogen eerste levensfase: haar kindertijd/jeugd. In de fases waar haar rand wat dunner is, er wat minder "backup" geweest kan zijn in haar leven. Een verdikking, of een teken als een moedervlek (zie een kleine bij leeftijd 4 en een duidelijke grotere op leeftijd 9-10 jaar), houdt in dat er een gebeurtenis in het leven is geweest in die periode die indruk heeft gemaakt of duidelijke gevolgen heeft gehad voor het leven van de persoon. Voorbeelden hiervan zijn: de komst van een broertje of zusje, echtscheiding van de ouders, ontvallen van een geliefde/dierbare, een ziekte of ziekenhuis opname of simpel een verhuizing. Natuurlijk zijn er nog veel meer zaken die een diepe indruk kunnen maken op een jeugdige, dus pin je vooral niet vast op de genoemde voorbeelden.

Oren...ik kan er een dag lang over vertellen. Deze blog is daarom ook langer geworden dan jullie van mij gewend zijn. Toch is er NOG meer over te vertellen dan hierboven beschreven staat. Wellicht een goede rede om een workshop over oren te overwegen voor de toekomst ;-)dinsdag 12 augustus 2014

Hoe het uiterlijk het innerlijk kan beïnvloeden:gelaatkunde en de kaakosteotomie . De gastblog :-)

Cindy :-)
Vandaag kreeg ik een lief berichtje van mijn vriendinnetje Cindy: of ik een gastblog voor haar wilde schrijven. Ik hoefde daar geen seconde over na te denken!
Cindy heeft namelijk een hele mooie blog met een interessant onderwerp: het wel en wee van een kaakosteotomie, dat is een vrij ingewikkelde kaakoperatie.
Cindy doet veel goed voor lotgenoten met haar voorlichting en het delen van haar ervaringen over de kaakosteotomie, die tegenwoordig veel mensen ondergaan vanuit medische noodzaak (en niet omdat het mooier is!). Ze steunt, verzacht en bevestigd in haar blog en is daarnaast samen met haar arts, Dr de Jonge, een boek aan het schrijven over deze behoorlijk gecompliceerde ingreep.

De kaakosteotomie is een onderwerp dat mij op het medische vlak boeit als verpleegkundige, maar zeker ook als gelaatkundige omdat het doorgaans een vrij goed zichtbare verandering geeft aan een gezicht! Dit is dan ook de wijze waarop Cindy en ik elkaar hebben leren kennen: Ik was opzoek naar goede voorbeelden met betrekking tot kinnen en kaken op internet. Daar stuitte ik per toeval op de blog van Cindy, inclusief voor- en na foto's van de ingewikkelde operatie aan haar kaken. Ik was heel verrast door de grote gelaatkundige verandering die ik zag en bedacht me onmiddellijk dat dit ook behoorlijke gevolgen zou kunnen hebben op de wijze waarop van een persoon zichzelf opstelt en neerzet in de wereld. Na wat mailverkeer hierover kwam Cindy bij mij op consult en bevestigde voor mij de theorie uit de gelaatkunde.

Dus...zo van binnen, zo van buiten en vise versa? Dat is de eeuwige vraagstelling in het leven van een gelaatkundige. Daar zijn genoeg theorieën over, in allerlei boeken, maar een beetje bevestiging van oude (en soms wat verbazingwekkende) kennis is natuurlijk nooit weg! Hoe dat eventueel uitwerkt in het geval van een veranderende kaak-partij wordt hieronder uit de doeken gedaan!

Ik wil, ik kan....volhouden....

Binnen de gelaatkunde staan de kin en kaak voor daadkracht en vasthoudendheid. Het geeft weer hoeveel input iemand kan en wil geven en het bepaalt letterlijk de drive die iemand heeft om zaken neer te zetten.
De lengte van de kin zal het impuls tot bewegen aangeven en de breedte van de kaak geeft weer hoeveel motorische kracht er gestoken kan worden in het vasthoudend zijn.
Binnen de praktische mensenkennis, waar gelaatkunde een onderdeel van uitmaakt, staan de lengterichtingen namelijk voor bewegingsvormen naar buiten toe en de breedtelijnen voor energie die men bezit om de beweging in gang te zetten en vast te houden. Dit is natuurlijk een hele summiere uitleg van de zo genaamde krachtrichtungsordnung, maar voor nu voldoende om te kunnen begrijpen wat een verandering van lengte en breedte in ons gezicht voor een impact heeft.

Kin en kaak bekijk je in de gelaatkunde altijd samen met de vorm van de neus, omdat deze staat voor wilskracht. Aangezien alles draait om de harmonie in het gezicht, is het van belang dat de factoren "willen" en "doen" in balans zijn. Wanneer de neus en kin niet met elkaar in verhouding zijn, zal het zo zijn dat het willen en het doen eveneens niet met elkaar in overeenstemming zijn. Zo zal een persoon met een vooruit stekende neus en een teruggeweken kin veel willen, maar naar alle waarschijnlijkheid onvoldoende daadkracht en motorische actie kunnen geven aan de ideeën of wensen. Dit kan er toe leiden dat men ideeën niet kan realiseren tot werkelijkheden.

Links voor-  en rechts na de ingreep; een gezicht met meer balans, waar "willen" en "doen` elkaar vrienden zijn geworden!

Zoals je zal begrijpen na deze uitleg kan een kaakosteotomie op het gebied van het doen, dus de daadkracht en het vooruitstrevend vermogen heel wat inhoudelijke veranderingen geven! Het gezicht laat zien hoe wij onszelf als persoon neer willen zetten in de samenleving. Daarnaast gaat het erom hoe jij jezelf ziet in de spiegel. Niet zelden moet men na een gezichtsoperatie "wennen" aan het eigen spiegelbeeld omdat men innerlijk nog niet "gegroeid" is in het gezicht dat is gecreëerd door de operatie.

