woensdag 24 augustus 2016

Gelaatkunde bij kinderen

Een vraag van één van de bloglezers was of gelaatkunde ook toepasbaar is op kinderen. Dat is het inderdaad, maar het is een hele speciale manier van kijken. Bij kinderen spelen wat andere factoren mee, omdat ze nog volop in ontwikkeling zijn en ook nog veel fysiek en mentaal veranderen en daarmee ook veel veranderen in hun "looks".

Een wolk van een baby

In de baarmoeder doet het kind al allerhande ervaringen op via de moeder. Denk aan geluiden, de stemmen van naasten, muziek en liefdevolle aanraking van buiten af. Maar helaas ook stress, sterke negatieve emoties of genotsmiddelen zoals alcohol en drugs. Dit alles heeft invloed op het lichaam en brein van de kleine. Stress factoren zijn al duidelijk zichtbaar bij een pasgeborene in het gezicht. In combinatie met de lichaamstaal van de kleine, is er al heel wat te lezen! Vanaf 3-6 maanden oud kan een baby al wat uitgebreider geanalyseerd worden. Hoe ouder het kind is, hoe meer "eigen" factoren er te zien gaan zijn in het lichaam en gezicht van de spruit. Dat wil zeggen niet alleen de erfelijke factoren, maar ook factoren die zijn ontstaan onder invloed van de omgeving. Hiervoor zijn fasen van zeven levensjaren als volgt te omschrijven:

- Van 0-7 spelen omgevingsfactoren een hele belangrijke rol in het leven van het kind. Iets om je goed te realiseren als ouder, maar ook in beroepen die veel met (jonge) kinderen te maken hebben, zoals leerkrachten of leidsters van een kinderdagverblijf.
- Van 7-14 speelt het eigen IK, het zelf bewust worden, mee in de ontwikkeling en vorming. We gaan steeds meer onze eigen weg en ontwikkelen een eigen mening over hoe wij in het leven staan, of willen staan. Naast de normale lichamelijke groei en het hormonale stelsel, heeft dit mede invloed op de vorming van onze gelaatstrekken en lichaamsvormen. Een kind wat een prettige jeugd heeft gehad in een warm en hecht gezin, zal er anders uit gaan zien dan een kind dat wordt gekleineerd of opgegroeid is met geweld.
- Vanaf de 14 bewandelen we steeds meer onze eigen weg naar zelfstandigheid. We bepalen zelf, maar de invloed van omgeving en genen zal altijd in meer of mindere mate een rol blijven spelen. Ook vanaf de 14 jaar blijft het leven lopen in cycli van 7 jaren, echter gelaatkundig minder duidelijk herkenbaar.

Met kennis van de basiseigenschappen van een kind kan je al "voorspellen" waar mogelijke conflicten of uitdagingen tussen kind en opvoeders zullen liggen. Dit zie ik regelmatig terug in de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan een extreem gevoelig kind die een rustige omgeving en voorspelbaarheid wenst vanuit de basis, met een ouder die er veel op uit trekt en het kind veel blootstelt aan onvoorspelbare prikkels. Het kind zal hierop reageren, waarbij het in eerste instantie niet in de verzorger zal opkomen dat het kind overprikkeld raakt. Iedereen kijkt namelijk naar een ander individu vanuit het eigen karakter, dat is ook waar herkenning in elkaar ligt. De ouder herkent de overprikkeling niet en zal zich bijvoorbeeld ongerust gaan maken over het gedrag van het kind, maar het niet kunnen plaatsen. In zo'n geval kan de praktische mensenkennis uitkomst bieden. Hierdoor kunnen ouders zich (nog) bewuster worden van de verschillen die er zijn tussen hen en het kind waardoor zij zich kunnen aanpassen, ten gunste van het kind.

De analyse van de mini

De karakteranalyse van kinderen is in eerste instantie meer gericht op de grovere (lichaams)vormen. Het gelaat speelt zeker ook een rol, maar is sterk veranderlijk tijdens het opgroeien.

Naast de westerse manier van gelaatkunde, is het ook de moeite om het kind te bekijken volgens de vijf elementen leer vanuit de Chinese gelaatkunde. Hierbij wordt er gelet op de gelaatstrekken die passen de bij de vijf elementen: vuur, aarde, metaal, water en hout.
Elk element heeft hele specifieke gelaatstrekken. Net als bij de westerse kiemblad theorie geldt hierbij dat elk element in een persoon aanwezig is, dat maakt ons compleet als mens. Toch zullen er een aantal elementen opvallend duidelijk vertegenwoordigd zijn in het gezicht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kuiltjes, passend bij het vuurtype (lees hier voor meer uitleg).
Bij elk element hoort karakteristiek gedrag. Ook hierbij is het mogelijk te kijken naar verschillen, of juist herkenbare elementen tussen ouder en kind. Daarnaast kan men met de elementenleer ontdekken waar men elkaar voedt of juist uitdaagt. Meer informatie over hoe dit werkt lees je HIER.

Ook voor deze elementenleer geldt dat er verschuivingen kunnen plaatsvinden, deze zijn eveneens gelaatkundig waarneembaar. De verschuivingen vinden heel zichtbaar plaats in fasen van grote groei, zoals de puberjaren.

We kunnen erg veel leren van onze minivarianten. Voor mij zijn kinderen dan ook onze leermeesters. Voor de ouder die ervoor openstaat, zijn er prachtige persoonlijke eyeopeners voorhanden. Iets om te koesteren en zuinig op te zijn!

vrijdag 19 augustus 2016

Heb jij er oog voor?