 

De mogelijk uitwerking van een kaakosteotomie op het karakter

Er zijn verschillende vormen van de kaakosteotomie, heb ik me laten vertellen. Er zijn operaties waarbij de kaak naar voren worden gehaald en er zijn operaties waarbij men de kaak naar achteren plaatst. Elk zal zijn eigen uitwerking geven en vooral ook meer innerlijke balans geven omdat het gezicht in zijn totaliteit meer harmonie gaat laten zien na de ingreep, althans...dat lijkt me het streven van elke operateur!
Interessant is het om te weten dat het naar voren halen van de onderkaak (bij overbeet en terugwijkende kin) meer daadkracht met extroverter gedrag zal geven. De persoon zal zich dus wat gemakkelijker kunnen laten zien en ervaart minder de neiging om zich te verschuilen achter anderen.
Bij het naar achteren plaatsten van de onderkaak (bijvoorbeeld bij progenie; de centenbak in de volksmond) zal men zich na de ingreep wat minder impulsief/extravert gedragen. Men heeft minder de neiging tot (te) snel handelen in woord en daad.
Indien de breedte van de kaak verandert ten gevolge van de operatie zou dit betekenen dat men zich, naast de veranderde daadkracht, meer vasthoudend zal opstellen. Dit kan zich combineren met de beide vormen van operatie.

Om te weten wat een kaakosteotomie doet met jouw gezicht, naast het feit dat je er anders gaat uitzien, maak je als het ware een optelsom al naar gelang de ingreep. Een optelsom van "naar voren", naar achteren" en de eventuele verandering in de breedte van de kaaklijn. Doorgaans zal de verandering een meer harmonische aanblik geven. Je ziet jezelf in de spiegel als een completer mens omdat de contrasten zijn verfijnd. De omgeving ziet hetzelfde en zal daarop hopelijk positief gaan acteren naar de persoon toe. Hiervoor is geen kennis nodig van gelaatkunde vanwege het feit dat ons mensenbrein intuïtief reageert op de uitdrukking en vormen van een gezicht. Naast alle moeilijkheden en pijn die zo'n heftige operatie met zich meebrengt, een positieve pleister op de wonde lijkt mij.....

maandag 11 augustus 2014

Het zit gewoon allemaal in je hoofd. Jouw letterlijke twee gezichten.

Ons gezicht is het ultieme middel om zaken duidelijk te maken. Met verbale- en non-verbale communicatie hebben wij contact met elkaar. Ons gezicht bevat der halve ook heel veel informatie. Zoals de magiër Houdini zei: “Your face is my map to your life.”.
Ervaring leert dat er veel mensen zijn die het lastig vinden dat hun gezicht een open boek lijkt te zijn. Sterker nog, ze vinden het zelfs lastig om naar zichzelf te kijken in de spiegel. Tijdens consulten houd ik mensen regelmatig de spiegel voor. Zowel letterlijk als figuurlijk. Door te laten zien in de spiegel wat gelaatsvormen, lijnen, rimpels en dergelijke betekenen gaat er vaak een wereld voor mensen open. Niet zelden een wereld naar zelfrespect en aanvaarding. 

Jouw letterlijke twee gezichten

Hoe vaak kijk je zelf nou in de spiegel om verder te kijken dan hoe je haar en/of make-up zit, of om te zien hoe fris of juist moe je eruit ziet. Hoe vaak kijk je jezelf nou eens echt diep in de ogen? Je weet wel, zo héél diep "naar binnen". Hoe vaak kijk je naar de verhoudingen in je gezicht en naar de vormen van de individuele gelaatstrekken? Nou....?
En toch is er zoveel te zien. Zeker bij jezelf. Om een voorbeeld te noemen: de (grote) verschillen tussen de linker- en de rechter gezichtshelft. Elk mens heeft namelijk letterlijk en onbewust twee gezichten.

Nogmaals wil ik benadrukken dat we een gezicht altijd lezen vanuit de persoon zelf! Daar is namelijk nog al eens verwarring over. Jouw links, is dus voor de kijkers rechts! Dit is HEEL belangrijk om te onthouden en één van de grondbeginselen van gelaatkunde.

Elk mens heeft twee gezichten. (Hartelijke dank aan Claudia!)
Voor informatie over hoe jij jezelf laat zien aan de wereld kijk je naar jouw rechter gezichtszijde. Deze noem ik vanaf nu de publiekskant. Om meer te weten te komen over hoe je gevoelens zich manifesteren in je privéleven, bekijk je je linker gezichtszijde. Deze noem ik vanaf nu de privékant. Het enige wat je hoeft te doen om het te weten te komen, is een spiegel zoeken en eens ECHT goed kijken wat je daarin ziet!

De bovenstaande bewering is geen "grootmoeders weetje", maar heeft wel degelijk wetenschappelijke onderbouwing! Daarvoor gaan we een kijkje nemen in de werking van onze hersenen. 


Het zit gewoon allemaal in je hoofd....


Zoals je misschien al zal weten gaan onze hersenen gekruist te werk. Dat wil zeggen dat de linker hersenhelft zal weerspiegelen in onze rechterzijde en onze rechter hersenhelft in de linker. Beiden helften hebben hun eigen specialismen.

Een van de manieren om jezelf te bekijken, het uitvergroten van de zijden mbv spiegelen. (Met dank aan Nico!)

De functies van de linker hersenhelft, die zich weerspiegelen op de publiekskant, hebben te maken met logica, pragmatisch denken, patronen, realiteit, rekenen, wetenschap en taal.
De fucties van de rechter hersenhelft, die zich weerspiegelt op de privékant, hebben betrekking op zaken zoals fantasie, ruimtelijk inzicht, filosofie, creativiteit en intuïtie.
Hiermee laten bijvoorbeeld het onderbuikgevoel en emotionele gebeurtenissen hun sporen achter op de privékant.
Ons sociale masker zal verschijnen aan de publiekskant omdat het de rationele uitleg en uiting is van ons gevoel.

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Een gezicht "halveren" geeft snel inzicht. (Met dank aan Ine!)
In veel literatuur staat dat onze privékant gewoonlijk meer getekend zal zijn vanwege onderdrukte emoties die niet met de buitenwereld worden gedeeld. Ik ben het hier deels mee eens omdat er natuurlijk ook genoeg mensen zijn die zich zo goed kunnen en mogen uiten in hun privé leven en dus lekker in hun privé-velletje zitten! In dit geval zal juist hun publiekszijde meer getekend zijn door de druk die de wereld, zoals werk en materie, op hun legt.

Om jezelf goed te kunnen lezen kun je verschillen manieren uitproberen. Het kijken in de spiegel is een mooie stap, maar is vaak lastig omdat je gezicht zo dynamisch is.
Een duidelijk en eerlijk beeld krijg je wanneer je jezelf recht van voren fotografeert. Zo kan je duidelijk de verschillen bekijken op een "stil" gezicht. Om te zien welke indrukken jouw helften geven kan je verticaal een blaadje leggen op de midden lijn van je gezicht. Een andere nog duidelijkere, maar een meer tijdrovende, techniek is die van het spiegelen en plakken van de helften zoals jullie het kennen van een aantal van mijn analyseblogs.

Zonder "geknutsel" kan het ook! (met dank aan Marianne!)

Niet zelden is het een verrassing wat je te zien krijgt wanneer je naar je eigen afzonderlijke gezichten kijkt. Ga aan de slag en leer jezelf kennen, wordt je eigen beste vriend! Begrip voor- en inzicht in een ander, begint bij het kennen en erkennen van wie jezelf bent als persoon.


“The most terrifying thing is to accept oneself completely.”
~C.G. Jung~


dinsdag 5 augustus 2014

Het gezicht is als een goed boek: de geheimen van de geestelijke botox.

Anti-aging is vandaag de dag een heel belangrijk item. We willen met z'n allen zo lang mogelijk jong blijven en daar hoort er jong uitzien ook bij. De schoonheidswereld en wellness varen er wel bij en er zijn een hele boel goede en verantwoorde anti-aging programma's die ervoor zorgen dat vroegtijdige veroudering niet meer nodig is.

Van kind naar volwassen vrouw: het gezicht is als een goed boek! (Met dank aan Janine!)
Als gelaatkundige vind ik een au naturel gezicht zonder geknutsel, dat past bij de leeftijd, het mooist. Het gezicht is dan als een interessant boek met vele hoofdstukken inclusief een voor- en nawoord. Soms laat het zelfs tekenen zien dat het is opgedragen aan één of een aantal personen die hun lief zijn. Toch ben ik alles behalve tegen op het jong houden van de huid of het tegengaan van onnodig snelle veroudering. Het remmen van het natuurlijke verouderingsproces kan op verschillende manieren. De meeste mensen denken hierbij vaak aan fillers, botox, laseren of peelings. Toch zijn er ook hele natuurlijke manieren om de strijd tegen afzakkende oogleden, wangen en kinnen aan te gaan. Met de wetenschap dat ons gezicht een grote spiermassa is bieden spierversterkende programma's tegenwoordig een uitkomst; facial yoga ook wel facial fitness kan hierbij effectief de strijd aangaan tegen de  zwaartekracht.

Geestelijke botox


Er bestaan verschillende boeiende sites die uitleg geven over hoe de gezichtsverstrakkende oefeningen uitgevoerd moeten worden. Volgens de meeste programma's zorgt de gezichten-yoga niet alleen voor spierversterking, maar wordt eveneens de doorbloeding van de huidlagen gestimuleerd en de huid als het ware van binnenuit gevoed. Op youtube staan talloze leuke, hilarische en soms ook ingewikkelde voorbeeld filmpjes over deze vormen van gezichtstraining. Van weg wrijven tot gekke bekken trekken. Van het stimuleren van spieren met drukpunten tot massages met geoliede soeplepels. Een van mijn favorieten zijn de filmpjes van the faceyogamethod. De filmpjes zijn te zien op het youtube kanaal van een alleraardigste Aziatische dame die, op een vrolijke en luchtige wijze, antirimpelraad geeft aan de kijker. Hieronder een van haar filmpjes, speciaal voor degene die af willen van hun fronsrimpels. Ik denk dat ik gewoon eens een poging ga wagen, hoewel het "gewoon" niet maken van de expressie die de rimpels veroorzaakt ook een aanrader is. Mijn fronsrimpels zijn er zichtbaar door gereduceerd. Laat ik het een geestelijke vorm van botox noemen!


Het is voor mij volledig logisch te weten dat het ontstaan rimpeltjes en verkleuringen of een grauwe huid ook veroorzaakt kunnen worden door een onverstandige leefstijl zoals roken. Tegenwoordig eisen veel plastisch chirurgen van hun cliënten dat ze stoppen met roken voordat ze een (cosmetische) ingreep ondergaan, omdat bekend is dat de wondgenezing door roken ernstig wordt belemmerd. Wat natuurlijk niet ten goede komt aan het beoogde resultaat.

Werkt het?

Ik ben serieus overtuigd van de werking van dit soort programma's. Wat van belang is om in te zien, is dat deze methoden van gelaatsworkout levenslang toegepast zullen moeten worden. Dat is iets waar veel wilskracht en doorzettingsvermogen voor nodig is. Een tijdje oefenen zal vast zijn vruchten afwerpen, maar bij het staken van de oefeningen zullen huid en spieren opnieuw snel degenereren en verslappen. Daarnaast zijn voeding, voldoende slaap, het reduceren van stress en genotsmiddelen eveneens belangrijke componenten in het afremmen van huidveroudering en het behouden van een jeugdige uitstraling.