Via de gelaatkunde facebook pagina ontving ik een hele interessante vraag over ogen.
De vraag van Liesbeth luidde als volgt:

"Mijn ogen zijn verschillend in grootte. Of misschien beter gezegd een oog lijkt kleiner. En ik ben niet de enige. Ik zie het bij meer mensen. Dit is pas op latere leeftijd gebeurd, heb het niet van jongs af aan. Als ik dan naar anderen kijk die ook zo'n oog hebben dan is het net of het ene oog openstaat voor alles en het andere juist niet. Ik ben eigenlijk best benieuwd hoe jij naar zo iemand kijkt."

Een hele goede vraag, vind ik en ja (!) er is een passend gelaatkundig antwoord.

Spiegels van de ziel 

Rondom onze ogen is het een drukte van belang als het gaat om spieren. Onze ogen kunnen daardoor ook veel mimiek laten zien en bij emoties laten zij zich het snelst lezen in het gezicht. In onze ogen leeft onze ziel, ze vertellen hele verhalen. Een blog speciaal daarover vind je hier. (Klikkerdeklik) .

Met dank aan Liesbeth
Door het onbewust aanspannen van de spieren rondom één van de ogen kan een oog wat meer worden dichtgedrukt. In feite betekent het dus dat er meer spanning zit in één van de gezichtshelften. Dit kan verschillende oorzaken hebben zoals stress en/of verdriet. 
Het kan ook voorkomen dat je in de loop van de jaren wat meer behoudend bent geworden in je communicatie, een andere belangrijke functie van onze ogen. Want, als je (enthousiast!) praat sper je de ogen automatisch open. 
Probeer het zelf maar eens uit en kijk eens goed om je heen: de openhartige babbelaar heeft doorgaans goed getrainde oogleden, terwijl de discrete zwijger wat gemakkelijker last krijgt van zakkende oogleden omdat zij dus hun oogspieren minder trainen. Indien spanning of negatieve emotie vaker voorkomt of aanhoudt, zal het dynamische gezicht ook subtiel gaan veranderen. Dit zorgt ervoor dat we op den duur echter een duidelijk verschil in oog grootte kunnen gaan waarnemen.

Verschil in oog grootte is iets wat niet alleen bij oudere mensen voorkomt. Juist ook in een emotionele fase van het leven, zoals de pubertijd, is dit fenomeen regelmatig zichtbaar. Ik heb al heel wat pubers mogen aanschouwen waarbij dit heel goed zichtbaar was. Waarbij ik het vaakst zag dat het oog aan de linkerzijde wat meer geknepen bleef. Iets wat goed verklaarbaar is.


Knijp maar een oogje toe

We kennen het spreekwoord allemaal. Het betekent dat je niet reageert op iets wat eigenlijk niet mag. Grappig genoeg dekt dit spreekwoord de lading van de asymmetrie van de ogen: je reageert niet of minder op dat wat je ziet of dat wat je voelt.

Een duidelijk rechts/links verschil

In veel van mijn blogs lees je dat ieder mens eigenlijk verschillende gezichten heeft. Belangrijk hierbij is te vermelden dat we altijd kijken vanuit de persoon zelf! Zo staat de linker gezichtshelft voor het gevoel en ons privéleven (het privégezicht). Terwijl de rechterkant onze ratio en de buitenwereld (het publiekgezicht) vertegenwoordigd. Dit wil zeggen dat dus ook het linker- en rechter oog een verschillende boodschap hebben!

Alles op een rij gezet, geeft asymmetrie in oogvorm dus informatie over de wijze waarop men omgaat met communicatie in werk- en privésfeer. Daar waar het oogje wordt toegeknepen, zwijgt men meer of heeft men door negatieve ervaringen geleerd minder communicatief te zijn. Ook in de Chinese gelaatkunde heeft men theorieën over verschillende oogvormen. Zij hanteren hierbij de theorie dat links te staat voor Yang, het mannelijke en rechts voor Yin, het vrouwelijke.

Natuurlijk kan een kleiner of hangend oog ook een lichamelijke oorzaak hebben. Ptosis is hiervan een voorbeeld. Toch ben ik van mening dat lichaam en geest samen werken en toeval ook hierin niet bestaat. Ik heb al veel mensen mogen zien waarbij de oorzaak als lichamelijk werd geïnterpreteerd en zij zich, bij navraag, volledig herkenden in het bovenstaande verhaal!
maandag 20 juni 2016

De pijn die niemand ziet, is de lastigste om te helen.....Fotografe Clair Felicie
In 2010 fotografeerde de Nederlandse fotografe Clair Felicie militairen voor, tijdens en na hun missie naar Afghanistan. Deze fotoreeks legde ze vast in haar boek: "Here are the young men". Iets dat onmiddellijk mijn aandacht trok aangezien er grote gelaatkundige verschillen visueel waarneembaar werden gemaakt op deze boeiende zwart/wit portretten. Het zette mij aan tot het schrijven van een blog (die je hier kan lezen) met de gelaatkundige bevindingen van één van de drieluiken, waarin duidelijk zichtbaar wordt dat de missie zijn tol heeft geëist.

Wat ik heel bijzonder vond is dat ik naar aanleiding van dat artikel aardig wat reacties kreeg van (oud) militairen, waarin zij vertelden hoe heftig zij de missie(s) hebben ervaren. Voor sommigen werd het leven nooit meer hetzelfde.

Innerlijke pijn en onzichtbare wonden

De foto's van de gemoedstoestanden van de missie militairen zorgde voor flink wat beroering en verspreidde zich over de hele wereld. Het bleek dat (oud) militairen die tijdens een missie een post traumatisch stress syndroom (PTSS) opliepen, zich als het ware herkenden in de drieluik foto's. (PTSS is een angststoornis die gekenmerkt wordt door een verzameling van klachten die ontstaan na het meemaken van een onverwerkte schokkende ervaring/trauma).