“The most beautiful face is always the face of the peaceful mind!”
  ~Mehmet Murat Ildan~

zaterdag 19 juli 2014

Verleden en toekomst bestaan slechts voor zover wij eraan denken: moedervlekken in de gelaatkunde

Vreselijk nieuws is er voorbij gekomen de afgelopen dagen. De vliegtuigramp die plaats vond in Oekraïne laat een uitgebreid en steeds uitgebreider spoor van tranen na. Niemand verwacht dat een geliefde, kennis, leerkracht, colega of vriend nooit meer terug komt na de vakantie.....
Het dodental van de betrokken Nederlanders is inmiddels opgelopen tot 193. Links en rechts duiken vrienden en bekenden op die horen dat een gezin die zij kennen betrokken is, of de juf van hun kind.... Hoe vreselijk. De slachtoffers zochten een bestemming, een bestemming die eindigde in het lot. Ook mijn gedachten gaan deze dagen uit naar de nabestaanden van de slachtoffers van deze zinloze en zeer pijnlijk treffende tragedie.....


Voorspellende gelaatkunde tekens?

In de gelaatkunde wordt er op buitenlandse internetsites doorgaans veel over "het lot"geschreven. In de Chinese gelaatkunde gelooft men dat het gezicht is als een boek. Je kan het hoofdstuk voor hoofdstuk lezen. Moedervlekken en littekens hebben volgens de Chinese face reading allemaal een betekenis. De Chinese gelaatkunde is erg breed en divers, dus dat kleine vlekje naast je oog of boven de lip zou zomaar een bijzondere boodschap kunnen bevatten! Een aantal dagen geleden werd ik over dit onderwerp gemaild door een mooie en alleraardigste dame. Zij stelde mij een boeiende vraag over haar moedervlek. Het vlekje naast haar neus, dat zij haar hele leven al bezat, was van vorm gaan veranderen. Hierdoor was het noodzakelijk geworden om het te laten verwijderen. Voordat ze afscheid nam van het tekentje, wilde zij graag van mij weten wat de betekenis ervan kon zijn. Ooit had een man haar aangesproken en gezegd dat het iets te maken had met de lengte van haar leven. Nou ja, dat vind ik persoonlijk een vrij gewaagde uitspraak.

Moedervlekken bij groot en klein, een boodschap? (Met dank aan Pien en Hanneke!)

De theorie achter het ontstaan van een moedervlekje is dat er een concentratie van energie plaatsvindt op één en dezelfde plaats. De aanhangers van de Chinese gelaatkunde geloven erin dat wanneer een vlekje veranderd, er ook een verandering optreedt of gaande is in het leven van de bewuste persoon. Leuk om te weten is: al laat men het vlekje wegnemen, de betekenis zal blijven. Simpel vanwege het feit dat er een litteken zal verschijnen op de plek van de ingreep. De verschijning verandert, maar de boodschap blijft.
Ihlja: creatief "vuur-gezicht" MET moedervlekjes, geen sproetjes!
Ooit hebben de oude Chinese wijsgeren prachtige namen voor de gelaatstekentjes bedacht zoals: "the stolen spous" die zich bevindt op het midden van een van de wangen of de "phoenix pearl" die te zien is als een verdikking op het midden van de bovenlip. De gelukkige bezitter van de laatste zou opgroeien tot een gelukkige volwassene die het talent heeft tot communiceren ;-)
De plaats waarop een moedervlekje ontstaat geeft in de Chinese gelaatkunde informatie over het onderwerp waar het mee te maken heeft en de leeftijd waarop iets een rol speelt of gaat spelen. De kaart van de 12 paleizen en de kaart van 100 levensjaren worden hierbij gebruikt om de locatie te bepalen. Hierover is voldoende stof te vinden op "het net'.
Daarbij komt nog dat ook de zijde van het gezicht een betekenis heeft, dus links of rechts. Hierbij bedoel ik de zijde van het gezicht, bezien vanuit de persoon zelf! Eén van de grote namen in de moderne Chinese face reading is Joey Yap, hij schreef hierover een leuk en duidelijk boek te weten "Mian Xiang" (gewoon te koop bij Bol.com), waarin hij ook de moedervlekken duidt. Een echte aanrader!
Belangrijk om te weten is dat sproetjes niet vallen onder de noemer moedervlek. Sproeten horen bij het vuurtype, zoals ook rood haar, krullen, kuiltjes, gleufjes en scherpe gelaatstrekken. Moedervlekken is een apart hoofdstuk binnen de Chinese gelaatkunde. Ihlja, de dame op de foto, is een prachtig voorbeeld van een gezicht met veel vuurelementen. Haar krullen, scherpe binnenhoeken van haar extraverte stralende ogen en de puntige cupidoboog (bovenlip) verraden een passionele en creatieve aard. (En voor de nieuwsgierige, klik hier voor haar werken) Zij heeft aardig wat moedervlekjes, je zou bijna gaan twijfelen of dit sproetjes zijn of moedervlekjes. Wanneer je op de foto klik, wordt de vergroting van de foto weergegeven voor een betere beoordeling.

Links en rechts, mannen en vrouwen

De linkerzijde staat in de Chinese gelaatkunde voor de kant van de mannen (Yang) en rechts staat het voor de zijde van de vrouwen (Yin). In de TCM (Traditionele Chinese Medicijnleer) is dit uitgebreid terug te vinden. Ik hoor heel vaak dat mensen, die wat over gelaatkunde hebben geleerd of gelezen, deze zijden met elkaar verwarren. Ze denken dat rechts mannelijk is en links vrouwelijk. Dat komt omdat wij in Europa de gevoelskwesties doorgaans associëren met vrouwelijkheid en het rationele met het mannelijke. In de westerse gelaatkunde staat de linkerzijde dus inderdaad voor gevoel en privé zijde en rechts duidt men als rationeel en buitenwereld gerelateerd. Voor de dames (en/of heren) die regelmatig laten epileren of harsen: de linkerzijde is gewoonlijk pijnlijker dan de rechterzijde. Let er maar eens op!

Voor zover mijn vakantieblog, die toch wel enige uitdagingen met zich meebracht gezien de schrale wifi verbinding. Aan alle bereidwillige moedervlekjes-modellen nogmaals mijn  hartelijke dank voor jullie vlotte en spontane foto "donatie".

"Verleden en toekomst bestaan slechts voor zover wij eraan denken"
~Alain~

woensdag 9 juli 2014

Het doel van de kunst is niet het uiterlijk van dingen weer te geven, maar het innerlijk...

Afgelopen maandag vond de workshop psychognomie bij kinderen plaats. De een na de andere enthousiaste cursist kwam aan op de mooie locatie van de Brabantse Kluis. Het werd een mooie en leerzame dag. Serieuze kost en een berg theorie, maar gelukkig was er tussendoor ook nog wat tijd voor een lach!

Eigenlijk was ik voornemens om een aantal interessante gelaatkundige foto's te maken, maar in mijn enthousiasme ben ik dat gewoon vergeten :-). Wat er overbleef was een aantal gezelligheidskiekjes van de lunchpauze. Even tijd voor ontspanning en een bezoek aan de kalfjes waarbij men grappend een aantal koeien schedelkundig ging ontleden.
Met dank aan alle deelnemers voor deze leerzame dag!

Ik mag zeggen dat ik trots ben op alle cursisten omdat ik merkte dat er gaandeweg de dag veel is opgestoken. Hierdoor waren ze aan het einde van de dag in staat om een aantal vrij ingewikkelde karaktercombinaties frenologisch vast te stellen en te vertalen naar mogelijk gedrag!

De haren rijzen me te bergen?

Tijdens de workshop kwamen er ook veel goede vragen naar boven drijven. Bijvoorbeeld of het mogelijk is om met haardracht, hetzij onbewust, een statement te maken.

Het is inderdaad mogelijk om middels haardracht iets te vertellen over dat wat een mens bezig letterlijk houdt in het hoofd. Daarbij is kennis van de frenologie of schedelleer nodig. De theorie erachter is dat er zich op het hoofd 42 plekken bevinden die allen iets zeggen over de verschillende karaktereigenschappen. Daar waar het haar letterlijk omhoog gaat staan, zou het iets kunnen vertellen over de gemoedstoestand. Haren kunnen omhoog gaan staan door een plaatselijke subtiele reactie van de hoofdhuid, onder invloed van het zenuwstelsel. De plaatsen waar we dit vaak tegenkomen zijn bijvoorbeeld de kruin of de zijkanten van het hoofd. Harenlezen is eigenlijk een vorm van het duiden van lichaamstaal. Ik heb al vaak tijdens een gesprek leuke "haar veranderingen" zien ontstaan.
Het gaat dan vaak zo dat iemand jeuk krijgt, (door de reactie), krabt en er een "verborgen" boodschap verschijnt ! Uit ervaring weet ik dat het vaak klopt bij de frenologische plaats  op het hoofd. En wanneer je dat uitspreekt, zijn mensen vaak hoogst verbaasd!

Laat ik opnieuw benadrukken dat dit nooit wetenschappelijk onderzocht is (behoudens de verandering van de huid onder invloed van het zenuwstelsel), maar het een te leuke vorm van microsignalen is, om het niet weer te geven.
Let erop en kijk ernaar en trek daarna je conclusie!

Grietje en haar vele verschijningsvormen. Een voorbeeld van een beweeglijk kind met dito haardrachten. (Met dank aan Rianne!)

Een andere vorm die we zien is het maken van staarten, vlechten en knotjes. De plaats waarop de haarversiering zit, geeft dan de informatie. Onbewust weten handen de weg! Ik zie het zo vaak gebeuren, mensen die een aantal verschillende kapsels creëren tijdens de dag of op het werk. Leuk om naar te kijken en in mijn nieuwsgierige geval vraag ik vaak ook na of mensen de verklaring ervan herkennen in het moment. Het antwoord is niet zelden een verbaasde "JA"!
In het geval van haardracht bij jonge kinderen is het zo dat de gedachten/wensen van degene die het kapsel aanbrengt meespelen. Bij kinderen zien wij vaak de ingevlochten haren, wat staat voor structuur aanbrengen. Ook de twee staartjes links en rechts, vrij hoog op het hoofd zie ik vaak in de peuterleeftijd. Dit zijn de plaatsten van de behoedzaamheid of te wel de remmende factor op "gevaarlijk" of conflicterend gedrag op deze leeftijd ("nee" zeggen). Op latere leeftijd gaan kinderen ook vaak zelf aangeven wat voor kapsel zij wensen en laten zij hun eigen gevoelens spreken in hun haardracht.

Het is absoluut niet de bedoeling om grijze haren te krijgen van bovenstaande theorie, in tegendeel. Zie het als iets leuks dat je wellicht extra informatie kan geven over het wel en wee van de medemens. Gewoon zo....beoordeel, zonder oordeel en voor het beste resultaat begin je natuurlijk bij jezelf!


"Het doel van de kunst is niet het uiterlijk van dingen weer te geven, maar het innerlijk... dat is de echte werkelijkheid."
~Aristoteles~

zaterdag 28 juni 2014

Een aantrekkelijke persoonlijkheid; Charisma!