Felicie merkte op dat het om allerlei uiteenlopende redenen lastig was voor de militairen om hierbij de stap te zetten naar passende hulp. Het aanschouwen van de traumatische ervaring is wellicht het aller moeilijkste wat een missie in de militairen heeft achtergelaten. Daarom besloot ze dat het succesvolle boek "here are the young men" een opvolger nodig had. Ze creëerde een nieuwe fotoserie van oud gedienden van oorlogsmissies, die op beeld hun non-verbale uiting gaven aan hun innerlijke wonden en trauma's. Het resultaat hiervan is een rake serie foto's die niemand onberoerd zal laten.

Uit de serie "Only the sky remains untouched", Claire Felici ©

Haar wens is om de foto's uit te mogen geven in een nieuw boek met de titel: "Only the sky remains untouched". Het boek, vol met vastgelegde emoties, zou er toe kunnen bijdragen dat de stap naar het vragen om hulp bij PTSS kleiner wordt. Daarnaast vraagt het aan de medemens om bewustwording, begrip en herkenning van de onzichtbare wonden die kunnen ontstaan tijdens militaire missies naar het buitenland.

Steunen voor het nieuwe boek van Claire Felici mag en kan via crowdfunding, te vinden op:

https://www.voordekunst.nl/projecten/4723-only-the-sky-remains-untouched-1

Help jij ook mee om Claire's droom mee te verwezenlijken?

donderdag 16 juni 2016

September ACTIE! Gelaatkunde meets SOAP TREATMENT STORE Eindhoven!

Vanaf september 2016 bezet ik een praktijkruimte bij SOAP TREATMENT STORE Eindhoven. Je kan dan ook daar terecht voor een karakteranalyse of gelaatkunde consult.
Bij SOAP TREATMENT STORE Eindhoven vind je 3 verdiepingen vol beauty en alles wat daarmee te maken heeft. Zo combineer je gemakkelijk een dagje shoppen met een leuke karakteranalyse of een consult bij mij en eventueel een schoonheidsbehandeling, manicure of pedicure in de store als toetje. Alles wat je nodig hebt voor schoonheid vanbinnen en vanbuiten is er te vinden onder één dak!
Je vindt dit beauty paradijs in Eindhoven, aan de Nieuwe Emmasingel 15A. Parkeren in de buurt kan super gemakkelijk bij: De Admirant, De Bijenkorf, Mathildelaan.

Wat houdt een consult of analyse in?

Je gezicht is je identiteit dit komt doordat je je uitdrukt en communiceert met je gezicht. Wanneer je innerlijk verandert, verandert ook je gezicht. Het gezicht is namelijk een externe en dynamische projectie van je innerlijke lichamelijke- en emotionele beleving.

Een hele goede reden om een analyse te ondergaan kan zijn om jezelf (NOG beter) te leren kennen. Het kan je vertellen waarom je steeds tegen dezelfde (innerlijke) conflicten aanloopt. Basis- en verworven kwaliteiten worden hierbij naast elkaar gelegd, evenals de manier van handelen naar binnen - en buitenwereld.
Een andere aanleiding om een afspraak te maken kan bijvoorbeeld zijn om je partner en/of kinderen nog beter te kunnen begrijpen en ondersteunen.

Door op de respectvolle wijze van de gelaatkunde naar een mens te kijken kan je in één oogopslag zien wat zijn of haar talenten en valkuilen zijn, zonder iemand daarbij in een hokje te plaatsen! Voor informatie en het maken van een afspraak kunt u mij bellen of mailen.

!!!ACTIE!!!

Bij een nieuwe plek hoort natuurlijk ook een gepaste actie!

Daarom krijg jij als bloglezer 10 euro korting op een consult in de maand september!

Wacht niet te lang want vol=vol!

De kosten van een consult (60 min) bedragen normaal gesproken 60 euro (incl. btw) en worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Laat je verrassen en boek nu een consult via gelaatkunde@outlook.com of bel/app mij voor de mogelijkheden: tel 06-34960334

dinsdag 24 mei 2016

Het is van je gezicht af te lezen.....non-verbale communicatie

Mooie filmpjes zijn er op dit moment in omloop. Ze laten zien wat het maken van (intens) oogcontact teweeg brengt in een mens. Ogen liegen namelijk nooit! De meest hevige gevoelens komen tot uiting in deze spiegels van de ziel.

Je kan je afvragen hoe wij in de loop van de jaren allemaal langzaam maar zeker aan het veranderen zijn, door i.p.v. elkaar onze tablet of telefoon aan te kijken en verlopen contacten regelmatig "harteloos" met "slechts" woorden. Iets wat voor gevoelsmensen overigens ook wel eens een uitkomst kan zijn...

Wat doet oogcontact met je?


Kinderen kunnen kijken als geen ander.
Eén van de aspecten die ik tijdens een analyse altijd gebruik is het maken van geconcentreerd oogcontact. Ik doe dit omdat ogen zoveel meer vertellen over de mens die schuil gaat achter de schijn van het gezicht. Heel regelmatig merk ik dat mensen dit lastig vinden of er zelfs emotioneel van worden. Vrouwen zijn er doorgaans beter in dan mannen, is mijn beleving. Het is intens en intiem, je maakt een zeer persoonlijk contact via deze krachtige communicatie-tools.

Kinderen zijn er vele malen beter in dan volwassenen. Zij zijn nog meer afhankelijk van hun gevoel. Met het maken van oogcontact verbinden zij zich met een ander individu. Let maar eens op hoe een jong kind als het ware kan verdrinken in de ogen (en hiermee ook in de emoties) van een ander. Wij ervaren het oogcontact met een kind niet als gedurfd, in tegendeel. Terwijl wanneer je dit doet bij een volwassene, dit meestal een hele andere lading krijgt. Wat zowel positief als negatief kan uitpakken. Hoe het uitpakt heeft met de context te maken waarin het contact ontstaat. Om een voorbeeld te noemen geeft het diepzinnig aankijken van iemand in een kroeg een andere lading dan wanneer je dit zal doen bij het krijgen van een bekeuring door een agent.

Waar kijken we dan naar bij het contact met de ander? 

Onderzoek heeft uitgewezen dat non-verbale communicatie zwaar weegt in het oordeel dat men over een ander heeft. Ogen zeggen meer dan woorden is het motto. Men zal dan ook reageren op taal zonder woorden en wanneer de signalen niet kloppen bij de uitgesproken woorden, krijgt men argwaan. De emoties die in ons omgaan zijn niet alleen terug te zien in ons gezicht, maar in ons hele lichaam. Houding laat veel zien over ons temperament van dat moment en is een dynamisch proces.

De taal zonder woorden is een krachtige communicator
Ook gelaatsvormen geven een indruk van een persoon. Denk hierbij aan de stand van de wenkbrauwen. In het geval van wenkbrauwen die zich vrij hoog boven de ogen bevinden, heeft men vaker de indruk dat deze persoon arrogant van aard is. Merkwaardig genoeg zijn mensen met hoog geplaatste wenkbrauwen eerder wat afstandelijk vanuit voorzichtigheid. Ze zijn selectief naar wie zij toelaten. Deze kieskeurige houding kan echter wel ogen als hooghartig. Strikt gezien is het een beschermingsmiddel van een gevoelig persoon. Ons gezicht helpt mee om ons te beschermen voor negatieve ervaringen die we kennen vanuit het verleden.

De vorm van de mond geeft ook onbewust veel informatie en men blijkt liever naar een mooi gevormde en brede mond te kijken met vollere lippen, dan naar een smalle streepmond. Zelfs zonder de gelaatkundige kennis krijg je een indruk over hoe een persoon zich naar buiten laat zien en of er sprake is van het onderdrukken van woorden of emoties. Denk hierbij aan het persen van de lippen of het bijten erop. (Voor meer informatie over de taal van de mond klik je HIER).

Een mens is zoveel meer dan alleen een lichaam alleen. Emoties, lichaamstaal en gelaatstrekken geven veel prijs over dat wat er in iemand omgaat. Met de kracht van het onuitgesproken woord is het mogelijk om te polsen wat je van elkaar wil. Iets waar een mobieltje, laptop of tablet geen zinnig woord over zal kunnen vertellen!maandag 25 april 2016

In hun vormen leeft jouw geest? Gelaatkunde en je kind(eren).

Gelaatkunde is breed toepasbaar en voor vele doelen inzetbaar. Vaak maak ik er karakteranalyses mee, omdat mensen het leuk vinden om zichzelf beter te leren kennen, hun "inns en outs" te doorgronden en erachter willen komen welke talenten zij willen in gaan zetten in hun werk of de toekomst.
Ongeveer de helft van mijn consulten gaat over interactie met een ander en de conflicten die hierbij kunnen optreden. Die ander is doorgaans de partner of een van de kinderen van het gezin. Het is ongelofelijk mooi om dingen van jezelf terug te zien in je kind, maar soms ook ongelofelijk lastig omdat het je kan herinneren aan je eigen pijnpunten die jij je kind het liefst zou willen besparen.

Een beetje van jezelf....

Elk mens is een samensmelting van twee personen. Je krijgt van beiden ouders een genetisch-pakketje mee die samen bepalen hoe jij eruit ziet. Niet alleen de "looks" zitten hierin verstopt, maar ook karaktereigenschappen van je ouders en voorouders. Naast genen speelt ook de omgeving een hele grote rol in hoe jij op mag groeien als individu. In de regel geldt daarvoor: dat wat aandacht krijgt groeit, zowel in positieve als negatieve zin. Ons uiterlijk wordt mede bepaald door positieve en negatieve ervaringen die van invloed zijn op onze gezichtsspieren. Om een voorbeeld te noemen: iemand die veel teleurstellingen heeft gekend in het leven heeft vaak de mimiek gemaakt van teleurstelling, dat wil zeggen met de mond naar beneden. Uiteindelijk kan dit resulteren in een mond waarbij de mondhoeken naar beneden blijven staan. Onze emoties trainen als het ware ons gezicht.
Naast genen speelt dat wat je van jezelf vindt ook nog mee in de vormen van ons gezicht. Karaktertrekken die je ervaart als storend willen we als mens graag verbeteren. Dit kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je gaat ogen als een extravert persoon, terwijl je diep van binnen introvert bent.

Het leuke is dat wij als mens altijd opzoek zijn naar herkenning in andere personen. Dat is ook wat wij doen bij onze kinderen. Het is een feit dat wij eigenlijk graag onszelf terug zien in een ander omdat het een onzichtbare verbinding geeft van begrip voor elkaar! Je snapt wat de ander drijft, je begrijpt de doelen die de ander voor ogen heeft en zelfs de minder leuke eigenschappen zijn ook geen geheim. Zo werkt het ook met geliefden (lees daarvoor dit blogartikel). Kinderen die lijken op hun ouders kunnen het doorgaans goed met elkaar vinden om de bovenstaande redenen. Goed om te weten is dat ons gezicht slechts onze persoonlijke uiting naar de buitenwereld is. Dat wat wij graag willen laten zien. De basiskaraktereigenschappen liggen dieper verborgen en zijn zichtbaar aan onder andere hoofd- en lichaamsvormen. Mocht je gezicht dus geen match zijn, maak je vooral geen zorgen! Soms is het zo dat de directe uiting naar buiten verschilt, maar de basiseigenschappen wel danig overeen komen. Dan zal men elkaar uiteindelijk toch begrijpen, ondanks dat men zich op een verschillende manier manifesteert in het hier en nu.