Twitter is voor mij een bron van inspiratie, Daar komen alle stromingen uit het leven bij elkaar. Je vindt er veel onzin, maar ook goede raad. Gooi een tweet voor inspiratie in de twitter-snelkookpan en het antwoord volgt. Zo ook voor een nieuw onderwerp van mijn blog. Vaak valt er mij een onderwerp toe, maar soms moet ik zelf opzoek naar het antwoord. Op de vraag naar een boeiend onderwerp was het antwoord uit de pan: "charisma". Een heel mooi antwoord en bijna perfect aansluitend op mijn vorige blog, die ook ging over een vorm van uitstraling, maar niets te maken heeft met de uitstraling die charisma heet!

De verzamelde krachten in de mens
Krachten heeft een mens wel meer dan één. Iedereen geeft daar zijn eigen vormen aan, ook letterlijk. De natuur vormt ons naar de krachten van de cellen, zoals u dat heeft kunnen lezen in mijn vorige blog over het uitstralende vermogen: Od. De kracht van de richting van de energie vormt alle vormen aan ons lichaam: lang, breed, rond, scherp, strak, los, stralend, opnemend.
De mate waarin wij als persoon energie steken in deze vermogens, bepaalt hoe we eruit komen te zien. Ieder mens heeft mede daardoor een ander voorkomen. Doorgaans zijn dit onbewuste processen, maar deels zullen ze ook zeker bewust zijn. Bijvoorbeeld wanneer iemand niet tevreden is met zijn eigen voorkomen of uitstraling, waardoor we dingen willen veranderen aan ons uiterlijk. Afvallen is daar een simpel voorbeeld van.
Charisma is een combinatie van natuurlijke dominante aantrekkingskracht en (extraverte) uitstraling. Charisma is niet alleen iets van "grote mensen", ook jonge kinderen en pubers kunnen van nature bovengemiddeld charismatisch zijn. Het is de bijzondere gave om, letterlijk, gezien te worden en dat heeft een rede!
Alle energetische krachten verzameld tot verschillende menselijke vormen

Mensen magneet, de magnetische mens

Eén van de krachten van de natuur die mee helpt aan charisma is die van vorming van de lengte-assen. Daarmee bedoel ik lengterichtingen in een lichaam gezien vanuit verhoudingen. Zoals lange armen, lange benen, een lang hoofd, of gewoon een lang lichaam.
In de praktische mensenkennis noemen we de vorming van deze lengterichting het magnetisme. Magnetisme bevorderd de lengtegroeiprocessen en lengtegroei bepaalt mede hoe iemand door zijn omgeving ingeschat zal worden. Langere mensen worden letterlijk magnetisch voor hun omgeving en volgens onderzoek ligt een verklaring hiervoor in de evolutie van de mens. Lichaamslengte wordt onbewust en gevoelsmatig gezien als gezondheid en kracht en dus zijn wij geneigd om beter te kijken en te luisteren naar mensen met veel magnetisme, dus de langere personen. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Ook vrouwen worden als intelligenter omschreven als ze lang zijn. Een leuk wetenschappelijk abstract hierover is te vinden op de volgende link (klink hier).
Vanuit de evolutie luisteren wij instinctmatig beter naar mensen met een grotere lengte. We zien ze sneller als de eiken van onze gemeenschap. De "kleintjes" passen zich bijna automatisch aan hen aan. Handig om te weten natuurlijk voor al die "langen" dat er wel iets van hen verwacht wordt wanneer het brandalarm afgaat ;-)

Fonkelende persoonlijkheid

Charisma wordt natuurlijk niet alleen bepaald door de lengte van een persoon. Het lang zijn helpt mee, maar alleen lang zijn is niet voldoende voor een charismatische verschijning. Karaktereigenschappen zoals welbespraakte verbale kwaliteiten en het kunnen overbrengen van emotie aan een groep ondersteunen charismatisch gedrag. Temperament is als laatste een niet onbelangrijke factor. Wij zullen nu eenmaal sneller geraakt worden door een passioneel en enthousiast mens,dan door een zwartgallige pessimist. Hierbij speelt de uitstraling van onze gelaatstrekken en ook de lichaamstaal een grote rol!
"Charisma" klinkt eigenlijk zo gemakkelijk als we het woord gebruiken, maar is een smeltkroes van veel intermenselijke kwaliteiten bij elkaar en veel minder simpel dan het op het eerste gezicht zo lijkt!

maandag 16 juni 2014

(Op)voedende krachten: met de mantel der liefde

De titel is een hele andere dan jullie van mij zijn gewend. Dit keer geen blog specifiek over ons hoofd of gezicht maar over het grotere geheel: het menselijke lichaam.
Gelaatkunde is slechts een klein onderdeel van het "lezen" van een persoon. Feitelijk kijken we bij het maken van een analyse, in eerste instantie, naar het geheel en niet alleen naar het hoofd. Ons hoofd is het belangrijkste communicatiemiddel zoals jullie mij al vaak hebben horen zeggen, maar ons lichaam geeft ook erg veel informatie over hoe wij in het leven staan en hoe het met ons gaat.
Energie in ons lichaam is een ingewikkeld proces. Er is veel onderzocht op het gebied van ons zenuwstelsel en onze stofwisseling. Op cel-niveau is er veel energiewerking en -uitwisseling gaande, onder andere de energieën die maken dat wij een bepaald uiterlijk krijgen. Duidelijke voorbeelden, uit de praktische mensenkennis, hiervan zijn het magnetisme die lengterichtingen vormt, de elektriciteit die breedtelijnen geeft en de concentratie energie die ronde vormen maakt. Carl Huter is degene die in zijn hoofdwerk hier uitleg over geeft en noemt dit de theorie van de 10 energetische kwaliteiten de Kraft-Richtungs-Ordnung.

Je ziet er goed uit!