Doe de test!

Hoe dat dan bij jou zit? Doe daarvoor de test en plak jezelf vast aan je zoon of dochter. Veel mensen gingen je al voor als verzoek op mijn facebook pagina (die ook zichtbaar is voor niet facebook gebruikers:-))!

De leukste en meest sprekende foto's plaats ik hieronder voorzien van reactie. Kijk en verbaas je hoe mooi de jongere variant van jezelf je past!

Sylvia van de Ven: "Wij zijn alle twee sensitief voelen elkaar goed aan maar blijf het bijzonder vinden dat Cas dat ook al zo goed kan verwoorden Binnen ons gezin hoeven Cas en ik nooit aan elkaar uit te leggen hoe we ons voelen. Ik denk dat Jos, mijn man, en mijn dochter weer meer het zelfde zijn".
Mirjam van Doorn: "Haha zelfde neus kin tanden.......... eng !!!!!"  
 
Ellen Teeuwen: "O Peggy....ik zie dat niet....ik dacht bij deze alleen maar: o jeetje, wij worden er samen niet mooier op terwijl Lune en ik goed door 1 deur kunnen." (Red.: Nou Ellen ik zie het bij alle drie :-)) 

Maria Cupers: "Gelukt! Mijn moeder Mathilda en ik!"
Liesbeth Vaes- Kuijpers: "Ik kreeg zo vaak te horen dat de jongste zoon zoveel op me lijkt dat ik wel even moest reageren ;-) "
Claudia samen met haar moeder! Ook hier weer "één gezicht'!
Marli de Laat- van Hooff: "Zie nu pas hoe ze op elkaar lijken! Zonder bril nog duidelijker! Zelfs de haren vallen hetzelfde haha... Nou ga ik mijn dochtertje eens langs mijn broer houden aangezien iedereen beweert dat ze op hem lijkt. Ikzelf zie zoiets dus niet."

Nicole Szilagyi-Huizer: "Ze lijken toch meer op hun vader dan op mij denk ik".       

dinsdag 29 maart 2016

Dit is het gezicht van de liefde!

Liefde en gelaatkunde, wat kan je ermee? Nou....eigenlijk een heleboel! Ik ben ervan overtuigd dat liefde op het eerste gezicht mogelijk is. Daar zijn veel verschillende verklaringen voor te vinden. Een aantal van deze verklaringen ga je hieronder lezen! We gaan in deze blog namelijk kijken naar een setje leuke lovers, bij wie ik het gezicht van de liefde mocht ontrafelen met de praktische mensenkennis als gereedschap!

Hoe zat het ook al weer?

Eerder schreef ik al eens een blog over liefde op het eerste gezicht. Om een lang verhaal kort te maken: er zijn drie soorten van liefde op het eerste gezicht volgens de kunstenares Suzi Malin. In haar theorie stelt zij dat aantrekkingskracht van twee personen verklaart kan worden vanuit het feit dat zij gelaatkundige gelijkenissen hebben, zoals gelijke verhoudingen van bepaalde gelaatsvormen of zelfs gelijke gelaatstrekken, zoals dezelfde neus- of mondvorm. Malin stelt daarnaast dat een individu ook kan "vallen" op zijn of haar eerste liefde, waarmee zij doelt op iemand die lijkt op je vader, moeder of verzorger (zoals prins Charles viel voor Camilla, die als twee druppels leek op zijn nanny.)
Al met al interessante materie en mocht je hier meer over willen lezen kan dat en KLIK JE HIER

Mijns inziens is het wat kort door de bocht om alleen het gezicht te betrekken in het verklaren van de liefde. Lichaamstaal die goed wordt begrepen en feromonen (noem het chemie) spelen natuurlijk ook een grote rol. Onderliggend heeft tevens de omgeving waarin je opgroeit en je je op latere leeftijd in begeeft een vinger in de pap. Hier wordt namelijk een deel van onze basale structuur gevormd, samen met onze diep gewortelde basiskaraktereigenschappen. Deze zijn levenslang blijvend, al dan niet onder de oppervlakte en niet verworven.

Let's talk about love 

Laten we het hebben over de liefde! Die bijzondere energie tussen mensen, die zich niet in één woord laat vangen. Hierbij nemen we de proef op de som bij een super leuk stel, nl Cynthia en Berend. Ik ken hen al heel wat jaren en ben altijd zeer gecharmeerd van hun verbale- en non-verbale interactie. Bij de vraag of zij het aandurfden om mij de liefde tussen hen op te sporen op gelaatkundig gebied, gaven ze beiden direct een enthousiaste JA!

Als eerste kijken we naar de foto van beiden in het geheel. Daarbij gebruiken we de kiembladenleer, waarbij we niet moeten vergeten dat kleding lichaamsvormen vertekent. Hierbij valt op dat Cynthia past in alle kiembladen. Dit zorgt ervoor dat Cynthia zich gemakkelijk kan aanpassen aan anderen, omdat er altijd wel iets is dat ze herkent. Met haar rondere vormen straalt ze rust uit en kan de zaken stap voor stap, weloverwogen aanpakken. Ze is hierbij niet impulsief, maar wanneer de keuze is gemaakt, zeer vasthoudend!

Berend valt daarentegen in de structuur van de beweger. Met zijn lange armen, benen en de langere kin is het lastig voor hem om niet in beweging te zijn. Verder laat hij trekken zien van een gevoelsmens. Hij zal dus snel reageren op sfeerveranderingen en spanningen.

Samen zal dit doorgaans positief uitwerken. Cynthia is aanvoelend en aanpassend, zij zal zich kunnen schikken naar de onrustigere aard van Berend en vaak zelfs haar rondere en rustvormen kunnen inzetten om zijn natuurlijke snelheid af te remmen, waardoor zijn impulsieve gedrag wat wordt tegengehouden. Berend zal Cynthia in zijn geval uitdagen tot bewegen en in beweging komen. Hij is het hout op haar vuur. Toch zal ze met haar aarde structuur altijd met beiden voetjes op de grond blijven. In het geval van onenigheid zullen de talenten van beiden de valkuilen worden. In dat geval vindt Cynthia, Berend waarschijnlijk te druk en afgeleid en vindt Berend, Cynthia te weinig in actie of voelt zich gestagneerd in zijn acties en impulsen door haar.

Hoewel Berend en Cynthia op het eerste gezicht niet op elkaar lijken, zien we bij de facematch toch een leuke verrassing!

Het voorhoofd is even hoog (wat lastig te zien is op de foto). De afstand tussen wenkbrauw en ooglid en de lengte van de neus is gelijk. Dit laat zien dat zij onbewust voelen dat zij elkaar op veel vlakken begrijpen. Het is een lichamelijke aantrekkingskracht. Ze vinden de ander er leuk uitzien (esthetische verbinding) en hebben gevoelsmatig vertrouwen in elkaar.

Mond en kin matchen minder goed. Wat wil zeggen dat de communicatievormen (Berend direct en zakelijk, versus Cynthia gevoelsmatig en vrij) en de inzet van daadkracht nogal verschillen van elkaar. (Berend impulsief ,versus Cynthia die voorzichtig is maar vasthoudend).

Naast de harmonie die men in beiden gezichten herkent, zien we ook vormen in het gezicht die op elkaar lijken. Hierbij kijken we naar de oogvorm en ronde neuspunt. De relatieve grootte doet er niet toe, alleen de vorm. Hoe meer “echo” hoe passender de verbintenis. De aantrekkingskracht is ook bij echoïsme wederzijds. Echoïsten voelen zich vaak zielsverwanten omdat je als het ware een beetje kijkt in je eigen gezicht. Het geeft een direct gevoel van herkenning!

Tijdens de analyses van beiden hebben we heel wat afgelachen om de herkenbare klikken én conflictbeschrijvingen. Het was heerlijk om deze twee creatieve mensen te mogen uitdiepen en te mogen gebruiken als voorbeeld voor mijn blog. Wie ze in levende lijve wil zien en ontmoeten kan zich begeven naar de kapsalon van Cynthia (Salon Pure Color), waarin zij haar droom op een goed geplande en vasthoudende wijze heeft waar kunnen maken en haar talenten inzet om mensen een nog mooiere variant van zichzelf te maken!


woensdag 9 maart 2016

Niets is wat het lijkt, de zichtbare geheimen van een mens.

Wij worden door allerlei zaken om ons heen, zoals de media, regelmatig op het verkeerde been gezet. Ook de mens zelf doet hier aan mee. Niet zelden gedraagt men zich heel anders dan waaruit de basis van het karakter bestaat. Dit komt omdat wij ons trachten verfijnen gedurende het hele leven. We streven naar een verbeterde variant van onszelf, in de hoop er gelukkiger en wijzer van te worden. Helaas komt ons dat af en toe duur te staan. We verwijderen onszelf hierbij dan juist van ons oorspronkelijke fundament. Het hoofd en het hart scheiden zich van elkaar en gaan elkaar tegenwerken. Ik heb daarvan al veel voorbeelden gezien in mijn analyses.
Toch is het mogelijk om ervoor te zorgen dat bewustzijn en onderbewustzijn weer in balans komen met elkaar en elkaar opnieuw waarderen. Een mooi voorbeeld daarvan trof ik in één van mijn blogconsulten: Berny Aerts is haar naam.

Kwaliteiten van het bewustzijn

Haar sprankelende, ondeugende en ook wijze ogen trokken mij tijdens ons gesprek aan. Opvallend is dat wanneer je het hoofd van Berny ziet, je er een heel ander lichaam bij verwacht. Vanuit de drie kiembladenleer (ectoderm, mesoderm, endoderm, voor meer uitleg over de kiembladen klik je hier) zien we dat zowel onze lichaamsvormen als de gezicht/hoofdvorm in grote lijnen worden bepaald door de vormen die deze kiembladen met zich meebrengen. Even heel kort door de bocht zijn deze drie vormen de volgende: kleine fijne vormen, lange hoekige vormen of zachte ronde vormen. Alle kiembladen zijn in ieder persoon vertegenwoordigd, echter heeft elk persoon een eigen verdeling van deze drie bladen.

Het hoofd van Berny laat voornamelijk vormen zien vanuit het middelste- (mesoderm) en buitenste kiemblad (ectoderm). Dat wil zeggen dat ze lengte richtingen laat zien in haar gezicht met een goed ontwikkelde botstructuur en hoekige kaken. Daarnaast zien we veel fijne vormen in de gelaatstrekken, zoals haar grote ogen die opnemend zijn, de fijn getekende mond en de fijne huid- en haarstructuur. Het kiemblad van het endoderm lijkt niet aanwezig te zijn: er zijn weinig ronde vormen zichtbaar, behoudens de ronde neuspunt en dikke oorlellen.

Berny
De vormen die zichtbaar zijn in het gelaat geven aan dat Berny zich op bewust niveau zal bezighouden met de zachtere zaken van het leven, kunst, schoonheid, spiritualiteit. Ze is een emotioneel mens, welwillend en empathisch. Berny's ogen zijn opvallend sprankelend en opnemend. Dit laat zien dat zij het vermogen heeft om bovengemiddeld goed sferen en emoties van haar omgeving te ontvangen. Haar goed ontwikkelde zenuwstelsel en gevoeligheid laat zich combineren met de duidelijkheid en haar rationelere kant, die voortkomen uit het mesoderm. Hierin kan zij haar directheid laten zien en haar grote doorzettingsvermogen.
Het bewustzijn van Berny houdt zich dus naast (aan)voelen bezig met het in beweging zijn en in beweging zetten van haar omgeving. Ze kan hierin ver doorgaan, zeker wanneer het gaat om idealen die ze in haar leven na wil streven. Hiermee heeft Berny dan ook al veel bereikt en veel kennis opgedaan, wat ook zichtbaar wordt op de website van haar eigen praktijk: The key to healing.