"Od-vormen" bij Milan (dank aan Laura!)
Deze uitlating is wezenlijk al een vorm van het lezen van een individu! Ik blijf het maar benadrukken, eigenlijk zijn wij allen de kunst van het mensenlezen machtig. We zijn ons er alleen niet van bewust. Wij nemen onbewust de energetische toestand van een ander persoon waar met behulp van de uitstraling die deze persoon bij zich draagt. Uitstraling is iets wat wij gevoelsmatig waarnemen. Wij "weten" en "zien" hoe het met iemand "van binnen" gaat. Hoe gevoeliger de persoon, hoe helderder de waarneming zal zijn.
Kinderen zijn hiervoor erg gevoelig. Zij zullen gevoelig móeten zijn want hoe jonger ze zijn, hoe meer ze afhankelijk zijn van hun omgeving. De omgeving zorgt namelijk voor hun voeding, waardoor ze kunnen groeien. Voeding voor een kind is echter niet alleen het voedsel dat zij tot zich nemen, maar een belangrijke voedselbron voor een opgroeiend kind is liefde en aandacht. Huter noemt de zachte moederlijke en koesterende energie: het zachte Od.
Het leuke is nu dat wij Od kunnen waarnemen aan een persoon! Het is geen actieve of dynamische energie zoals een beweging, maar een uitstraling die zich laat zien door de vorming van zachtheid en rondere vormen. Od straalt warmte uit, het lossere weefsel is namelijk goed doorbloed. Volgens Huter kan deze warmte een bereik hebben van 1-2 meter buiten ons lichaam. Het losse Od-weefsel neemt echter ook snel op, wat inhoudt dat het ons onzichtbaar gevoelige informatie geeft over de omgeving.
Jonge kinderen hebben veel van dit zachte losse weefsel (noem het babyvet:-) en dus is de Od factor bij hen ook erg sterk aanwezig, ze zijn hiermee extra gevoelig voor omgevingsfactoren. Daarmee hebben zij extra de bescherming van de buitenwereld nodig.

 De (op)voedende moeder 

Een zwangere vrouw wordt in de zwangerschapsperiode ook meer Od. Haar weefsel verandert en rondere vormen openbaren zich doorgaans. Naast het feit dat het lichaam zorgt voor voldoende "voorraad" die ten tijde van de bevalling en voedingsperiode nodig is, doen deze Odische vormen nog meer voor moeder en kind!
Bij het voeden, knuffelen en troosten van de baby is het omringd door de moederlijke Od-aura. Het zachte weefsel van borsten en buik geeft het kind een geborgen en veilig gevoel. Het Od, van zowel moeder als kind, wisselen harmonieus met elkaar uit in een verwarmende en koesterende energie. Deze koestering is noodzaak, zonder liefde en/of "Od-bad" zal een kind zich minder goed en veilig voelen. Dit kan zich vroeg of laat uiten in overmatig huilen en minder goed groeien. Een moeder voedt haar kind letterlijk, zowel geestelijk als lichamelijk, op.
Het knuffelen, voeden en koesteren van een kind op schoot is dus eigenlijk noodzakelijk om tot een gezond en gelukkig mens op te groeien. Ik denk dat het belangrijk is om hiervan bewust te zijn voor allen die ouder/verzorger zijn of met kinderen werken, zeker in de drukke tijden van tegenwoordig.

Od energie heeft een sterk helende invloed op het welbevinden van een mens. Ook in het geval van grotere kinderen of een volwassene is dit nog steeds van invloed. De aanwezigheid van een warmhartig persoon, of de uitwisseling van een welgemeende knuffel in het geval van ziekte of verdriet, geeft een verbindende en verlichtende werking.


~When you want your message to be heard, always speak from your heart~   
Molly Friedenfeld

 
zondag 1 juni 2014

Graag wil ik wisselen van stof over de gelaatkundige analyse van Monique van Vorselen

Jullie hebben even moeten wachten op een nieuw artikel, maar bij mij is het de laatste tijd dan ook een drukke boel. Vorige week dinsdag was ik te horen in het radioprogramma "In het diepe" bij Omroep Helmond. Dit programma dat wordt gepresenteerd door Hetty Aarts. Het was een boeiend uur waarin Hetty mij van alles en nog wat vroeg over gelaatkunde. Het programma is, voor de liefhebber, nog terug te horen via deze link.
Maar dan toch...Na alle media aandacht, is het deze keer weer tijd voor de lang beloofde en veel gevraagde analyse blog. Ditmaal komt het gezicht van Monique aan het woord. Een gezicht met een boeiend verhaal!
Het verhaal wat Moniques gezicht vertelt is er niet alleen eentje over het verleden en het heden. Het laat ook duidelijk zien wat onze gezondheid ons te vertellen heeft in ons belangrijkste communicatie instrument: ons gezicht.

Wil ik rennen, of rusten?

Kijkende naar de lichaamsstructuur zien we bij Monique een mooie mengvorm van het bewegings- voedingsaard type. Monique haar lange armen met relatief grote handen en lange benen zijn, zonder twijfel, op z'n tijd in conflict met haar grotere en rondere romp. De lange armen en benen van Monique willen snelheid en in beweging zijn, haar romp geeft een talent tot stofwisselen aan wat in rust moet gebeuren. Daarnaast laten schouder- en heuplijn een breedtelijn zien van een echte doener. Ze kan veel lasten dragen, zowel letterlijk als figuurlijk.
Er bestaat nog altijd het idee dat een persoon met een endoderme romp structuur minder snel ziekten zou kunnen ontwikkelen in het spijsverteringsstelsel. Toch is het zo dat wanneer de stofwisseling te kort komt bij zo'n romp, bijvoorbeeld tgv een overdreven dieet of overdreven beweging, je juist daar de toekomstige problemen zal kunnen verwachten. Het is dus van belang dat een ronde en grotere romp "aan zijn trekken komt", voldoende gevoed wordt en de rust krijgt om te verteren en bezig kan zijn met de stofwisseling.
Het hoofd van Monique laat ook van het buitenste kiemblad, de gevoelsaard, een duidelijk kenmerk zien: een hele fijne huidstructuur wat haar sfeergevoelig maakt.