Op grond van de vormen van het hoofd in deze structuur, verwacht je idealiter een lichaam met dezelfde structuur, namelijk klein(er) en atletisch. Toch heeft Berny hier een verrassing voor ons inpetto!


Het verrassende onbewuste lichaam

 


Kijkend naar het lichaam van Berny zien wij naast de lange vormen van de armen en benen, rondere vormen en een ruimer rompoppervlak. Goed om te weten is dat kleding ons soms afleidt van de daadwerkelijke vorm, dus let hierop bij het maken van een kiembladen inschatting!
In Berny's gestalte vinden wij dus voornamelijk lange en ronde vormen die passen bij het mesoderm en endoderm. Het ectoderm met de kleine fijne vormen, is in het lichaam veel minder goed vertegenwoordigd. Het lichaam, wat staat voor het onderbewuste, is dus gericht op een economisch ingestelde beweging en heeft daarnaast ook rust nodig om de verteringsprocessen te ondersteunen.

Hierin spreken hoofd en lichaam elkaar dus behoorlijk tegen, te weten dat de boodschap van het onderbewuste altijd zal winnen in de strijd met het bewuste hoofd dat snelheid en constante beweging ambieert. Berny geeft aan dat zij zich hiervan in de loop van haar leven bewust van is geworden. Het heeft de nodige strijd in haar opgeleverd in het verleden. Goed om te weten is dat elk mens vol zit met allerlei innerlijke conflicten. Het conflict tussen hoofd en hart; het bewustzijn en het onderbewustzijn is er daar slecht één van. Door goed in de spiegel van je eigen ziel te durven kijken is het mogelijk om je van je innerlijke conflicten op de hoogte te stellen. Met het leren kennen van je eigen tegenstellingen, is het krijgen van inzichten om innerlijke vrede te sluiten tussen twee kampen mogelijk. Dat is waar tegenwerken, samenwerken wordt. Berny is het gelukt om de kwaliteiten te vinden in de valkuilen van haar bestaan. Iets dat ze nooit zomaar voor lief zal nemen en altijd hard werken blijft, puur vanwege het feit dat zelfacceptatie en zelfkennis een eeuwige zoektocht blijft in het leven van elk groeiend mens.


dinsdag 8 december 2015

Hier issie weer! De Manic Monday Deal, Februari 2016......

Ben je altijd al nieuwsgierig geweest wat jouw gezicht te vertellen heeft? Grijp dan nu je kans! Gelaatkunde heeft in februari namelijk opnieuw een Manic Monday Deal


Waarom zou je een analyse laten doen?

 

Je gezicht is je identiteit omdat je je uitdrukt en je communiceert met je gezicht. Wanneer je innerlijk verandert, verandert ook je gezicht. Het gezicht is namelijk een externe en dynamische projectie van je innerlijke lichamelijke- en emotionele beleving.

Een hele goede reden om een analyse te ondergaan kan zijn om jezelf (NOG beter) te leren kennen. Het kan je vertellen waarom je steeds tegen dezelfde (innerlijke) conflicten aanloopt. Basis- en verworven kwaliteiten worden hierbij naast elkaar gelegd, evenals de manier van handelen naar binnen - en buitenwereld.
Een andere mooie reden is om je partner en/of kinderen nog beter te kunnen begrijpen en ondersteunen. Door op de respectvolle wijze van de gelaatkunde naar een mens te kijken kan je in een oogopslag zien wat zijn of haar talenten en valkuilen zijn, zonder iemand daarbij in een hokje te plaatsen!

 

De deal

   
Kom je op maandag 1 (=vol), 8 ( =vol) ja dat is carnavalsmaandag en nee ik ben niet verkleed), 15 (alleen 13.00 uur nog beschikbaar), 22(=vol) of 29 februari (=vol)  samen met je vriendin, vriend, zus, broer, vader, moeder of buuf (buurman mag ook ;-)) voor een karakteranalyse naar Helmond? Dan ontvang je 10 euro korting per persoon! (Normaal zijn de kosten van een consult 60 euro per persoon incl.btw, je betaalt nu dus 50 euro p.p incl btw.)

- Dus.....alleen op de maandag overdag

- Je kan kiezen tussen 10.00 uur of 13.00 uur
- De deal is alleen geldig infebruari
- Alleen voor twee gezichten
- Is niet op te schorten naar een andere weekdag of datum

De duur van een analyse is 1 uur per persoon. (Je bent dus samen twee uur onder de pannen!)

Hoe boek je het?


Boeken kan via gelaatkunde@outlook.com je geeft hierbij je voorkeursdatum en tijd aan (10.00 uur of 13.00 uur) VOL=VOL

Voor meer inhoudelijke informatie over gelaatkunde kijk je op www.peggyboetzkes.nl


donderdag 3 december 2015

Zelfkennis is het begin van alle wijsheid! Gelaatkunde en studiekeuzes.

Anders kijken is een kunst;-)
Tijdens de afgelopen workshop lichaamstaal en microsignalen van 27 november bleek opnieuw hoe leuk het is om "anders" naar een mens te kijken. Mensen kijken is buitengewoon de moeite waard! Ditmaal was de openheid van de groep opvallend. Hiermee hebben we allemaal veel kunnen zien en leren van elkaar. We hebben onder andere gezien dat het geen toeval is waar we met onze handen aan gaan krabben. Zeker wanneer men uit zijn/haar comfort wordt gehaald. Pas dan gaat namelijk je lijf met jezelf aan de haal en kan de geoefende lichaamstaal-lezer zien wat achterliggende motieven zijn van een persoon. Je handen weten nu eenmaal de weg en niemand hoeft ze dat te leren!

Verder hebben we prachtige voorbeelden mogen zien van wat er mogelijk is met betrekking tot het lezen van het haar. Ook daar bestaat toeval geenszins. Met de theorie dat haren de uiteinden van het zenuwstelsel zijn en er zich op je hoofd 42 karakterplaatsen bevinden, is het eigenlijk geen verrassing dat we iets met dat haar willen doen wanneer er gevoelige zaken in ons omgaan die effect hebben op ons gedrag. Iets in ons roept dat daar dan ook naar de buitenwereld over gecommuniceerd mag worden. En daarvoor gebruiken we ook ons haar. Soms subtiel in de vorm van een vlecht, speldje of staart. Soms wat extremer, in de vorm van het kortwieken van het haar en/of kleuren in een totaal andere kleur. Het lezen van haren is iets wat vaak buitengewoon vermakelijk kan zijn op bijvoorbeeld een lezing of druk terras ;-)

Een andere interessante zaak was dat van één van de aanwezige cursisten. Zij heeft een duidelijk opvallend contrast zichtbaar in de structuur van haar lichaam ten opzichte van haar hoofd. Zij verwoordde op een hele mooie en duidelijke manier wat voor effecten dit heeft gehad in haar leven. Ik heb haar gevraagd voor een analyse blog, die in januari gepost zal gaan worden! Het blijft bijzonder om te zien wat ons uiterlijk allemaal te vertellen heeft, zonder het gebruik van woorden. Iets wat heel mooi in te zetten is voor bijvoorbeeld pubers die nog wat zoekende zijn naar zichzelf. Bijvoorbeeld in het kader van het maken van een studiekeuze na het behalen van een diploma op de middelbare school. Voor je het weet is het al zover en is het tijd om je in te schrijven voor de studie die je toekomst mee gaat bepalen. Iets waar ik bij kan helpen in het geval van twijfel over wat nou ECHT bij iemand past.

Op bezoek bij een vreemde mevrouw


Dat is wat veel pubers in eerste instantie denken. Het is ook vreemd voor een jong mens om te ervaren dat het mogelijk is om vanuit het uiterlijk een analyse te maken ven het karakter. De blikken in de ogen van de jonge dames en heren spreken, bij het openen van de deur, doorgaans boekdelen :-) Gelukkig gaan ze altijd weer enthousiast naar huis! Niets is immers zo leuk dan een uur lang te horen dat een wild vreemde vrouw (die eruit ziet als "de moeder van"  ipv een waarzegster met een glazen bol) zoveel kan vertellen over hoe jij als jong mens in elkaar steekt! Een enkele keer werd er serieus geopperd door een jonge man dat ik gedachten zou kunnen lezen. Een andere keer werd een moeder met een strenge blik bevraagd door haar dochter of zij mij niet toevallig van te voren had ingelicht over wat ik moest vertellen over haar! Het is ook leuk voor mij om te horen dat men denkt een bedrijfseconomisch gerichte studie te moeten gaan volgen na het VWO, met een "hoofd en lichaam van een fysiotherapeut". Verbazing alom bij moeder en zoon omdat fysiotherapie eigenlijk de eerste keuze was, maar er was gezegd dat hier niet goed mee te verdienen zou zijn. Tja.....waarschijnlijk wordt men uiteindelijk rijker met het volgen van het hart....... iets om over na te denken, ook al ben je 16 of 17 jaar oud.

Soms groeit een studiekeuze consult ineens uit tot het bekijken van conflicten tussen ouder en puber. Als ouders willen wij immers altijd het allerbeste voor onze zoon of dochter! Hierbij mogen wij nochtans nooit vergeten dat wij als mens kijken vanuit ons eigen karakter naar een ander mens en dit geldt niet in de laatste plaats voor onze naasten. Daarmee kan het gebeuren dat er conflicten ontstaan over dat wat ouders denken dat bij hun kind past en gaan zij proberen daar richting aan te geven. Lastig voor een opgroeiend mens met een groeiende eigen mening. Voor je het in de gaten hebt gaan er twee 16 jarige hakken in het zand......
Het is heel goed mogelijk om uit te leggen waar de verschillen zitten in het karakter van de ouder en het kind. Wat doorgaans een boel van de onderliggende conflicten kan verklaren. Inzicht geeft uitzicht is hierbij de kernspreuk!

Niet alleen pubers, maar ook volwassenen lopen soms vast in hun carrière. Ze lopen vast in hun werkzaamheden en gaan twijfelen of dit is wat ze de rest van hun leven willen blijven doen. Hierbij kan een analyse uitkomst bieden. Helaas is het zo dat een volwassen persoon "minder puur" is en al veel meer beïnvloed is door zijn/haar omgeving dan een puber of kind. Volwassenen worden vaak geplaagd door de oude overtuigingen over zichzelf ,mede teweeg gebracht door hun omgeving al dan niet van jongs af aan. Hierbij zie je dat het verworven gedrag van de volwassene zich naar de buitenwereld heeft vervreemd van de bestaande basis. De kunst is om dat te gaan herkennen en nog belangrijker, erkennen en aanvaarden. Pas daarna kan er een keuze worden gemaakt vanuit de ware aard en nog mooier....ook vanuit het hart!

Wil jij jezelf beter leren kennen en gelaatkunde ook leren toepassen op je omgeving? Meldt je dan aan voor de basiscursus gelaatkunde op 22 en 23 januari 2016.( Klik hier voor info.)