 

Een zucht geeft lucht....

Het gezicht van Monique laat duidelijke gezondheidsgerelateerde aspecten zien.
Haar rood omrandde neusvleugels geven aan dat er een langdurigere kwestie gaande is op het gebied van de luchtwegen. Omdat longen en luchtwegen ook letterlijk lucht geven aan emoties, is het van belang ook dit onderdeel van de mens te betrekken in een analyse.
Wanneer we de communicatie gebieden van Monique bekijken (Ogen, mond, neusvleugels en wangen), zien we een verstrakking/vervlakking hiervan. Dit wil zeggen dat Monique heel selectief is naar wat ze naar buiten zal brengen over haar innerlijke beleving. Deze onbewuste wijze tot communiceren heeft vaak een ervaringsgerelateerd karakter. Haar neus verraad wel een spontane uiting van haar mening over niet gevoelsgerelateerde zaken, zoals bijvoorbeeld werkgerichte onderwerpen. Hierin kan zij snel en kritisch reageren.
Wat opvallend is aan de gezichtsvorm van Monique is dat zij een bovengemiddelde breedtelijn bezit, direct onder de ooglijn. De competentie van haar winzucht in samenwerking met deze breedtevorm geeft aan dat Monique zelf wil bepalen en gaat dwarsliggen wanneer er zaken opgelegd gaan worden waarvan ze het nut niet inziet. Haar wilskrachtige neus laat zien dat zij niet zomaar zal opgeven.
Monique is een sterke persoonlijkheid die welwillend is naar de ander. Ze is gedreven in zorgzaam zijn naar de medemens en is familiair ingesteld.

Wie ziet u? 

Als laatste nog de vraag: welke van de onderstaande gezichten herkent u het meest vanuit de middelste foto?
Interessant om te weten is namelijk dat wij doorgaans gericht zijn op de rechter gezichtshelft en wij ons dus onbewust richten op de persoon die eruit ziet als de foto links, waarbij de rechter gezichtszijden aan elkaar geplakt zijn. Wij kijken doorgaans dus ook onbewust naar het gelaat van onze buitenwereld verwante gezichtshelft i.p.v. de emotionele kant van een gezicht! Het lezen van een gezicht is zien en bewust worden wat er niet altijd wordt gezegd en een navigatie naar ons diepere levensplan.

Reactie van Monique

Het was zo leuk om je weer eens te zien en spreken. De nuchtere Peggy die ik van vroeger kende, was nog steeds heel nuchter, met beide benen flink op de grond. En je dan zo intensief bezighouden met gelaatkunde, een in mijn ogen onbekende leer. Je brengt het zo neutraal, totaal niet bedreigend. Ik vond het super om het eens te mogen ervaren, bevestiging te horen in zaken die ik al wel “wist”, of waar ik me van bewust aan het worden ben. Omdat ik toch wel denk mezelf goed te kennen, vroeg ik me zelf af of ik nieuwe dingen over mijzelf zou tegenkomen. Dat valt op zich wel mee, maar dat jij aan mijn lange benen en lange armen zag, vond ik wel lachwekkend. Ik zie dat dus niet, maar de bewegingsdrang herken ik meteen, het kan gewoon niet zo zijn, dat ik niets doe…. En anderen, tsja, er zijn er maar weinig (misschien zelfs niemand) die mij ECHT kent. En dat laat ik graag zo, want ik ben dol op mysterie.The most important thing in communication is hearing what isn't said. 
~Peter Drucker ~


Meer weten en leren over de geheimen van ons hoofd en gezicht, of dat van uw kind? 
Schrijf je dan in voor de 1 daagse cursus "hoe lees je een kind" op maandag 7 juli a.s. of voor de 2 daagse gelaatkunde basiscursus op vrijdag 3 + zaterdag 4 oktober a.s.
Klik op de bovenstaande link voor meer informatie.

dinsdag 13 mei 2014

De mens achter het gezicht: 2 daagse basiscursus gelaatkunde.2 Daagse basiscursus gelaatkunde 2014              VOL!

Datum:
Op vrijdag 3 en zaterdag 4 oktober 2014 van 10.00-16.00 uur.

Wat gaat je leren?

In deze 2 dagen leer je naar de mens kijken van "macro naar micro". Dat wil zeggen dat we beginnen met de mens in zijn geheel en dit gedurende deze leuke dagen, gaan verfijnen tot het lezen van de basis van het gezicht en de gelaatstrekken.

De theorie van de cursus zal een praktisch karakter krijgen omdat je deze meteen leert toe te passen op medecursisten en natuurlijk ook jezelf!De cursus zal gegeven worden in één van de goed uitgeruste zalen van de sfeervolle locatie "De Brabantse kluis". Deze omgebouwde kloosterboerderij ligt in de schaduw van het statige Missieklooster Heilig Bloed, gelegen in het groene buitengebied van Aarle-Rixtel.


De kosten voor deze 2 dagen + naslagwerk bedragen: € 180,- 
Dit is inclusief koffie/thee/water koekjes en een gezellige broodjes lunch op beide dagen. 


Aanmelden kan middels het opvragen van het het inschrijfformulier via:
 Of bel: 06-30167946

Hartelijke groeten Peggy Boetzkes

Zoals u ziet is heeft de cursus inmiddels het maximale aantal deelnemers bereikt. Indien u toch de interesse heeft om de basis cursus te volgen, kan u zich laten inschrijven op de reservelijst. Dat kan via het bovenstaande emailadres.

 Tzt zal er natuurlijk ook weer een nieuw basis cursus worden georganiseerd (januari 2015)